söndag 10 november 2013

Vad är en pensionär värd?

Den ekonomiska misshandlingen av pensionärerna!

Jag kan inte låta bli att gå tillbaka till högskattetidens Sverige. Då vi som nu är pensionärer byggde upp ett system med höga skatter inte minst för att försäkra oss om en god framtid.

Vi investerade i ett ATP-system som då tycktes bra, visserligen då som nu rådde inte politisk enighet i frågan, men förslaget togs i svensk demokratisk ordning, likaså användes våra skattepengar till att investera i både bolag och institutioner, vård och omsorg.

Vi betalade höga skatter med våra pengar för dessa tillgångar. Sedan får vi en ny regering även den en arbetarregering som får för sig att till vilket pris som helst sälja våra tillgångar med andra ord till största delen våra pensionärers tillgångar. Det kunde väl ha varit OK om det nu varit så att den största delen av de försålda värdena gick tillbaka till dem som en gång möjliggjorde köpen, det vill säga pensionärerna.

Nej i stället används dessa realisationspengar till Rot, Rut och Jobbskatteavdrag, avdrag som gynnar de som redan har både arbete och inkomster. Inkomster som de oftast själva kan påverka, medan pensionärerna blir lurade på sina en gång höga inbetalningar i form av skatter. Pensionärerna sitter sedan fast i något man skulle kunna likna vid en pensionärsfälla, eftersom de flesta pensionärer inte har möjlighet att förändra sina inkomster utan är helt utlämnade åt det statliga godtycket.

Det måste vara tidernas största pengatransferering från en generation till en annan, jag skulle vilja påstå att det är ren stöld. Dessutom när man rear ut våra, det vill säga pensionärernas investeringar, görs det ofta till inkompetenta riskkapitalinvesterare som inte har en aning om skola vård eller omsorg.Det har ju dessutom visat sig att det här med ekonomi kan de ju inte heller eller är det så att konkurserna är medvetna, med kunskapen om att även ekobrottsmyndigheten är en av regeringen utsänd springpojke med devisen ”Rör inte våra kompisar”, det skulle ju vara förskräckligt.
Jan Dolk

tisdag 30 april 2013

Nya Skurubron ett måste!

EN NY SKURUBRO ETT MÅSTE FÖR VÄRMDÖ OCH NACKA!
VÄGVERKET SKALL BETALA!
Det råder ingen tvekan om att medborgarna i Stockholmsområdet behöver en ny Skurubro.
Det har runnit mycket vatten under den bro som senast byggdes om åren 1953 - 1957.
Vi tror att många av oss bilister har ändrat vårt bilkörande, vi kör inte mer än nödvändigt, men de sextio år som förflutit sedan bron byggdes, har inneburit en ständigt ökande trafik vilket beror både på att många har flyttat ut till Värmdö och Nacka, naturligtvis även på att vi människor har valt bilen som transportmedel.
Bron var en gång i tiden planerad för en spårburen trafik, men det lät sig inte göras med dåvarande konstruktion.
Kristdemokraterna i Värmdö önskar nu att denna nödvändiga bro byggs, för oss är det självklart att statliga trafikverket skall stå för samtliga kostnader.
Lika självklart är det att Vägverket kontaktar SL för ett samarbete beträffande spårburen trafik via bron, en trafik som då kan sträckas vidare till Värmdö.
En gång i framtiden kan vi då få uppleva att Viks central verkligen blir en central som det en gång var menat.
Den lösning vi ser framför oss innebär valfrihet för samtliga som bor inom regionen.
Skall man exempelvis ut till sin båt eller lantställe har man ofta tung packning att ta hänsyn till, varför bil för många är det enda alternativet.
När man skall till sitt arbete som ofta ligger inom de centrala delarna av Stockholm, tar man naturligtvis det spåburna alternativet.
Apropå Stockholm och dess statliga biltullar som infördes för ett antal år sedan, kan ju dessa utgöra en del av finansieringen av bron.
Det vore väl rättvist för oss medborgare i Värmdö och Nacka kommuner.
Jan Dolk

