fredag 28 december 2012

Se till att kompensera pensionärerna


    Låt pensionärer få resa gratis i kollektivtrafiken!Flera kommuner bland andra Göteborg och Helsingborg, har ordnat så att pensionärer kan åka gratis kollektivtrafiken.Det är hög tid att alla landets kommuner och landsting följer dessa goda exempel. Ålderspensionärer bör få åka gratis på bussar, pendeltåg, Roslagsbana och tunnelbanan.Lösningen är ett frikort ”seniorkort” som ger gratis resor under lågtrafik (exempelvis mellan 09.00 till 15.00) samt under helger. Det skulle underlätta för äldre att komma ut för att röra på sig. Bara det är positivt ur hälsosynpunkt. Beaktas skall också att vi genom en sådan reform skulle slippa en hel del biltrafik emedan många pensionärer känner sig mindre roade av att köra bil.Troligtvis skulle då ålderspensionärerna oftare besöka vänner, bekanta och familj vilket säkert skulle leda till en social friskvård för de äldre. Fri kollektivtrafik för de äldre skulle även kunna vara ett sätt att tillgodoskriva pensionärerna för de uteblivna skattesänkningar som de missunnats. Självfallet skulle reformen även innebära positiva miljöeffekter i form av minskade avgasutsläpp. Jan Dolk
    PS
    Bänkes tillägg; Se upp Janne! Nu trampar Du dom på tåna som vill ha oförändrad volym på färdtjänsten, tänk på att behovet kommer att minska, hoppsan vad bra för skattebetalarna.

Onödig momssänkning?

Eller vad var det jag sa? Restaurangmomsen: Ett av de stora samtalsämnena har varit huruvida restaurangmomsen skall innebära lägre priser och högre sysselsättning och om Rot och Rut har haft de verkan Riksdagen kalkylerade med.
Till att börja med momsen: Momsen har inom restaurangbranschen i alltför hög grad varit en marginalförstärkare och därigenom även bidragit med en oerhörd hög del av svart arbetskraft tillika kan vi konstatera gäller detta inom samtliga färskvarubranscher. Detta har naturligtvis våra lagstiftare haft klart för sig, så jag förstår därför inte att deras förvåning över uteblivna prissänkningar. Snarare kommer det att bli tvärtom. Branscherna får mindre skatt att hantera som sina egna pengar alltså det svarta kapital som alltför ofta går till svart arbetskraft blir nu vit. En arbetskraft som tillika alltför ofta lever på bidrag genom sina låga inkomstdeklarationer. Visst finns det undantag, men här ses från samhällets sida alltför ofta mellan fingrarna. Vi talar inte millioner vi talar miljarder kronor i skattesvinn. För att inte tala om de konkurrensfördelar den mindre seriösa delen av dessa branscher får tillåtelse att röva åt sig vilket i sin tur bidrar till ökade kostnader för oss skattebetalare och konsumenter, när det gäller våra inköp.
Ovanstående skrev jag i samband med krogmomsens sänkning.
Idag har vi facit:
Så länge vi har regelmakare (politiker) som beter sig så länge får vi även leva med det dagliga myglet bland massorna. Vi kan inte begära mer om vi inte önskar oss en polisstat, med  andra ord en polis i varje hem. Jag är säker på att det är det ingen som önskar, dock krävs det att vi har ett system som ges möjlighet att granska våra granskare och myndigheter. Tyvärr har det visat sig att brottslighet med koppling till kottuption är lönsamma affärer, inte minst i Sverige. Reataurangmomsens införande kan ju få utgöra bra exempel på felaktiga kunskaper och utebliven kontroll av verksamheterna. Exempelvis skulle man ju här kunna undersöka ekobrotts myndighetens vilja, kompetens eller rent av ickevilja och i sämsta fall korruption inom verksamheten. Det finns en Skattdirektör vid namn Göran Berglund inom eko brottsmyndigheten som jag vill referera till. Han kan med säkerhet svara på de frågor som ställs, inte minst orsakerna till de uteblivna effekterna eller förväntningarna av en sänkning av restaurangmomsen. Nu är det ju inte endast momsen som ingår i vårt skattesystem. Dock kan sägas att den utgör mycket goda möjligheter i kontantbranscher till svarta löner och andra svarta betalningar.
Jag vill inte ha en polisstat, däremot måste vi ha seriösa regelmakare som skapar möjligheter för kontrollerande myndigheter att arbeta seriöst och okorrumperat.
Tyvärr inser jag detta som rena omöjligheter, inte minst med tanke på våra politikers agerande i egen sak både på lokala som riksnivåer.
Som min vän Bänke säger; Varför bry sig, det är det ju ingen anna som gör. Jo Du Bänke, det är ju också ett försvar. Om Du inte bryr Dig Bänke? Varför fixar Du då käket på både frälsis och i kyrkan till andra? Jag vet att Du och många andra bryr sig även om det ibland känns tröstlöst. Det finns medmänniskor som Bänke, dom behövs likväl som morsor och farsor på stan. Men Bänke frågan är om vi behöver korrumperade politiker och tjänstemän?


