torsdag 29 december 2011

Italien igen!!

Ser han inte seriös ut?

Berlusconi med sitt Italien; skall nu vara en av de stater som får uppbära miljardlån från EMU,s fonder. Fastän svenska folket sa nej till EMU, tycker vår regering att man har rätt att gå in med storlek 100 miljarder för att rädda EMU,s krisade länder. Faktum är att de pengar som har "försvunnit" måste ju ändå finnas såvida man inte eldat upp dem. Den solklara frågan måste ju då bli: Var finns pengarna ? Har de blivit uppbrända ? Eller rent av sitter de på något av Belusconis konton runt om i världen ? Eller varför inte fråga sig: Vart befinner sig Greklands hela underskott? Det brukar ju vara så att får någon ett underskott så är det ju alltid så att någon eller några får ett överskott. Frågan är enkel: Hur har detta gått till eller snarare ; "Varför är det på detta viset?" Borde inte de länder som ingår i EMU först fråga sig detta och dessutom på något sätt kräva pengarna tillbaka från de ansvariga som ställt till det. innan man går in med skattebetalares pengar oavsett var vi befinner oss i världen.

Vi, borgeligheten i Sverige säger oss att vi alltid har varit och skall vara försiktiga med skattekollektivets pengar. Dock nu är vi beredda att skicka miljardtals kronor till något vi röstade emot. Jag bara undrar Jan Dolk

måndag 19 december 2011

Marknadsekonomi eller inte? Det är frågan.Sandhamn en vanlig stump mark? Ibland tror man inte att det är sant! Ett antal kommunalt ägda tomter föreslås nu försäljas till priser av halva txeringsvärdet med andra ord tjugofem procent av marknadsvärdet av de kommunalt ägda tomterna. Är det någon människa som tror att dett skulle skett under en ledning med marknadsekonomi som ideologi. Oavsett ägarskap svarar jag nei. Idag vill man jämföra tomterna med tomter i Gustavsberg som i sintur jämförs med de avyttrande lägenheter som skett Stockholm. Jag menar att man gjort fel hela vägen, självklart är det politikernas uppgift och skyldighet att arbeta för ägarnas intressen det vill säga medborgarna och dess skattebetalare och inte efter enskilda intresse eller hela sfärer därav. Att dessutom jämföra ett fåtal tomter på Sandhamn med ett flertal tomter i Gustavsberg alternativt Stockholm är även det ett katastrofalt misstag ur skattekollektivets synpunkt. Här måste man ju ta hänsyn till efterfrågan och tillgång samt Sandhamns attraktionskraft. Allt för att "försvara" skattebetalarnas tillgångar. Som sagt ibland tror man ju inte att det är sant, när många normalt sett kloka människor även dristar sig till att lura skattekollektivet på dess tillgångar.

Jag tillåter mig dessutom att få återkomma med och om våra kommunalpolitikers hantering av Willeroy & Boch och dess eventuella lager i vår kommun, klantigt så det räcker. Till att börja med, bör man ställa sig frågan: Varför skall W&B ha sin lagerhantering i Gustavsberg, en ort som ur logistiksynpunkt måste anses ligga vid världen ände. Hoppas kan man ju alltid, men det är på tiden att även Värmdös politikerkår inser att de bör arbeta i en verklighet, där kapitalet styr, kanske alltför ofta kan många tycka så även jag.

Hälsar Jan Dolk

PS. Bänke på bänken frågade mig en gång: Du Janne Du som alltid trott att allt går att köpa för pengar, hur är det nu för tiden ställt? Ja Du Bänke svår fråga: Jag tror aldrig att någon någonsin kan påsta att det går att köpa sin egen spegelbild.

torsdag 1 december 2011

Öppenhet och insyn!Tamannen Håkan Calle


Vem äger politiken alternativt våra politiker? Frågan är värd att ställas, efter senaste tidens händelser och debatt runt lagstiftningen beträffande offentliggörandet av bidragsgivarna till "våra" politiska partier. De första som tog tillbaka sina krav på offentlighet var Socialdemokraterna och de sista som gav med sig var "Det nya arbetarpartiet Moderaterna." Jag hoppas nu att det gamla arbetarpartiet Socialdemokraterna drar tillbaka sin senaste ståndpunkt att inte offentliggöra bidragsgivarna till våra politiska partier. Det är för oss vanliga människor och väljare ytterst intressant att få reda på vem eller vilka som äger våra politiker och därmed även styr vårt Sverige. Jag är glad åt Moderaternas slutliga ställningstagande dock eftersom vi från det hållet alltid har varit mot onödiga bidrag så förväntar jag mig naturligtvis att bidragsgivarna på den kanten är mycket få, eftersom jag tror och hoppas på att det är medborgarna i vårt land som "äger" maktapparaten. Ha nu en bra dag Jan Dolk

tisdag 22 november 2011

Tänk om??Två sköna juveler, från vänster till höger.

Tänk om det hade varit så att Håkan Juholt hade varit någorlunda ärlig? Hur hade det då sett ut i alla våras opinionsundersökningar? Den ena skandalen efter den andra har avlöst varandra inom regeringen, jag tänker då på realisation av vår vårdstruktur inom äldreomsorgen (Carema) ävenledes går tankarna till giriga friskoleinnehavare samt inte minst till Sofia Arkestens (M) historiebeskrivning av sitt eget parti och inte att förglömma hennes stöld av kollegors politiska program. M a o hon, Sofia, försöker stjäla både bakgrund och framtid från andra. Nåja så har vi ju Tolgfors, Billströms och Douglas hyresavtal.
Ja tänk om! Håkan Juholt hade varit lite ärligare än han är? då hade det nog sett annorlunda ut. Tyvärr kan jag bara konstatera att Håkan Juholt har blivit och är en symbol för det politiska myglets legitimitet, ty hade han bara varit lite ärligare så hade ju regeringens största revisionsmakt, oppositionen haft något att sätta emot. Ja tänk om?

Dessa frågor jag ställer, ligger inte till grund för min egen inställning till att förändra min syn på det politiska arbetet eftersom jag alltid har utgått från att våra politiker är våra demokratiskt valda förtroendepersoner och därmed i mitt huvud självklart ärliga.

Men sent skall syndaren vakna. Nu för tiden får dom bevisa att dom är ärliga innan jag och förhoppningsvis även andra ger dessa många gånger självvalda människor vårt förtroende.

Ta hand om varandra

Jan Dolk

PS, Besökte vår vackra kyrka, det var under en familjegudstjänst, många besökare var det en musical utspelades Troligtvis med namnet "Min största önskan". Det visade sig att tre ungdomar fick genom en bonde önska sig vad dom ville. De två som önskat sig guld och ädla stenar eller önskan om att vara bäst, dessa två ångrade sig. Den tredje fick då tänka till lite extra, man hade ju endast en önskning, hon önskade då att alla i hela världen åtminstone fick en vän en vän i förtroendet. Att ha förtroende för varandra är en nyckelfråga som borde gå till politikerna fram.
måndag 21 november 2011

Vem äger Dig?

Vem äger Din fastighet?