torsdag 28 mars 2013Något förvånande frågar sig Expressen på sin ledarsida; Om det är något ruttet med Sverige?
Tyvärr kan vi med säkerhet svara att det är så. Jag menar att det går ju inte en dag utan att vi kan läsa om politiska skandaler. För min egen del undrade jag ju för fyrtio år sedan vad våra politiker håller på med? Då gällde det Geijeraffären, en justitieminister som tog unga barn på rummet för utnyttjande, för inte alltför länge sedan kunde vi läsa om att ett polisbefäl Göran Lindberg utnyttjat flickor i trångmål för egen vinning och så frågar sig Expressen "Om det är något ruttet med Sverige?" Man kan väl säga att myntet även har en annan sida och då gäller det den ekonomiska brottsligheten. Här menas ofta i pressen att vi har grov kriminalitet i form av rån och utpressning inte minst refererar man då till motorcykelklubbarna med dess grova ytterligheter. Missförstå mig nu inte, självklart skall dessa människor sättas åt, här behöver samhället stärka sina resurser.
Sedan har vi ju den korrumperade verkligheten inom manschett brottsligheten som alltför ofta fastnar i systemet på grund av oviljan att utreda vad som pågår. Jag tänker då närmast på den pengaflykt som har tillåtits, inte minst kan vi konstatera att exempelvis Eko brottsmyndigheten har sina egna korrumpöser, här försvara man gediget varandra, låter utredningar läggas ned, och menar sedan att ärendet inte finns. Jo säger jag ett nedlagt ärende finns så länge inte eko brottsmyndigheten kan lägga fram sin utredning för de drabbade. Jag vågar påstå att inom denna så viktiga förvaltning har korruptionen gått i arv. Många äro vi som frågar sig; Varför vissa av oss kan få lov att bedra en större del av svenska folket, jag tänker då på vår alltmer kartelliknande livsmedelshandel. Axfood tar i allt högre grad hand om mellanleden och ICA marknaden. Enligt vår lagstiftning skall kartellbildningar vara förbjudna, men hur kommer det då sig att den största konkurrent en ICA-handlare har är en annan ICA-handlare. Sedan har vi mellan ledshandeln vars overseas frakter i allt för hög grad sköts av AX:food inte minst gäller det banantransporter från fattiga länder i Central- och Sydamerika. Här finns mycket ruttet att hämta för den som så önskar. Jag själv har anmält ett hot till Ekobrotts myndigheten gentemot mig som person.
Det fanns vittne till detta. Han hördes enligt egen utsago aldrig.
I stället lät Eko brottsmyndigheten de svarta pengarnas "hjältar" löpa vidare.
Någon har vid något tillfälle; kallat mig rättshaversist, det kan jag bjuda på, om definitionen på rättshaverist är den "att den som har rätt aldrig får rätt."
Men det sker endast i ett korrumperat samhälle.
Jan Dolk
PS
Korruptionen inom ekob rottsmyndigheten slutar naturligtvis inte på tjänstemannanivå,
här förekommer det helt andra förhandlingar genom lobbyingverksamheter upp i de politiska leden.
onsdag 20 mars 2013


Satsa på Kyrkskolan, politiker!
Skriver Henrik Paulsen i Nacka Värmdö POSTEN.

Jag håller med!
Min mening är att vi urholkar Värmdö som varumärke. Värmdö är kanske den kommun inom Stockholm Mälardalsområdet som har störst attraktionskraft.
Detta värde som man till vardags kallar ”Good Will” urholkas givetvis om vi politiker fortsätter att envisas med att endast gå pengens väg.

OBS! pengens väg är inte alltid marknadens.

Marknaden tar oftast hänsyn till långsiktiga lösningar och därmed även andra bestående värden i exempelvis företag och kommuner.
Jag tror att marknaden oftast har rätt, däremot tror jag inte på de politiker som kortfristigt försöker manipulera densamma. Om man nu önskar lägga ner våra skärgårdsskolor på grund av pengabrist och alternativet är en skattesänkning med fem öre så låt oss ändra meningen om skattesänkningen. Jag är helt övertygad om att med kommunens gemensamma kompetenser, förutsatt att viljan finns, kommer vi att genom effektiviseringar inte minst genom nya tekniker, inom ett par år sänka skatten betydligt mer än med fem öre och det med bibehållet Good Willvärde.
Varför är det så många av Värmdös politiker som önskar göra Värmdö till en typisk förort till Stockholm. Jag gillar inte denna kollektivisering till Stockholm. Visserligen sägs att Vår skärgård börjar vid fönsterbordet på krogen
Zum Franciskaner, men ärligt skrivet så har väl ändå Värmdö den bästa delen av vår skärgård.