torsdag 6 december 2012

Värnplikt inte enbart ett försvar!

Avskaffad värnplikt  bidrar till utanförskapet. Skriver Stefan Dozzi (KD)
Värnpliktig som övar.

Vi som fick göra lumpen fick en första arbetslivserfarenhet och tränades i samarbete och social mognad.
Det är många utredningar och konsekvensanalyser som genomförts i samband med den allmänna värnpliktens avskaffande. Försvars- och säkerhetspolitiska utredningar finns det flera av. Men en analys som borde ha gjorts men som glömdes bort, var vilka samhällssociala effekter detta skulle ge för de tusentals unga människor som plötsligt inte längre fick göra sin militära grundutbildning. Den utveckling och mänskliga mognad som generationer tidigare fått var nu borta. Värnpliktens avskaffande har tydligt bidragit negativt till ett allvarligt utanförskap för gruppen unga vuxna.
Självklart är inte borttagandet av värnplikten enda förklaringen, men jag vågar påstå att den bidragit starkt till problematiken som nu är ett nationellt problem.
Vi som fick göra lumpen fick en första arbetslivserfarenhet och tränades i samarbete och social mognad. Detta blev en hjälp då vi tog våra första steg ut i vuxenlivet. Det blev lite lättare att klara grundläggande uppgifter som att söka jobb, bostad och skapa ett eget självständigt liv. Vi fick en första identitet, en form av trygghet i att jag faktiskt klarat av ett år i försvarets tjänst.
Som socialnämndens ordförande i Värmdö kommun ser jag med ökande oro hur allt fler unga födda på åttio- och början av nittiotalet, får det allt svårare att komma ut till ett självständigt liv med jobb och bostad. De bor fortfarande hemma och ägnar en stor del av tiden till dataspel. De har vänt på dygnsrytmen och mår många gånger dåligt psykiskt. Relationen till föräldrarna är också ansträngd.
Fler kräver alltmer riktade stödåtgärder både medicinskt, socialt och arbetsmarknadspolitiskt. Samhällets höga krav på social kompetens gör det inte heller lättare. Tusentals riskerar att kanske aldrig komma ut ordentligt på arbetsmarkanden och det kan till och med vara svårt att klara ett eget boende utan stöd.
Jag anser att vi bör se på möjligheten att återinföra någon form av försvars- och civilsamhällstjänst för att återta det vi förlorat. Regeringen bör se på detta omgående.
Ge de unga vuxna en ny möjlighet till en god start ut i vuxenlivet! Det mänskliga lidandet och de ekonomiska konsekvenserna kommer annars att bli betydande och kännbara.
Skriver:
STEFAN DOZZI (KD)

Undertecknad är i högsta grad enig i Stefan Dozzis synpunkter.
Jan Dolk.
Se tidigare blogginlägg.
PS.
Min vän Bänke kände sig igår tvingad att ta skydd under bänken, det snöade av bara helsicke.
"Tänk" sa Bänke "under min tid som värnpliktig hände det att vi fick gå ut och skotta och göra rent på gatorna, ivärsta ovädret." Ja Du Bänke det var då det.