Staten och kapitalet,länk är de ägare av Din fastighet, båt eller varför inte bil ? Vi kan idag konstatera att kapitalet i Sverige aldrig har legat så nära regeringsmakten, om det är bra eller dåligt vill jag inte uttala mig om. Det mystifika är trots allt att regeringsmakten vill att folk skall själva kunna äga sina lägenheter och fastigheter, vilket jag menar kan vara en god princip mot ett gott mål. Dock är det nu så att när staten och kapitalet i alltför hög grad tillåts arbeta tillsammans, uppstår gärna ett manipulerande av våra marknader vilket för en regering kan leda till kortsiktiga och för en regering önskvärda mål. Däremot kan vi som medborgare och konsumenter konstatera att vi inte alls når sina önskade mål i form av hög kvalitet till bästa priser, vare sig det gäller service eller varor. Kortsiktigt kan säkert en konsument mena att bara den får pengar till sitt leverne så är allt OK även om kapitalet tillåts finansiera kalaset. Nu är det inte så lätt! Vem säger att Du alltid har Din hälsa eller möjligtvis blir Du arbetslös av andra skäl vilket leder till att Du blir utlämnad till ägandets(bankernas) makter utan att Du själv har möjlighet att påverka Din situation. Vi kan nog konstatera att det inte är många av oss som av egna medel kan betala sina försäkringskostnader för alla "faror" i världen. Dessutom finns det människor som redan från sin födsel inte har lika möjligheter på en marknad som genomsnittsmänniskan har.länk Vad nu en genomsnittsmänniska är? Här menar jag spelar kollektivet en mycket stor roll för att respekten för individen skall bedömas någorlunda rättvist. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi som kollektiv har ett gemensamt ägande på en öppen marknad, där vi slåss på lika villkor som kapitalet. Vi som medborgare i ett land kan inte prostituera oss själva på en marknad som till slut helt styr våra liv efter dess behag. Jag menar att kraften skall komma från oss som individer och inse att det är vi som är marknaden och genom denna kraft kan vi både styra våra liv, våra gemensamma intressen med instrument som både stat och kapital utan att gå i alla lockande fallgropar som dessa två incitament kan utgöra.

Lätt är det inte heller när vi har ett parti som försöker stjäla ett annats parti historiebeskrivning och dessutom stjäl samma parti, ett allianspartis idéer när det gäller vår så viktiga äldreomsorg.

Säkert är det så att Den ende Du kan lita på är Dig själv, men det behöver ju inte innebära att Du blir egoistisk och utan känsla för Dina medmänniskor. En känsla som säkert inte kapitalet har, men som sagt medkänslan ligger i marknaden och den utgörs av Dig och glöm inte att det är Du som skall styra landet och inte staten och kapitalet.

Ha nu en bra dag

Jan Dolk

PS Hört på stan! Bra var det när en Sosse var en Sosse och en kapitalist en kapitalist och efterrätten var att skälla på en kommunist. Det var lättare på nogot sätt.

fredag 18 november 2011

Riksdasshuset är nu fyllt till bredden.
Gamla boendet. Nytt boende.Dags att byta ut samtliga hyresgäster i vårt Riksdass. Skandalerna omlöser varandra!! Det är endast att konstatera att ärlighet innebär fattigdom och elände och att skurkaktighet ger pengar och makt. Ju större skurk ju mer pengar och makt. Jag har tidigare jämför vårt en gång så nobla land med Berlusconis Italien. Det är bara att konstatera att jag måste kontakta Berlusconi och be om ursäkt. Det är ju inte bara Juholt, det handlar om. Det är ju hela sfären av riksdassledmöter från rött till blått. Möjligt är att man kan förstå Juholt, han är ju nästan fattig jämfört med familjen Douglas så han kanske har någon form av egenursäkt för sitt agerande. Walburga Habsburg Douglas,länk lär ju inte vara renskrapad, men hon tycker ändå sig ha rätt att lura de medborgare och skattebetalare som röstat fram henne till riksdassledamot. Efter att ha tittat på Robert Aschbergs program i veckan om en pojke som staten ansåg vara pappa till ett barn som visade sig att han inte var pappa till. Staten hade gjort allt för att förstöra en ung människas liv, men människan visade sig vara stark och fick sin rätt prövad efter 30 år. Det framkom då att staten hade dömt fel men var inte ens beredd att gottgöra eller be om ursäkt till personen i fråga. En liberal folkpartist kliver i en intervju fram och menar på fullt allvar att livet inte är rättvist så därför kan vi inte göra något. Aschbergs kommentar: "Du menar alltså att lite svinn får vi räkna med". Folkpartisten i fråga menade alltså på fullt allvar, att det inte var något att göra åt. Nu är det ju faktiskt så att han som riksdassledamot tillsammans med andra ledamöter inom detta illustra sällskap har i arbete att praktiskt taget dagligen se över vår lagstiftning så att händelser av nämnda karaktär inte kan eller skall uppstå. Nu måste ju även jag förstå att det inte kan vara så lätt att arbeta i en lagstiftande församling, där praktiskt taget samtliga ledamöter är skurkar för att inte säga gangsters. Ett tag trodde jag att Per Westerberg Sveriges talman var den ende, men där har jag kommit på skam, det verkar ju vara hela ligan som är en samling korrumpöser och skurkar. Inte undra på att en människa i vardagen inte kan få rätt, trots att han har rätt.

Än en gång, tänk på att det är vår lagstiftande församling som även innehar makten inom vårt domstolsväsende som har den politiska makten. Inte sällan har man genom sin makt röstat igenom sina egna förmåner till förfång för andra som behöver det statliga stödet bättre.

Nu får det väl vara nog.

Jan Dolk

PS Tog kontakt med min kompis på Parkbänken som sa "Men Janne det kan ju inte vara alla i riksdasset som är korrumpöser och skurkar." Mitt svar: "Jo tills de har bevisat motsatsen." Dags att byta ut samtliga hyresgäster i vårt Riksdasshus. Dom nuvarande hyresgästerna kan flytta till ett annat dasshus och inte under demokratins täckmantel få tillåtelse att fotsätta sina anpassade brottsligheter med stöd av varandra.

måndag 14 november 2011

Pudeln blev en hel rondellhund!!!

De nya Moderaternas pudel lite rosa måste den vara!

Till höger; tidernas rondellhund eller?


Moderaternas Mats Gerdau , har tagit bladet från munnen!! Moderaterna gör en Pudel! Blev till en hel Rondellhund!

Gerdau menar nu att man måste genomlysa de privata vårdgivarnas beteende i girighet,länk. Undertecknad har vid ett flertal tillfällen påtalat detta vidriga fenomen inom den "nya" och alternativa vården. Fredrik Reinfeldts kompisar familjen Borelius har ju tillsamman med extremkapitalister av allehanda de slag fått tillskansa sig fördelar som inga andra företag. I det här fallet gäller det ju Attendo Care, ett företag som har sitt säte på Caymanöarna och Carema som är i ropet just nu, har ju sitt på Jersey. Det är så att man inte tror att det är sant, när svenska regeringar slumpar bort skattebetalarnas tillgånga i form av infrastrukturer och företag till privatpersoner och kompisar i skatteparadis. (Typ Italiens Berlusconi) Jag undrar om inte Sveiges talman har ett finger med i spelet här också, likväl som han hade som näringsminister i mitten på 90-talet. Jag vågade även då säga ifrån, jag måste erkänna att det kostade en hel del, men jag kan med tillfredsställelse konstatera att mitt agerande givit ett viss resultat, inte minst verkar detta gälla ekobrottsmyndigheternas agerande. Ibland kan man ju till och med förledas tro att de gör sitt jobb, alltså jagar ekobrottslingar. Tro mig när jag menar att jag är för alternativa former av vård. Vården skall då vara konkurrensneutral till samhällets egna vårdformer. Det är inte ägarskapet det är frågan om, utan ledarskapet.

Jag menar att inom vård, skola och omsorg kvalliten alltid skall stå i främsta rummet, oavsett vårdgivare dessutom skall de pengar som blir över åtminstone beskattas i Sverige och inte i något skatteparadis. Med andra ord jag är heller inte emot att ett bolag går med vinst, men förutsättningarna måste vara jämställda på den markanad det gäller.

Här borde det finnas utrymme för en anständig människa att agera, varför inte Maria Larsson?

Ha nu en bra dag

Jan Dolk

PS Ibland skulle man helst inte säga: Vad var det jag sa? Beträffande de ekonomiska brottsligheteten är Calle Bildt fortfarande skyldig mig ett svar. Måste här berömma Göran Persson, Laila Freijwald, Anders Sundström och Margareta Winblad, dom svarade i alla fall så även Ulf Adelsohn.

tisdag 1 november 2011

Rabatt på brännvin!

