tisdag 30 april 2013

Nya Skurubron ett måste!

EN NY SKURUBRO ETT MÅSTE FÖR VÄRMDÖ OCH NACKA!
VÄGVERKET SKALL BETALA!
Det råder ingen tvekan om att medborgarna i Stockholmsområdet behöver en ny Skurubro.
Det har runnit mycket vatten under den bro som senast byggdes om åren 1953 - 1957.
Vi tror att många av oss bilister har ändrat vårt bilkörande, vi kör inte mer än nödvändigt, men de sextio år som förflutit sedan bron byggdes, har inneburit en ständigt ökande trafik vilket beror både på att många har flyttat ut till Värmdö och Nacka, naturligtvis även på att vi människor har valt bilen som transportmedel.
Bron var en gång i tiden planerad för en spårburen trafik, men det lät sig inte göras med dåvarande konstruktion.
Kristdemokraterna i Värmdö önskar nu att denna nödvändiga bro byggs, för oss är det självklart att statliga trafikverket skall stå för samtliga kostnader.
Lika självklart är det att Vägverket kontaktar SL för ett samarbete beträffande spårburen trafik via bron, en trafik som då kan sträckas vidare till Värmdö.
En gång i framtiden kan vi då få uppleva att Viks central verkligen blir en central som det en gång var menat.
Den lösning vi ser framför oss innebär valfrihet för samtliga som bor inom regionen.
Skall man exempelvis ut till sin båt eller lantställe har man ofta tung packning att ta hänsyn till, varför bil för många är det enda alternativet.
När man skall till sitt arbete som ofta ligger inom de centrala delarna av Stockholm, tar man naturligtvis det spåburna alternativet.
Apropå Stockholm och dess statliga biltullar som infördes för ett antal år sedan, kan ju dessa utgöra en del av finansieringen av bron.
Det vore väl rättvist för oss medborgare i Värmdö och Nacka kommuner.
Jan Dolk