lördag 21 juli 2012

Ett nygammalt Gustavsberg!

Gustavsbergs hamn ett kulturcentrum med inbyggd idyll och en stad i park?
Det är Du som bestämmer!
Dags att sluta med kommunens småplottrande centrumbebyggelser!
Jag ser gärna ett gemensamt arbete över blockgränser, med närdemokrati och samrådsgrupper i centrum för att få igång ett arbete med hamnen som den plats där historien sitter i väggarna och traditionen lever vidare i ett Gustavsberg under förändring.
Gustavsberg skall i framtiden vara ett centrum för kultur, byggt på de arv som porslinsfabriken har satt oss att förvalta och utveckla. Jag ser i framtiden ett kulturellt centrum med möjlighet till samlingsplatser som sträcker sig över generations- och etiska gränser, där forum för debatter och konst skall ges möjlighet till uttryck.
Detta förslagsvis i kombination till småskalig hantverk och handel inom hamnområdet. Varför inte se en avlastningshamn för fiske och närodlade produkter som utan mellanhänder ges möjlighet att säljas i en levande hamn. Vi kan även i en framtid se den vackra byggnaden på Katt holmen restaureras och kanske nyttjas som den kulturbyggnad den är, varför inte som restaurang kombinerat med ett skärgårdsmuseum.
Tanken får och skall vara fri men låt oss nu tillsammans göra något riktigt bra av vårt hamnområde.
Förändringen av centrala Gustavsberg kommer även att innebära stora möjligheter för ett välplanerat hamnområde både vad gäller trivsel för våra medborgare, givande förutsättningar för våra småföretagare: konsthantverkare, fiskare och odlare på orten kan här få avsättning för sina produkter.
Hamnen skulle leva upp och bli ett kulturellt skärgårdscentrum för såväl Värmdös innevånare som de turister som årligen gästar vår kommun.
Bara ett litet krav! Låt oss tänka efter före!

Hälsar
Jan Dolk


lördag 7 juli 2012

Arbetskraft efter eget behag

Rätt eller fel att bygga om gamla lador, lager- och industrilokaler till hyreslägenheter för billig arbetskraft från Central-och Östeuropa?
Efter att ha sett uppdrag granskning på TV 1. Programmet handalade då om arbetskraft från Rumänien som bodde och arbetade för företaget Jula, vad jag minns hade en anställd c:a 1500 kronor i månaden och en reseersättninga på nära nog 10 000 kronor. Nu är det ju så att Jula är bara ett företag av många som sysslar med denna typ av arbetskraftsupphandling. Numer är det inte sällsynt företag, klubbar- och föreningar använder denna typ av arbetskraft oftast då inte i fas med svensk avtalsrörelse. Jag är för rörlig arbetskraft, men då inom varje nations lag- och regelverk.
Trots allt har vi nu en hög arbetslöshet c:a 10 procent av våra ungdomar går helt arbetslösa, möjligt av den anledningen att vi har en arbetsrättslagstiftning i Sverige som är skapad för en svensk arbetsmarknad med hit tillhörande avtalsrörelser.
Min slutsats är att skrupelfria företag och människor använder sig av denna möjlighet att tjäna stora pengar på en slapp lagstiftning och uppföljning av densamma för att tjäna sina egna syften. Jag kallar detta människohandel som bör eller snarare skall granskas av såväl de civila som ekobrotts- och skattemyndigheter.
Hälsar
Jan Dolk
Min vän Bänke från bänken säger: Ja Du Janne skillnad var det förr, då kasta rom ut en vid fjorton årsåldern för att börja arbeta och nu vid sjuttio vill dom att man skall jobba till sjuttiofem, men hur skall det gå till? Men Janne det verkar som Du fortfarande har lite tillit till våra myndigheter? Frågan är berättigad Bänke men man kan inte dömma alla efter en man.