Högsta domstolen (rabattvaruhuset i folkmun), vill ge rabatt på spritintag,länk inte undra på att det det tycks gå åt fanders med moralen och därmed är förruttnelsen innifrån ett faktum. Här hjälper det inte med att säga att Sveriges ekonomi är god. Allt är inte pengar! Att ge rabatterade straff för fylla, måste väl ändå anses som ett hån mot bl a de trafikoffer som orsakats genom fylleriet och varför inte nämna de brott i hemmen som begås i form av misshandel på grund av alltför stort spritintag. Det kan väl inte vara så att Högsta domstolen har fått politiska direktiv ifrån det ledande i Sverige?
Det kan väl inte vara så att endast för att någons släkting kört rattfull,länk så ändras våra lagar efter den det berör. Jag vill inte tro det, men numer vet man ju aldrig. Tänk er själva den flygkatastrof som nyligen inträffade i Ryssland där en svensk hockeymålvkt var en av dem som förolyckades. Piloten var full! Han var så full att han bromsade i stället för att gasa när planet skulle lyfta och därför gick det som det gick. Jag bara frågar: Skulle spriten då vara en förmildrande omständighet? I mina ögon och öron, knappast, utan snarare tvärtom. Som även min gamla mormor sa: "Ur led är tiden!"

Länge leve den anpassade brottsligheten var det någon som sa, men det var inte jag.

Ha en bra dag hälsar Jan Dolk

PS Kolingen till Bobban: Har rö hört att Jonne slutat supa? Åh tusan när dog han.

onsdag 26 oktober 2011

Stallkraft igen.I tidigare bloginlägg har jag ondgjort mig över nedläggningen av Stallkraft!! Detta efter att ha hört med föreningsrådets Lotta och en av användarna Sussie. Jag fick helt korrekta uppgifter! Stallkraft finns inte längre! Kommunen har inte råd! Stallkraft var och är till för barn med alternativbegåning. Vi kan nu även konstatera att barn med funktionshinder inte längre har möjlighet till sin kanske enda hobby och meningsfylda sysselsättning förutom skolan. Kommunen har inte råd! länkJag bara undrar: Vi har inte råd med att stödja människor till ett menings- och glädjefyllt liv, människor som inte har samma möjlighet som kanske Du och jag har. Var vänlig gå till Dig själv, sätt Dig in i en situation där Du är funktionshindrad eller på annat sätt inte kan delta i ett vardagligt liv utan hjälp. Är det då bara pengar som skall avgöra Din livssituation?

Jag menar: Nej!

Det går inte an att vissa politiker ljuger sig fria från detta faktum. Skäms och gå ut till dem det berör och be om ursäkt, åtminstone för att ni ljuger. Viktigare här i Värmdö att tillse att de som redan har får mer genom de skattesänkningar som dom blir tillgodogjorda. Jag vet att det går att sänka våra skatter och trots det behålla de aktiviteter som är nödvändiga för vissa av oss som kom till världen annorlunda. Se till att sätta Ditt fifflare och skattebrottslingar så har vi mer än nog för denna finansiering. Ja vissta ja ! Jag höll på att glömma bankerna, se till att dom klara sitt eget "skit" innan dom mockar i andras stall med skattebetalarnas pengar.

Det var allt för denna gången.

Hälsar Jan Dolk.

PS. När jag var fjorton år var jag kär i en flicka, hon lärde sig rida på Enskede ridskola. Det innebar att även jag började rida, jag var jätterädd, men modet höll jag uppe, jag ville inte gärna visa att jag var rädd. Hur skulle det sett ut? Tänk er bara att kunna övervinna denna lilla rädsla och jämför det med vad en människs som inte alltid klarar vardagen, känner när den övervinner sina hinder.

tisdag 25 oktober 2011

Arbetarhistoria??

Det nya arbetarpartiet med dess arbetarhistoria. Talar sitt tydliga språk!! Eftersom vi har ett nytt arbetarparti så måste vi väl även ha många nya arbetare, en av dem är tydligen Sofia Arkesten. Till och börja med tycker jag att det är bra att de så kallade arbetarpartierna konkurrerar om att vara bäst eller ska man kanske säga värst. Är det inte bjudresor med Shell så är det hyresintäkter eller varför inte smita med en eller annan TV-licens. Ja jag säger då det. Vad skall det bli av detta, en gång vårt stolta Riksdass, här tycks samlas allt möjligt "dritt". Idag vill man ju från Moderat håll även kalla sig "Det enda arbetarpartiet". Det går ju stick i stäv mot vad man menar om marknadsfrihet och konkurrens. Man går ut och skapar sig ett monopol på att vara det enda arbetarpartiet Det kan ju inte gå an!! Vad jag fick lära mig som liten, fastän min far inte var Sosse, så var det just detta om arbetarklassens stolta traditioner och historia. Min far som många andra tappade så småningom tron på en alltmer "pampifierad" socialdemokrati. I och med det inträffade en förändring inom min släkts tradition att rösta. Min far blev högerman, men han kunde både sin och Sveriges arbetande folks historia. Nu sitter en högt uppsatt politisk sekreterare i Sveriges Riksdasshus och har inte en susning om de nya arbetarnas och partiets historia. Skäms Sofia!! Men Du tillhör numer en av det stora kollektivets medlemmar inom vårt enda arbetarparti. Ja mycket har de De Nya Moderaterna, lärt sig av socialdemokratin, men dom behövde ju inte tagit efter allt. Mycket var bra men inte allt?
Jag vet att det är en del som läser min blog och det uppskattas, om ni vill lära er något om Sveriges arbetarhistoria, skall ni bland annat besöka vår gamla bruksorter och läsa lite om deras historia, varför inte göra ett besök på Gustavsbergs porslinsmuseum och där ta del av brukssamhället Gusavsbergs historia. Kanske ni även kan besöka bruksorten Kolsva, där ett flertal begåvade Socialdemokrater haft sin uppväxt. Här drivs museet av en Värmdöbo.
Ibland kan jag faktiskt hålla med min vän ursossen Åke som säger: "Min vän jag vet vem jag är och vart jag kommer ifrån, kan även min historia och jag känner stor tacksamhet till mina föräldrar som jag menar var med om att bygga lvårt land under svåra tider. Så även om vi är de bästa av vänner kan Du aldrig omvända mig varken till Kristdemokrat eller Högerman när jag går till valurnan, men däremellan kan jag göra lite som jag vill och tänker." (säger Åke)
Jag gillar Åke! Han står fast i sin tro och till skillnad mot mig förstår han även att folk som Juholt och Arkesten med flera kan göra sina misstag. Där skiljer jag mig lite från Åke, trots allt gäller det våra förtroendevalda och då skall kraven vara höga på etik, kanske lite högre än på oss "vanliga" dödliga.
Hälsar
Jan Dolk
PS. Nu för tiden skall vi alla vara kunder i livets olika skiftningar. I skolan är Du kund, i affären, är Du kund som sjuk är Du kund och som åldring och dement är Du kund. Dock när Du går till valurnan är Du endast en arbetare inom kolletivet som skall rösta på "Det enda arbetar-partiet", vars idéebildare inte ens kan sin historia, men monopol skall vi ha på vår arbetande befolkning.

söndag 16 oktober 2011

Sunda reaktioner?

Wall Street

Mitt svar blir otvetydigt: JA!! Runt om på vår vackra jord reagerar nu människor mot korruption och extremkapitalismen. Fenomenet kallas Wallstreetrörelsen!,länk Många ar de ungdomar som vill ha en förändring i sökandet efter en bättre och förhoppningsvis rättvisare värld, i en framtid där alla får möjlighet att förverkliga sina drömmar. Idag är det inte så, Kapitalägarna sedan decennier och i några fall även sekler har hållit hårt i sina plåböcker i sin girighet att inte dela med sig. Många gånger har deras förmögenheter skapats genom direkt brottslighet. Ett slående exempel är ju familjen Kennedy som byggde upp sina förmögenhet genom spritlangning på trettiotalet. I Sverige har vi exempelvis Ax: Johnssongruppen som tillåts hota sina mindre konkurrenter till livet om dom inte får kunder till sig utan konkurrens. Dessutom kunde vi i ett TV-program för några år sedan se och höra att samma människa tillåtits förskingra lägenheter från Stadsmissionen. I dagarna har vi ju även funnit extremkapitalister inom Socialdemokratin, där man tillåts fuska med både reseräkningar och hyreskostnader/intäkter till för en vanlig människa gigantiska belopp.