Låt oss då behålla den genom att hålla den levande!

Det kan vi endast göra genom att behålla vår närservice vid liv, både för gamla och unga. Inget fel är det heller om vi inom Värmdö försöker skapa jobb inom vårt närområde, varför inte fler lärare och till det behövs ju skolor som i sin tur behöver service av allehanda slag.
Det blir någon for av multiplikatoreffekt som i slutändan även leder till ökade skatteinkomster som i sin tur kan leda till ett bättre och mänskligare samhälle.
Jag tror att vår politiska marknad; alltså Du som medborgare skulle gilla om vi politiker skulle tänka på det här sättet.
Skriver Jan Dolk
fredag 11 januari 2013

Värmdövallen och övriga idrotts- och fritidsanläggningar ett måste för våra ungdomar!?

Mitt svar blir obevekligen; Ja!
Vem tjänar på att Värmdövallen sätts i konkurs? Knappast våra barn och ungdomar, möjligen kan vår kommun inhandla anläggningen till ett reapris, på leverantörers bekostnad, vilket leder till skattekonsekvenser på ”andra” sidan eftersom kundförluster är avskrivningsberättigade. Möjligtvis bör en rekonstruktion vara på sin plats där en överenskommelse nås mellan leverantörer och kund med kommunen som en garant. De tekniska lösningarna torde bestå av en del alternativ, till en positiv lösning, för både användare och ägare till Värmdövallen.
För mig är det av yttersta vikt att inte våra ungdomar och dess familjer drabbas!
Självklart är det så kommunen skall garantera barn- och ungdomars behov av fritidsaktiviteter oavsett om anläggningarna drivs av entreprenörer, föräldrarna själva eller vår kommun.
För mig är det även självklart att samtliga handlingar kommer ”upp på bordet” för att sakligt kunna utreda vad som har hänt i fallet eller som man säger: Hur har det blivit som det har blivit?
Ingen tvekan så har turerna varit långa och till synes även krångliga. Jag vill därför se en utredning som skall ha till syfte att utreda ansvarsfrågan och till synes som sist skall den leda fram till förslag som i möjligaste mån förhindrar liknande problem i framtiden.
Men som sagt innan dess skall Värmdövallen räddas, sedan skall samtliga papper läggas på bordet. Vi understryker att en konkurs skulle innebär ett Good Will-tapp både för kommun och övriga inblandade, vilket skulle leda till ett tuffare arbetsklimat för de frivilligt engagerade och för våra ungdomar. Vi menar även att den glädje i arbetet för våra ungdomar som man hittills kunnat notera vid besök på Värmdövallen inte på något sätt skall riskeras.
Riskera det positiva och glädjerika arbete som läggs ner på Värmdövallen genom att sätta verksamheten i konkurs för att kommunen skulle erhålla en mindre vinst vid ett eventuellt återköp. Den risken står definitivt inte i paritet med ekonomiskt vinstintresse från kommunens sida.
Jan Dolk
Ps
Min konsult Bänke som upplevt symtomen på nära håll och på annan plats svarde mig på frågan: Hur skall man lösa sånt här? Bänke tittade på mig, kliade sig i skägget och svarade: Misströsta inte Janne Det bästa som kan sägas är trots allt att det kan bli värre. Jasså svarade jag.
fredag 28 december 2012

Se till att kompensera pensionärerna


    Låt pensionärer få resa gratis i kollektivtrafiken!Flera kommuner bland andra Göteborg och Helsingborg, har ordnat så att pensionärer kan åka gratis kollektivtrafiken.Det är hög tid att alla landets kommuner och landsting följer dessa goda exempel. Ålderspensionärer bör få åka gratis på bussar, pendeltåg, Roslagsbana och tunnelbanan.Lösningen är ett frikort ”seniorkort” som ger gratis resor under lågtrafik (exempelvis mellan 09.00 till 15.00) samt under helger. Det skulle underlätta för äldre att komma ut för att röra på sig. Bara det är positivt ur hälsosynpunkt. Beaktas skall också att vi genom en sådan reform skulle slippa en hel del biltrafik emedan många pensionärer känner sig mindre roade av att köra bil.Troligtvis skulle då ålderspensionärerna oftare besöka vänner, bekanta och familj vilket säkert skulle leda till en social friskvård för de äldre. Fri kollektivtrafik för de äldre skulle även kunna vara ett sätt att tillgodoskriva pensionärerna för de uteblivna skattesänkningar som de missunnats. Självfallet skulle reformen även innebära positiva miljöeffekter i form av minskade avgasutsläpp. Jan Dolk
    PS
    Bänkes tillägg; Se upp Janne! Nu trampar Du dom på tåna som vill ha oförändrad volym på färdtjänsten, tänk på att behovet kommer att minska, hoppsan vad bra för skattebetalarna.

