torsdag 28 mars 2013Något förvånande frågar sig Expressen på sin ledarsida; Om det är något ruttet med Sverige?
Tyvärr kan vi med säkerhet svara att det är så. Jag menar att det går ju inte en dag utan att vi kan läsa om politiska skandaler. För min egen del undrade jag ju för fyrtio år sedan vad våra politiker håller på med? Då gällde det Geijeraffären, en justitieminister som tog unga barn på rummet för utnyttjande, för inte alltför länge sedan kunde vi läsa om att ett polisbefäl Göran Lindberg utnyttjat flickor i trångmål för egen vinning och så frågar sig Expressen "Om det är något ruttet med Sverige?" Man kan väl säga att myntet även har en annan sida och då gäller det den ekonomiska brottsligheten. Här menas ofta i pressen att vi har grov kriminalitet i form av rån och utpressning inte minst refererar man då till motorcykelklubbarna med dess grova ytterligheter. Missförstå mig nu inte, självklart skall dessa människor sättas åt, här behöver samhället stärka sina resurser.
Sedan har vi ju den korrumperade verkligheten inom manschett brottsligheten som alltför ofta fastnar i systemet på grund av oviljan att utreda vad som pågår. Jag tänker då närmast på den pengaflykt som har tillåtits, inte minst kan vi konstatera att exempelvis Eko brottsmyndigheten har sina egna korrumpöser, här försvara man gediget varandra, låter utredningar läggas ned, och menar sedan att ärendet inte finns. Jo säger jag ett nedlagt ärende finns så länge inte eko brottsmyndigheten kan lägga fram sin utredning för de drabbade. Jag vågar påstå att inom denna så viktiga förvaltning har korruptionen gått i arv. Många äro vi som frågar sig; Varför vissa av oss kan få lov att bedra en större del av svenska folket, jag tänker då på vår alltmer kartelliknande livsmedelshandel. Axfood tar i allt högre grad hand om mellanleden och ICA marknaden. Enligt vår lagstiftning skall kartellbildningar vara förbjudna, men hur kommer det då sig att den största konkurrent en ICA-handlare har är en annan ICA-handlare. Sedan har vi mellan ledshandeln vars overseas frakter i allt för hög grad sköts av AX:food inte minst gäller det banantransporter från fattiga länder i Central- och Sydamerika. Här finns mycket ruttet att hämta för den som så önskar. Jag själv har anmält ett hot till Ekobrotts myndigheten gentemot mig som person.
Det fanns vittne till detta. Han hördes enligt egen utsago aldrig.
I stället lät Eko brottsmyndigheten de svarta pengarnas "hjältar" löpa vidare.
Någon har vid något tillfälle; kallat mig rättshaversist, det kan jag bjuda på, om definitionen på rättshaverist är den "att den som har rätt aldrig får rätt."
Men det sker endast i ett korrumperat samhälle.
Jan Dolk
PS
Korruptionen inom ekob rottsmyndigheten slutar naturligtvis inte på tjänstemannanivå,
här förekommer det helt andra förhandlingar genom lobbyingverksamheter upp i de politiska leden.
onsdag 20 mars 2013


Satsa på Kyrkskolan, politiker!
Skriver Henrik Paulsen i Nacka Värmdö POSTEN.

Jag håller med!
Min mening är att vi urholkar Värmdö som varumärke. Värmdö är kanske den kommun inom Stockholm Mälardalsområdet som har störst attraktionskraft.
Detta värde som man till vardags kallar ”Good Will” urholkas givetvis om vi politiker fortsätter att envisas med att endast gå pengens väg.

OBS! pengens väg är inte alltid marknadens.

Marknaden tar oftast hänsyn till långsiktiga lösningar och därmed även andra bestående värden i exempelvis företag och kommuner.
Jag tror att marknaden oftast har rätt, däremot tror jag inte på de politiker som kortfristigt försöker manipulera densamma. Om man nu önskar lägga ner våra skärgårdsskolor på grund av pengabrist och alternativet är en skattesänkning med fem öre så låt oss ändra meningen om skattesänkningen. Jag är helt övertygad om att med kommunens gemensamma kompetenser, förutsatt att viljan finns, kommer vi att genom effektiviseringar inte minst genom nya tekniker, inom ett par år sänka skatten betydligt mer än med fem öre och det med bibehållet Good Willvärde.
Varför är det så många av Värmdös politiker som önskar göra Värmdö till en typisk förort till Stockholm. Jag gillar inte denna kollektivisering till Stockholm. Visserligen sägs att Vår skärgård börjar vid fönsterbordet på krogen
Zum Franciskaner, men ärligt skrivet så har väl ändå Värmdö den bästa delen av vår skärgård.

Låt oss då behålla den genom att hålla den levande!

Det kan vi endast göra genom att behålla vår närservice vid liv, både för gamla och unga. Inget fel är det heller om vi inom Värmdö försöker skapa jobb inom vårt närområde, varför inte fler lärare och till det behövs ju skolor som i sin tur behöver service av allehanda slag.
Det blir någon for av multiplikatoreffekt som i slutändan även leder till ökade skatteinkomster som i sin tur kan leda till ett bättre och mänskligare samhälle.
Jag tror att vår politiska marknad; alltså Du som medborgare skulle gilla om vi politiker skulle tänka på det här sättet.
Skriver Jan Dolk