Inte undra på att vi i Sverige fick ett nytt arbetarparti. Ja, jag vet att dom inte är så mycket bättre men ändå. Vad skall en vanlig människa gör? Jo protestera och varför inte lägga in förslag om beslagtagning av vissa av dessa giganter till företag som använder sig av olagliga kartell- och branschbindningar.

Våra ungdomar på universitet och högskolor blir både kvantitativt och kvalitativ fler. Jag som varande något äldre, har under min livstid till stora delar ägnat mitt varande till att tänka ut ekonomiska modeller som i någon mån skulle svara upp mot varje människas behov och tillgång till kompetens. Visserligen har detta inte skett inom universitetens väggar och beskydd, utan ifrån eget kunnande och praktiska erfarenheter från en värld, långt ifrån lärdomssätenas skygglappar. Naturligtvis kan även jag mena att våld inte är nödvändigt. men jag måste säga att i min värld vore det än värre om rektionerna helt uteblev. Dags att få en ny ekonomisk världsordning, ingen tvekan om den saken, kanske tåget gick vid kommunismens fall, vilket i sig var nödvändigt i en värld av ständigt förtryck och korruption. Dock borde här marknadsekonomerna tagit ett tillfälle genom ett "integrationstänk" i vad man kan betrakta som den nya ekonomiska världens öppnade. Det blev nu inte så, i stället fick olegarkerna fritt spelrum in i extremkapitalimens finrum.

Att slå en "rosett" om detta gigantiska paket är inte lätt, men vi måste försöka! Jag hoppas att Wallstreetrörelsen inte är en dagsfjärill utan är en fjärill i alla des former som kan och får arbeta vidare i en värld av behov för ett framtida människovärdigt samhälle. Hälsar Jan Dolk.

PS

Italien har Berlusconi och vi vår Juholt. Inom relationsteorins ramar finns ingen skillnad.

fredag 14 oktober 2011

Sol i mörkret!
Tack Annika för Ditt fina inlägg på Din blogg och ett stort tack till Elisabeth Fredell!!


Säkert är det så att det inte alltid är det lättaste att vara tjänsteman under den politiska viljan, men Elisabeth Fredell har visat både mod och kunskap inför dessa utmaningar. Inte sällan har det hänt i vår Värmdöska idyll att politiker gärna skylt ifrån sig på idyllens tjänstemän när de själva inte riktigt vetat eller vet vad de skall göra. Ledarskapet har inte alltid varit tydligt, dock Elisabeth under de år jag arbetat med Dig och andra tjänstemän inom vår kommun, har jag skönjt både vilja insikt och kompetens. Det är inte alltid jag kan säga att vi politiker har svarat upp med ett tydligt ledarskap vilket naturligtvis även inkluderar mig själv, i den mån jag kunnat och velat påverka besluten. För mig är det svårt att skriva eller säga något bättre än det Annika Andersson framför på sin blog Personligen kommer jag att sakna Elisabeth som en mycket kompetent ansvarsfylld person.

Tack för att Du finns Elisabeth och Dig Annika vill jag tacka för Ditt varma uppskattande av en kompetent och viljeinriktad Elisabeth Fredell.

Hälsar Jan Dolk

Håkan, Håkan och Håkan igen!!Inte sant!!

Socialdemokratin visar fortsatt förtroende för Juholt. Efter att ha träffat min polare Bänke på Bänken idag och visat honom mitt brev från Göran Persson, när det begav sig. Så tittade han på mig och frågade: "Jag undrar vad Håkan, Görans polare har för hållhake på de andra??" Ja Bänke det undrar jag med, men som jag tidigare skrivit kommer inget att hända. Ledamöterna Riksdasshuset håller ihop. I andra länder har man vänt vapen mot det egna folket, senast det hände i Sverige var i Ådalskravallerna, tack och lov. I Sverige vänder man nu lögnerna mot sitt eget folk. Det kallas normalt sett korruption. Nu har ju till och med G Berglund på ekobrottsmyndigheten något att bita i. Det luktar illa om Sverige! mycket illa! Dom som har mycket, tillåts ta mer, medan min polare Bänke ligger kvar på Bänken. Det ni!! Calle Bildt och hans oljeaffärer kan säkert kvittas i riksdassbänkarna. Ge dessa män Håkan och Calle varsin tidning som lakan, kan behövas när dom sover i sina bänkar. Hälsar Jan Dolk

PS. Sluthälsning från Bänke som förövrigt i dagarna flyttat till Västervik, inte för att det blev så mycket bättre med Hjalmarsson (M) där, men han fick åtminstone tak över huvudet.

Håkan, igen och igen!!!!


Min vän Bänke från Bänken, fick sorgligt nog rätt!!

Det kom mer!

Denne man Håkan Juholt måste vara helt fantastisk, i sitt okunnande om politiska beslut beträffande vårt regelverk som han själv varit med om att skapa. Det finns inga ursäkter, Håkan! Inte undra på att måna av de människor som behandlats som skit av ett översitteri inom regelverksmaffian, börjar tröttna riktigt ordentligt. Myglet har dessutom spritt sig till en annars etisk och noggrann tjänstemannakår inom den svenska rättsförvaltingen. Vad finns det för anledning att följa ett rgelverk som regelmakarna själva inte har den minsta vilja eller intention att följa?? Dags att spola en hel del folk i vårt alltför fulla riksdasshus. Själv har jag anledning att från vissa håll förvänta mig en del ursäkter, Det menade i alla fall min vän Bänke från Bänken.

I sittande stund sa Håkan i TV att han leder Sveriges största parti. Karln måste vara tokig eller åtminstone helt verklighetsfrämmande. Förstår han inte att han sorgligt nog håller på att förintar ett nödvändigt parti. Ja jag menar alltså Socialdemokratin är nödvändig för Sverige och inte bara oss i alliansen. Mina argument kan vi ta en annan gång. Jaa ni. Hälsar Jan Dolk
PS

Talade kort med min vän igår. "Tusan Janne Du låter lika förvånad varje gång. Du vet ju att om vi hade haft ett rättvist samhälle, där regelverket följs så skulle ju inte jag ligga här och Du inte vara så förbannad," Mitt svar; "Ja Du Bänke Dig skulle jag aldrig vilja slå vad med för vem vill ha fel"

tisdag 11 oktober 2011

Håkan Juholt igen!!!!!

Skämtaren som blev ett skämt!! och det är tammetusan inte roligt.

Förhoppningsvis är denna person redan nu en parentes inom det politiska livet.

Ja jag vet. Det finns överallt inom vårt riksdass och regering, men det får inte bli någon ursäkt. Juholt får ju till och med vår talaman att verka vit som snö. Vilka människor är det som röstar fram sådana män!??

Från skojare till Narr, det kan man säga vara ett förvandlingsnummer.

Hälsar Jan Dolk.

PS Försökte nå Bänke. Han la på och vände på sig med orden "Janne ta`t lugnt det kommer mer". Vilka lugnande ord.

lördag 8 oktober 2011

Håkan Juholt !!!!Vad att säga? Det kan inte vara möjligt kan man tycka, men det är just det här problemet som är så svenskt, se oskyldig ut skyll ifrån Dig och lura därefter så många Du kan. Det är en lönsam affär. Håkan Du är tyvärr inte ensam. Ni är ju en hel hop av bedragare i både riksdag och regering. Jag tror och menar att det är så att det viktigaste för er politiker är inte idéfrågorna, utan det är att ni gemensamt håller varandra bakom ryggen oavsett partifärg. Ingen av er vågar eller vill kritisera den andre eftersom man själv då riskerar att bli påhoppad. Dags att rensa upp i sörjan!?