Onödig momssänkning?

Eller vad var det jag sa? Restaurangmomsen: Ett av de stora samtalsämnena har varit huruvida restaurangmomsen skall innebära lägre priser och högre sysselsättning och om Rot och Rut har haft de verkan Riksdagen kalkylerade med.
Till att börja med momsen: Momsen har inom restaurangbranschen i alltför hög grad varit en marginalförstärkare och därigenom även bidragit med en oerhörd hög del av svart arbetskraft tillika kan vi konstatera gäller detta inom samtliga färskvarubranscher. Detta har naturligtvis våra lagstiftare haft klart för sig, så jag förstår därför inte att deras förvåning över uteblivna prissänkningar. Snarare kommer det att bli tvärtom. Branscherna får mindre skatt att hantera som sina egna pengar alltså det svarta kapital som alltför ofta går till svart arbetskraft blir nu vit. En arbetskraft som tillika alltför ofta lever på bidrag genom sina låga inkomstdeklarationer. Visst finns det undantag, men här ses från samhällets sida alltför ofta mellan fingrarna. Vi talar inte millioner vi talar miljarder kronor i skattesvinn. För att inte tala om de konkurrensfördelar den mindre seriösa delen av dessa branscher får tillåtelse att röva åt sig vilket i sin tur bidrar till ökade kostnader för oss skattebetalare och konsumenter, när det gäller våra inköp.
Ovanstående skrev jag i samband med krogmomsens sänkning.
Idag har vi facit:
Så länge vi har regelmakare (politiker) som beter sig så länge får vi även leva med det dagliga myglet bland massorna. Vi kan inte begära mer om vi inte önskar oss en polisstat, med  andra ord en polis i varje hem. Jag är säker på att det är det ingen som önskar, dock krävs det att vi har ett system som ges möjlighet att granska våra granskare och myndigheter. Tyvärr har det visat sig att brottslighet med koppling till kottuption är lönsamma affärer, inte minst i Sverige. Reataurangmomsens införande kan ju få utgöra bra exempel på felaktiga kunskaper och utebliven kontroll av verksamheterna. Exempelvis skulle man ju här kunna undersöka ekobrotts myndighetens vilja, kompetens eller rent av ickevilja och i sämsta fall korruption inom verksamheten. Det finns en Skattdirektör vid namn Göran Berglund inom eko brottsmyndigheten som jag vill referera till. Han kan med säkerhet svara på de frågor som ställs, inte minst orsakerna till de uteblivna effekterna eller förväntningarna av en sänkning av restaurangmomsen. Nu är det ju inte endast momsen som ingår i vårt skattesystem. Dock kan sägas att den utgör mycket goda möjligheter i kontantbranscher till svarta löner och andra svarta betalningar.
Jag vill inte ha en polisstat, däremot måste vi ha seriösa regelmakare som skapar möjligheter för kontrollerande myndigheter att arbeta seriöst och okorrumperat.
Tyvärr inser jag detta som rena omöjligheter, inte minst med tanke på våra politikers agerande i egen sak både på lokala som riksnivåer.
Som min vän Bänke säger; Varför bry sig, det är det ju ingen anna som gör. Jo Du Bänke, det är ju också ett försvar. Om Du inte bryr Dig Bänke? Varför fixar Du då käket på både frälsis och i kyrkan till andra? Jag vet att Du och många andra bryr sig även om det ibland känns tröstlöst. Det finns medmänniskor som Bänke, dom behövs likväl som morsor och farsor på stan. Men Bänke frågan är om vi behöver korrumperade politiker och tjänstemän?