Börja med de egna förmånerna, närmast på agendan borde då stå en revidering och omarbetning av både arvoden och pensionsavtal. Ta dessutom upp problemet med personligt ansvar för politiker i deras beslutande processer inte minst när det gäller bortslumpning av våra gemensamma tillgångar. Ja nu skall ju i alla fall Riksenheten mot korruption titta på Juholts förehavanden och det kan ju tyckas vara bra. Risken är emellertid att det blir en ren skenundersökning, ty då har man ju i medborgarnas ögon trots allt utfört en undersökning. Förhoppningsvis tystnar då skarorna.

Det är mycket nu.

Hälsar

Jan Dolk

PS Efter ett kort samtal idag med Bänke. Blev frågan: Vad menar Du? Efter kort betänkande, svarade Bänke: Jag känner en del ärliga människor, tror fjorton stycken, men dom har dom satt in. Ja som Gustav den gamle fängelsedirektören sa till mig. "Tro mig Jan de största gangstrarna finns utanför murarna."

fredag 30 september 2011

Rut och Rot igen.

Mjölkpiga Invecklad rot.


Avskaffa Rut och Rotavdragen!! Dessa avdrag är enbart en manipulering av en sjuk marknad!! Priserna stiger fusket ökar!

Avskaffa all moms inom Restaurang- och färskvaruhandeln! Momsen utgör här en mycket stor marginalförstärkare och ger därmed tillgång till stora svarta pengar för löner och egna uttag. Följden av dessa förändringar kommer vi att se i ökade intäkter av både arbetsgivaravgifter och löneskatter.

Med tanke på ekobrottsmyndighetens agerande, avskaffa även den! Vi spar oerhörda belopp i ett slöseri som inte går att beskriva. Ekobrottsenheterna runt om i landet är snarare en hjälpreda åt "ekobrottarna" än den tillsyningsmyndighet man skall vara. De tunga ekobrotten i form av narkotika och övrig droghandel skall naturligtvis å det bestämdaste bekämpas, vilket bör ske genom kriminal-och övrigt polisväsende.

Domstols- och rättsväsende! Sverige har även ett ytterst besynnerligt rättsväsende med alltför många mellanled inom systemet, vilket innebär att vi även kan och bör avskaffa Högsta domstolen. Nyttan med denna domstol i folkmun kallad "rabattvaruhuset", måste å det allvarligaste ifrågasättas.

Halvera sedan antalet riksdagsledamöter! Sverige har idag världens i särklass dyraste parlament i förhållande till folkmängd, så spar vi mycket pengar även här. Låt dessutom politiker var de än är "arbetande" riksdag, kommun eller landsting arbeta under samma förhållande som andra löneanställda. Oj vad pengar vi skattebetalare skulle kunna dra in till de som verkligen behöver vårt stöd. Se till att våra riksdagsledamöter även måste ta ett personligt ansvar över sina beslut och förslag.

Bank 0ch inkassoväsendet ! Jag är emot onödigt statligt ägande men när det gäller bank och inkassoväsendet bör det möjliggöras en snabb reform som innebär att samhället och därmed medborgarna får ett större inflytande och insyn över vad som verkligen händer i dessa obskyra kretsar.

Sluta att slumpa bort våra infrastukturer! Till inget eller ringa värde skänker man idag bort hundraåriga infrastrukterer inom vård omsorg och skola. Det är "vår" sak att tillse att vi får tilbaka de nedlagda investeringar som är gjorda inom dessa områden, idag skänks både kunder och infrastruktrer bort, inte sällan till skatteparadis.

Ha en trevlig helg Jan Dolk

PS "När slutar en politiker ljuga?" Bänke:"när han dör"

måndag 26 september 2011

Grekisk ekonomi-Europeiskt problem?

Greklands parlament

Många sitter nu och säger : Vad var det jag sa?

Greklands och många andra nationers ekonomier är på fallrepet. Hade läget varit detsamma om vi inte hade fört in Euron som valuta? En berättigad fråga. Som dåvarande modert tänkande människa,var jag emot införandet av Euron, av det enkla skälet att ansvaret för sin ekonomi bör ligga så nära den enskilde som möjligt oavsett om det gäller stater, företag eller enskildas ekonomier. Det var många människor som företag som trodde att nu var det dags att tälja guld med kniv, i de så kallade turistländerna runt medelhavet, Portugal inte att förglömma Som många andra kunde jag notera vid mina besök i dessa länder att priserna skenade iväg vid införandet av euron. I Spanien trodde man rent av att pesetan kunde direktkonverteras till en Euro, (jag vet lite överdrift är det). Det var en ordentlig "revalvering" man gjorde visserligen utan att staten var regissör, man lät helt enkelt marknaden bestämma: Kortsiktiga vinster blev viktigare än det gemensamma tänket om ett bättre och mer "rättvist" Europa. Vad finns dessa vinster idag? De måste bevisligen ha tagits ut av någon eller några. Dessa några lämnar nu över åt den Eurpoeiska gemenskapen att lösa, "deras länders" ekonomier. Det är knappast så att det är gemene man och kvinna som har orsakat dessa problem. Problem som vi idag kan anse som minst sagt besvärande. Hur stor makt har då det grekiska folket över situationen? De borde genom sitt parlament ha ganska stor makt om man nu skall tro att Grakland var demokratins ursprung. Tyvärr menar jag att folket inte har så stor makt, knappt någon makt alls. Pengarna är slut; vart tog de vägen? Ja det kan man naturligtvis fråga sig; vart tog hela "revalveringen" vägen. Oavsett valuta vet vi att kapitalet "svävar"fritt över hela världen några skor sig alltid på massornas bekostnad, rätt eller fel, så är det. Vad jag menar är; att det gäller att söka roten till uppstådda problem. Problem som orsakats av enskilda företag och dess ägarstrukturer. Dessa företag och ägare överlämnar nu åt det gemensamma Europa att lösa de problem som en gång skapades genom att dom tog till vara marknadens möjligheter till girighetens vinster. Jag har tidigare skrivit om kommunismens fall, vilket var nödvändigt för en mer enad värld och ett enat Europa. Jag menar att nu är det dags att den extrema kapitalismens påverkan på våra marknader faller som en gång den förhatliga kommunismen föll.

Låt de som orsakat problemen betala, jag ber den Europeiska unionens ledare att inte delegera ut ett ansvar till Europas folk. Ett ansvar som de inte hade möjlighet att påverka när problemen uppstod. Jag ser fram mot den dag då hela världen kan få en gemensam valuta, varför inte i form av en FN-dollar. Att drömma är inte förbjudet.

Ha en vacker vecka

Jan Dolk

PS. Vilka skodde sig? "Jag vet några". sa Bänke

lördag 24 september 2011

Bra Fredrik Reinfeldt

Statligt/kommunalt bolagsägande!


Bra Fredrik! Mycket bra som jag tidigare skrivit så beror ett företags framgångar mer på ledarskapet än ägarskapet. Många gånger måste vi inse att statlig som kommunalt ägarbehov av bolag kan vara nödvändigt. Självklart är det så att bolagen skall ha en betydelse för det allmänas intresse. Jag menar att detta även skulle vässa konkurrensen hos den privata intressesfären inom dessa områden. De privata intressena är inte sällan kartelliknande och har alltför ofta för kortsiktiga mål i en vinstmaximering som inte sällan slår mot oss som medborgare. I ett litet land som Sverige kan det vara av behovet tvunget med ett statligt ägande, naturligtvis skall detta ägande inte utgöra något självändamål, utan komma rikets och dess regioner till del. Enligt min mening är det inte hel fel att kommuner och stat äger allmännyttiga företag, inte minst därför att marknaden inom vissa områden inte anses vara tillräcklig givande för den privata intressesfären. Stat och kommun behöver ta ett ansvar, där maskorna i säkerhetsnätet för den enskilde medborgaren kan bli alltför stora utan ett samhälligt ägande. Detta ägande skall naturligtvis ha samma krav på sig som vilket annat ägandeskap som helst. Det bör eller skall präglas av ett kunnigt ledarskap. Det glädjer mig att vår statsminister nu offentlig går ut och förklarar sig i frågan.

Jag med några politiker till fick tillfälle att träffa Anders Lago under den tid han var Södertäljes "starke" man. Vad jag då kunde förstå hade Södertälje sjutton olika bolag, med inriktningar på just Södertäljes speciella behov, inte sällan fanns det opolitiska engagerade människor från näringslivet med i en del av dessa styrelser. Anders Lago menade att utan dessa bolag och samarbete med näringslivet hade Södertälje haft än större problem än som var fallet. Tillika hade vi inom Nynäshamn en man som heter Ilian Batljan som även han hade förmågan till gott ledarskap för sina kommuninnevånare. Alla kan inte tycka om alla, men förvånansvärt är att när man nämner dessa två herrars namn, får man oftast positiva reaktioner. Jag är borgligt röstande, men om jag bott i någon av dessa kommuner hade dessa herrar, trots att vi i inte tillhör samma politiska intressesfär, fått min röst. Just med tanke på att närpolitiken måste anses kunna behandlas efter de behov och resurser som finns inom närområdet. Statligt eller kommunalt ägande eller inte, är inte alltid huvudfrågan, utan frågan är vem eller vilka är bäst skickade att lösa våra gemensamma problem. Tack Fredrik Reinfeldt för att Du öppnar dörren till ett offentlig ägande, ett ägande med ansvar för samhällsnyttan genom gott ledarskap.

Tack och än finns det hopp Jan Dolk

PS.

Som vanligt brukar jag träffa Bänke på bänken en gång i veckan. Han försöker nu hitta ett ide inför vintern. Det räcker inte bara med en dagstidning som täcke när kylan kommer. Dagskommentaren var: "Janne; Du som själv har råkat lite halvtaskigt ut, hur "fan" klarar Du av Ditt engagemang? Svaret blen "En stark hustru och några goda vänner."

onsdag 21 september 2011

Politikerhot!!?

Värmdös eget riksdagshus

Inte nu igen! Jättearvoden utan arbete!länk
(Varför hotas politiker?) Är det svårt eller svårare att vara politiker än en medborgare av annat slag? Knappast troligt med tanke på den kompetensnivå vi kan finna hos vissa av våra politiker. Tack för att liberalen Roland Ekstrand fanns i Värmdö kommun tillika tackar jag försynen att Olle Markstedt även han, liberal finns. Inom Värmdö kommun har det ju hänt en hel del som naturligtvis hos vissa politiker inte har hänt. Enligt min mening lider Värmdö, vår kommun, av ett symptom som kallas rumpslickeri. Ena dagen kan man tycka en sak, nästa dag en annan, beroende av hur man själv blivit belönad. Den raka ryggens tid verkar vara förbi. Det gäller att sko sig så gott man kan. Inte sällan tar man till lögnen som verktyg för att försöka tillintegöra andra människor och detta på de mest obscena sätt, när man känner sig trampad på tårna. Jag nämnde två liberaler som jag har aktning för tillika kan jag nämna Moderaternas Göran Jansson, Bo Bladholm och Stefan Mårtensson 0ch några till, ett antal människor som jag menar både kan och vill. Politik är att kunna och vilja. Jag vill inte nämna någon ur mitt eget parti. Det skulle kännas förmätet. Inom Centern vil jag nämna Henrik Paulsen som en rakryggad och rättfram människa samt Ina Ununger som entreprenör, men kanske inte så politisk korrekt. Max, Yvonne och Philip inom Miljöpartiet är exempel på både engagerade och kunniga människor. Självklart finns det även duktigt folk inom den Värmdöska oppositionen. Jag känner mig lite jävig när det gäller Lars Bryntesson, därför nämner jag inte honom, men som tur är har vi Andrine, Johnny och Annika med flera som jag tror vill något med sina engagemang. Faktiskt inom Vänsterpartiet har jag även lärt mig uppskatta Bertil Krakenberg. Det här menar jag är positivt. Vad jag däremot menar är att det som inte är acceptabelt, det är när det finns några potentater inom politiken som konsekvent skyller på enstaka tjänstemän för sina egna misslyckanden i ledarskapet. Ingen nämnd ingen glömd.,länk Det är bara så. Det förekommer även att ledande politiker far med lögner, rent personligt mot våra medborgare, självklart blir de ertappade så småningom. Det är tråkigt att inte detta lite snabbare kommer upp till ytan. Sedan har vi rumpnissarna som så gärna glömmer bort vad som har skett och sker, naturligtvis efter eget behag. Nämnas kan Hemmestatorpaffären,länk Pizzabussaffären,länk,länk och så tappade vi, kommunen, lite pengar på möjligheterna till Storskogsaffären m m. Det var ju rentav så att många av oss var överrens om hur tokigt det kunde och kan vara, men på något sätt blir det tydligen så att när man nått sitt mål eller delmål inom politiken, då varken vill man tala om, eller påpeka dessa avarter.

Jag menar faktiskt att man som politiker borde skämmas över det som nu kommit upp till ytan, beträffande arvoden utan att arbeta. Beloppen är ju hissnande för en vanlig människa. Kraven på politikerna att söka jobb skall vara demsamma som på våra vardagliga medborgare. Jag är mot gräddfiler överhuvud taget och speciellt politiska sådana, ty sådana trodde jag bara fanns i kommunistvärlden. Vi som kallar oss politiker och ingen annan heller för den delen, får falla till tystnad för den egna "framgångens" skull, än värre är att vara bilöpare till dumheterna.

Försök nu att ha det så bra ändå Jan Dolk.

PS. Bänke från bänkens kommentar idag när jag pratade med honom på mobilen, ja vi hade två så han fick den ena av oss. Bänke numer vardags filosof, tidigare duktig ledare inom näringslivet sa. "Sluta Janne, Du vet ju hur det är, ingen rår på dumheten, den lever sitt eget liv och tillsammans med elakhet är den rent av livsfarlig."söndag 18 september 2011

Stallkraft eller inte!!!??

Tala om stallkraft!!

Hej på er igen!

Idag kom min kompis låt kalla henne "Sussie" fram till mig och frågade: "Janne, hur går det med Stallkraft"? Kanske inte alla vet att begreppet Stallkraft framför allt skapades för ungdomar med alternativ begåvning. Ibland är det inte så lätta att vara alternativt begåvad och föra fram sina åsikter och frågor själv. Min kompis är en sådan människa, därför tog jag kontakt med den politikska delen i Värmdö, i själva verket en Moderatpolitiker och mycket god vän till undertecknad. Jag frågade honom om huruvida Stallkraft skulle återupplivas eller inte? Hans svar till mig blev att ingen ville driva Stallkraft, definitivt inte föreningsrådet som hade sagt sig vara helt ointresserade. Jag tog mig friheten att höra med föreningsrådets ordförande låt oss kalla henne "Lotta", varför de genom föreningslivet inte önskade driva Stallkraft. När jag ställde frågan, vill jag utan att genera "Lotta" säga att hon såg ut som en fågelholk. Det var inte sant sa hon, men som Du vet kostar det pengar och dessa pengar är inte kommunen villig att skjuta till. Alltså hade jag blivit vilseledd av en god vän och politiker? Nu vet jag att han inte ljuger, men möjligtvis har han blivit vilseledd av någon som ljuger. Det är inte ovanligt i Värmdö eller som någon kallar vår kommun "Mussepiggien", dock vill jag inte vara oförskämd mot Walt Disney så jag kallar fortsättningsvis vår kommun Värmdö trots en "Mussepigglogga till varumärke".

Stallkarft,länk som sagt är ett behjärtansvärt projekt för yngre människor, där man får tillfälle till ett dagligt arbete, oftast tillsammans med djur och natur. Helt plötsligt drar kommunen in detta projekt med argumentet att det inte finns någon auktoriserad "driftare", men i så fall har det ju aldrig funnits någon auktorisation, men däremot har Stallkraft trots det funnits. Det är ju något som inte går ihop! Kostnaderna för Stallkraft och de människor som berörs, kommer så vi så att tas ur någon annan kommunal kassa, så varför inte köra igång med ett behjärtansvärt arbete i form av Stallkraft? Skall det behövas så många hästkrafter för att få igång detta arbete igen?

Hälsar Jan Dolk

PS. Tänkte även denna gång ställa en fråga till Bänke på bänken, men han "skiter" väl i det. Det enda han vet om hästar och stallskötsel är att den ridande vaktaparaden tar vägen förbi hans bänk i Kungsan. Bänke nöjer sig med den uhderhållningen. Lite uppgiven är han allt.

Pensionär eller Backstugusittare ??

Pensionärsavtal!!!?
Jag var ingen tillskyndare av det gamla pensionssystemet,länk men genom den demokrati som då rådde, gick ATP-reformen igenom. Rätt eller fel? kan alltid diskuteras. Idag ringde en mycket god vän till mig, han har hunnit fylla nittio år och lite till, hans skalle är kristallklar. Han önskade fråga mig om mina synpunkter beträffande regeringen Reinfeldts hantering av oss vanliga pensionärer. Min vän liksom jag själv, har varit Moderat, nästan sedan urminnes tider. Nåja i vilket fall som helst, frågade min vän mig vad jag tycker om de realsänkningar av våra pensioner som ägt rum under senare år, tillika frågade han mig om den förslagna minskningen i högkostnadsskyddet som skall träda i kraft. Han ställde också detta i relation till minskningen av restaurangmomsen och menade att vi pensionärer drabbas även här, eftersom vi näppeligen har möjlighet och råd att ofta gå på restaurang och dra nytta av denna förmån. Ja vad svarar man?
Vi äldre använder möjligtvis mer läkemedel än andra, kostnaderna på matvaror, resor och hyror stiger även för oss, men de avtal som vi en gång upprättade med pappa staten rivs nu sönder med full kraft. Regeringen menar alltså att de som har möjlighet att arbeta även skall få den delen av våra tillgångar som rätteligen tillhör oss pensionärer, genom tidigare ingångna avtal. Vi pensionärer som nu har fördelen att överleva pensionsdagen, har arbetat ihop våra pensioner med hårt och ärligt arbete och därmed menar jag att tidigare avtal med oss pensionärer skall hållas, oavsett vilka som innehar regeringsmakten. Vi pensionärer som idag drabbas, måste trots allt ställa frågan till oppositionen. Vad gör ni? Ta hand om er Jan Dolk.
Är jag en framtida pensionär eller backstugusittare?länk. Den frågan ställde jag till min kompis Bänke på bänken.
PS. Bänkes svar: "Janne var glad att Du har kunnat jobba ihop lite stålingar, Du kanske till och med kan köpa lite brödsmulor och mata fåglarna med, medan jag får nöja mig med att titta på." "Ja Bänke det var ju en tröstens ord."

torsdag 15 september 2011

Riksdagsmötets öppnande.

Tradition och/eller skådespel???


Hej på er, säkert var jag inte ensam om att sitta framför TV,n idag och se vårt ståtliga öppnande av vår Riksdag, jag accepterar detta både som högtid och tradition, men tyvärr kan jag inte ta alla dessa till synes allvarssamma människor på allvar. Här liknar det mer, det som min far sade till mig i mycket unga år, han var högerman. "Jan, min pojke när Du ser sån´t här, tänk på att så länge en politisk församling kan ge skådespel och bröd så klarar dom sig". Tyvärr kom jag även denna gång till min fars slutsats som rätt. När Fredrik Reinfeldt började tala om ansvar för mer än tjugonde gången så insåg även jag att han inte har helt koll på läget. Än värre blev det när han talade om människors möjlighet till att starta eget och bli sanna entreprenörer, då gick topplocket på mig. Snälla Fredrik, för att dessa möjligheter i framtiden skola råda, måste vi respektera lagar och regler även i Sverige och inte tolerera och stödja lagöverträdelser som oftast gagnar redan etablerade företag. Kanske jag är lite tjatig, ty alltför många av våra riksdagsmän- och kvinnor låter sig duperas av lobbying vilket leder till korruption. Jag vill och måste säga: "Tur" att vi har Anders Borg. Anders Borg är den ende som hitintills vågat alternativt velat hålla bankerna stången. Tillika nämnde inte statsministern något om människors möjlighet till bostad. Vi måste nog konstatera att den sittande regeringen önskar att bankerna skall äga våra lägenheter emedan man är helt mot hyresrätter. Faktiskt i alla dess former, alltså även privata värdar. Borättsalternativet är inget alternativ för en ung människa, eftersom man som ung inte har möjlighet att "hosta" upp flera millioner kronor för en etta i innerstan eller dess närhet. Om man nu skall differentiera våra skatter, är det på tiden att företag som bygger och äger hyresrätter bör genom regelverket få en lindring av skatten. Det sägs ju att det inte lönar sig att bygga hyresrätter så varför inte?
Det är inte bra, när våra ungdomar tvingas gå till banken och börja med att sätta sig i skuld för sitt boende. En stilla undran blir: Varför är den moderatstyrda regeringen så angelägen om att bankerna skall äga våra fastighetsbestånd?


Sedan saknade jag naturligtvis några vackra ord om ansvaret över våra vanliga pensionärer som under våra borgliga år blivit förfördelade inom vår skattesättning. Borde man inte skämmas?
Som sagt en vacker tillställning blev det och sedan må det väl vara upp till betraktaren att avgöra om tillställningen är seriös eller enbart ett skådespel. Vi må ju dock betänka att Sverige i förhållande har världens absolut dyraste parlament men jag vågar påstå inte världens bästa demokrati och rättsstat. Läs tidigare insändare om riksdagsledamöternas egna skapade förmåner.
Ta hand om er Jan Dolk.
PS från Bänke på Bänken "Jag fick lite underhållning igår när rom spelade. Det var kul."

måndag 12 september 2011

Apropå förfördelade fosterbarn

Tack snälla ni för Rot och Rut


Hej på er.


Vaknade på min parkbänk i morse, av att en mänsklig hand rörde vid mig och lade mitt lakan till rätta. Lakanet för natten var gårdagens Svenska dagblad.


Det stod lite om Rot och Rut i tidningen.


Jag vill framföra mitt varma tack till Rot och Rut för den nytta jag har av er. Möjligtvis hade det varit ännu bättre om jag blivit lite rättvisare behandlad i ett tidigare skede av livet, då hade jag kanske inte kostat så mycket som jag gör nu. Man kanske skulle tänka efter och låta mer resurser gå till utbildning och omvårdnad av de människor som verkligen behöver allas vår omtanke och stöd.


Min vän som rörde vid mig och la mitt lakan tillrätta, önskade inte få betalt, så sanningen att säga kunde jag inte tillgodogöra mig min rätt till Rutavdrag, den här gången heller.


Eftersom parkförvaltningen står för bänken och dess reparationer, får jag tyvärr helle inget Rotavdrag. Ha det nu så bra alla ni som inte har det så bra.


I morgon kanske jag får plats i S:ta Clara kyrka, här finns det madrasserade bänkar och kanske lite fika på morgonen. Kanske jag till och med får ett nytt lakan till natten. I rättvisans namn hoppas jag då på en Dagens Nyheter.


Ta hand om er


Bänke på bänken.


PS.


Ta hand om er och försök nu att lita på varandra.

tisdag 6 september 2011

Knekt- eller folkarme???

Slopad värnplikt är det bra ?

Principiellt är jag emot slopandet av värnplikten. Principen ligger främst i folkets rätt att försvara sig själva och därmed även känna sig delaktiga i vad som föregår inom vårt försvar. Trots denna min princip vill jag ändå framhålla mitt förtroende för dagens militära ledning av vårt land, dock vet vi aldrig vad som i framtiden kommer att ske.Värnplikten hade många goda sidor inte minst då det gäller ungdomars sociala nät- och gängverk som bröts upp vid inkallandet och därmed oftast försvann till förmån för ett vidgat ansvar och nya kontakter efter "lumpen". Ingen kan förneka att just värnplikten innebar en skola i ansvartagande inte minst inom det "sociala lagområdet", tusan tog den som inte spelade med i laget och följde de regler som gällde. Idag finns ingen värnplikt, vilket oftast innebär att ungdomen väljer att förstärka sina sociala kontakter genom de ungdomsgäng som skapats redan i skolan ja till och med i förskolan. För många av oss var värnplikten även en skola i ledarskap. Visst världen står inte still och skall så inte göra, men att slopa värnplikten var ingen bra idé. Vi har alltför många gånger sett när regeringar och regenter vänder sina egna köpta arméer mot det egna folket inte minst kan vi konstatera detta i dagens "moderna" värld. Idag om jag fick rösta i frågan, skulle jag med all säkerhet ha röstat för ett utvidgande av vårt folkförsvar i form av kvinnlig värnplikt. Tiden i "lumpen" var inte alltid effektiv, men det var snarare en organisationsfråga än något annat. Varför då inte korta tiden till förmån för en mer kvalitativ utbildning? Det menar jag hade varit bättre än att slopa värnplikten.Jag menar att kostnaderna idag inom många av våra sociala områden har ökat genom slopandet av värnplikten. En koppling som jag tror inte många av våra beslutsfattare var medvetna om.

Läs Stefan Dozzis utomordentliga artikel i Svenska Dagbladet,Länk
Ha en bra dag Jan Dolk
PS

Själv låg jag på ubåt och såg världen underifrån.


fredag 2 september 2011

Hot och mobbing mot politiker!!!!

Riksdasshuset


Det finns inga ursäkter!!!Svea Rikes Talman ondgjorde och oroade sig över de hot och den mobbing våra regerings- och riksdagledamöter får utstå. Jag vill från början meddela att det finns inga ursäkter för dessa påhopp på våra "demokratiskt" valda ledamöter vare sig på riks- eller lokal nivå.

Analysen måste ändå göras: Vad beror dessa tilltag på? Kanske det rent utav kan vara så att våra politikres beteenden i olika situationer inte alla gånger är vad en medborgare kan önska sig. Per Westerberg själv som näringminister under nittiotalet borde ju ha valt att inte ställa upp för omval efter sina fadäser under denna sin period. Det går ju inte att bära sig åt hur som helst och därefter fortsätta att ha den meningen att de svenska medborgare som är någorlunda insatta skall ha fortsatt förtroende för honom själv och många andra politiker. Ni politiker som leder vårt land och våra kommuner sluta hyckla! så kanske vi mer vanliga medborgare återfår förtroendet till våra folkvalda och därmed skulle säkert hoten och mobbingen mot er minska. Konstigt nog får det förekomma både hot och mobbing mot människor i vardagen, människor med seriositet och framåtanda göre sig icke besvär att störa etablerade företag och människor med lobbyingverksamhet genom våra riksdags- och regeringsledamöter. Jag ber Per Westerberg; att inte se så förbaskat oskyldig och ovetande ut när han förtvivlat försöker hitta alla andra orsaker till detta fenomen.

Men som sagt det finns ingen ursäkt för dessa tilltag men delvis en förklaring. Gå nu ut och var snälla mot varandra och gör världen till en bättre plats att leva på. Jan Dolk

PS

Klokt ord på vägen; Kör på rätt sida!

måndag 22 augusti 2011

Sänkt restaurangmoms
Sänkt restaurangmoms skall rädda svensk ekonomi!!!


Ja Du Fredrik, jag gillar Dig men; att Du skulle vara så naiv att Du tror att sänkt restaurangmoms skulle bidra till fler anställda i en bransch av den karaktär som resturangnäringen idkar, vågar jag inte tro. Dock kommer det att bli så att färre arbeten kommer till stånd genom att momsen sänks. Du Fredrik, ofta är det så att inom restaurang och färskavarusektorn utgör momsen till stor del en marginalförstärkning utanför regelverket, vilket i sin tur i hög grad möjliggör svart atbetskraft. Ingen tvekan kommer den delen av arbetskraften att minska och den mätbara delen av arbetskraften att öka, dock kommer den sänkta momsen inte att betyda någon prissänkning, risken är den motsatta. Vi får vänta och se. Självfallet är det så att det finns undantag, men tyvärr allt för få.

Ha det så bra Jan Dolk

PS

I det här fallet skulla jag bli glad över att ha fel!

fredag 5 augusti 2011

Oro världen över!!!

Global frustration!!

I avvaktan på kloka politiska beslut råder för närvarande en frustration över hela vår värld alltifrån oss som enskilda individer till världens börsers maktapparater. Inte att förglömma våra kommuner. Här på Värmdö, kan vi nog alla konstatera att världen minst sagt är upp och ner. I veckan kunde vi läsa om "höga" tjänstemäns lönetutveckling så kallade chefer över våra olika förvaltningar. Inte nog med att att dessa chefstjänstemän tidigare hade fallskärmar, om och ifall dom skulle få sparken på grund av tvivelaktiga beslut, nu har man bättrat på detta med löneökningar på upp till tjugo procent. Enligt min och mångas meningar var lönerna plus fallskärmarna höga nog. Jag bara undrar; Försöker nu den politiska ledningen köpa våra chefstjänstemän till lydnad och i värsta fall tystnad. Nåja det får väl framtiden utvisa. Min uppfattning är dock att våra skattemedel skall gå till verksamheterna och människor i behov av vårt gemensamma stöd och inte till redan välbetelda tjänstemän. Jag menar att det slöseri som nu sker med våra gemensamma medel sker i svindlande fart. Tyvärr ser vi detta symtom worldwide. Det finns kloka regenter som menar att vi gemensamt både i Europa och övriga världen, trots allt har ett gemensamt ansvar för varandra och den jord vi lever på och av. Tyvärr är det väl så att den som vågar höja rösten i denna så angelägna fråga, oftast tystas och i värsta fall elimineras från debattaernas arena. Det gäller ju att vara JA-sägare för att till varje pris skydda sig själv och sina politiska kompisar, inte minst kan vi notera detta i Belusconis Italien. Ett Italien som även det står på ruinens brant medan härskaren får gräddfil inom sin egen korruption, snart är det väl dags att vi övriga EU-länder skall gå in och rädda Berlusconi och hans regim med stödpaket som kommer att hamna långt över de grekiska, irländska och portugisiska. Det känns idag bra att jag röstade för EU men mot den monetära unionen. Vem som helst borde ha begripit att en gemensam valuta på den nivå det är frågan om och i den tid som då rådde, inte skulle vara lyckosam. Det mest fantastiska i hela denna cirkus måste väl ändå Kinas situation vara,länk ett land som man knappast kan beskylla för att vara marknadsekonomiskt men som trots allt tycks ha en stark ekonomi, så pass stark att många länder och stater har blivit beroende av dess kapital och investeringar.

Kanske det trots allt är så att det nu är på tiden att kapitalismen faller, likt den en gång förhatliga kommunismen. En gyllene medelväg vore nog inte så tokig, varför då inte se på en ny modell att sträva efter. Finns den ? Kan vi ju fråga oss.

Ha en fortsatt bra sommar

Jan Dolk

PS Det är en underlig värld vi lever i. Dom som står för vad dom säger, sitter inne för vad dom säger. Slutsats KSO Lars-Erik Alversjö i Värmdö kommer inte att åka fast för detta, men kanske för ölsmuggling.