fredag 28 december 2012

Se till att kompensera pensionärerna


    Låt pensionärer få resa gratis i kollektivtrafiken!Flera kommuner bland andra Göteborg och Helsingborg, har ordnat så att pensionärer kan åka gratis kollektivtrafiken.Det är hög tid att alla landets kommuner och landsting följer dessa goda exempel. Ålderspensionärer bör få åka gratis på bussar, pendeltåg, Roslagsbana och tunnelbanan.Lösningen är ett frikort ”seniorkort” som ger gratis resor under lågtrafik (exempelvis mellan 09.00 till 15.00) samt under helger. Det skulle underlätta för äldre att komma ut för att röra på sig. Bara det är positivt ur hälsosynpunkt. Beaktas skall också att vi genom en sådan reform skulle slippa en hel del biltrafik emedan många pensionärer känner sig mindre roade av att köra bil.Troligtvis skulle då ålderspensionärerna oftare besöka vänner, bekanta och familj vilket säkert skulle leda till en social friskvård för de äldre. Fri kollektivtrafik för de äldre skulle även kunna vara ett sätt att tillgodoskriva pensionärerna för de uteblivna skattesänkningar som de missunnats. Självfallet skulle reformen även innebära positiva miljöeffekter i form av minskade avgasutsläpp. Jan Dolk
    PS
    Bänkes tillägg; Se upp Janne! Nu trampar Du dom på tåna som vill ha oförändrad volym på färdtjänsten, tänk på att behovet kommer att minska, hoppsan vad bra för skattebetalarna.

Onödig momssänkning?

Eller vad var det jag sa? Restaurangmomsen: Ett av de stora samtalsämnena har varit huruvida restaurangmomsen skall innebära lägre priser och högre sysselsättning och om Rot och Rut har haft de verkan Riksdagen kalkylerade med.
Till att börja med momsen: Momsen har inom restaurangbranschen i alltför hög grad varit en marginalförstärkare och därigenom även bidragit med en oerhörd hög del av svart arbetskraft tillika kan vi konstatera gäller detta inom samtliga färskvarubranscher. Detta har naturligtvis våra lagstiftare haft klart för sig, så jag förstår därför inte att deras förvåning över uteblivna prissänkningar. Snarare kommer det att bli tvärtom. Branscherna får mindre skatt att hantera som sina egna pengar alltså det svarta kapital som alltför ofta går till svart arbetskraft blir nu vit. En arbetskraft som tillika alltför ofta lever på bidrag genom sina låga inkomstdeklarationer. Visst finns det undantag, men här ses från samhällets sida alltför ofta mellan fingrarna. Vi talar inte millioner vi talar miljarder kronor i skattesvinn. För att inte tala om de konkurrensfördelar den mindre seriösa delen av dessa branscher får tillåtelse att röva åt sig vilket i sin tur bidrar till ökade kostnader för oss skattebetalare och konsumenter, när det gäller våra inköp.
Ovanstående skrev jag i samband med krogmomsens sänkning.
Idag har vi facit:
Så länge vi har regelmakare (politiker) som beter sig så länge får vi även leva med det dagliga myglet bland massorna. Vi kan inte begära mer om vi inte önskar oss en polisstat, med  andra ord en polis i varje hem. Jag är säker på att det är det ingen som önskar, dock krävs det att vi har ett system som ges möjlighet att granska våra granskare och myndigheter. Tyvärr har det visat sig att brottslighet med koppling till kottuption är lönsamma affärer, inte minst i Sverige. Reataurangmomsens införande kan ju få utgöra bra exempel på felaktiga kunskaper och utebliven kontroll av verksamheterna. Exempelvis skulle man ju här kunna undersöka ekobrotts myndighetens vilja, kompetens eller rent av ickevilja och i sämsta fall korruption inom verksamheten. Det finns en Skattdirektör vid namn Göran Berglund inom eko brottsmyndigheten som jag vill referera till. Han kan med säkerhet svara på de frågor som ställs, inte minst orsakerna till de uteblivna effekterna eller förväntningarna av en sänkning av restaurangmomsen. Nu är det ju inte endast momsen som ingår i vårt skattesystem. Dock kan sägas att den utgör mycket goda möjligheter i kontantbranscher till svarta löner och andra svarta betalningar.
Jag vill inte ha en polisstat, däremot måste vi ha seriösa regelmakare som skapar möjligheter för kontrollerande myndigheter att arbeta seriöst och okorrumperat.
Tyvärr inser jag detta som rena omöjligheter, inte minst med tanke på våra politikers agerande i egen sak både på lokala som riksnivåer.
Som min vän Bänke säger; Varför bry sig, det är det ju ingen anna som gör. Jo Du Bänke, det är ju också ett försvar. Om Du inte bryr Dig Bänke? Varför fixar Du då käket på både frälsis och i kyrkan till andra? Jag vet att Du och många andra bryr sig även om det ibland känns tröstlöst. Det finns medmänniskor som Bänke, dom behövs likväl som morsor och farsor på stan. Men Bänke frågan är om vi behöver korrumperade politiker och tjänstemän?


torsdag 6 december 2012

Värnplikt inte enbart ett försvar!

Avskaffad värnplikt  bidrar till utanförskapet. Skriver Stefan Dozzi (KD)
Värnpliktig som övar.

Vi som fick göra lumpen fick en första arbetslivserfarenhet och tränades i samarbete och social mognad.
Det är många utredningar och konsekvensanalyser som genomförts i samband med den allmänna värnpliktens avskaffande. Försvars- och säkerhetspolitiska utredningar finns det flera av. Men en analys som borde ha gjorts men som glömdes bort, var vilka samhällssociala effekter detta skulle ge för de tusentals unga människor som plötsligt inte längre fick göra sin militära grundutbildning. Den utveckling och mänskliga mognad som generationer tidigare fått var nu borta. Värnpliktens avskaffande har tydligt bidragit negativt till ett allvarligt utanförskap för gruppen unga vuxna.
Självklart är inte borttagandet av värnplikten enda förklaringen, men jag vågar påstå att den bidragit starkt till problematiken som nu är ett nationellt problem.
Vi som fick göra lumpen fick en första arbetslivserfarenhet och tränades i samarbete och social mognad. Detta blev en hjälp då vi tog våra första steg ut i vuxenlivet. Det blev lite lättare att klara grundläggande uppgifter som att söka jobb, bostad och skapa ett eget självständigt liv. Vi fick en första identitet, en form av trygghet i att jag faktiskt klarat av ett år i försvarets tjänst.
Som socialnämndens ordförande i Värmdö kommun ser jag med ökande oro hur allt fler unga födda på åttio- och början av nittiotalet, får det allt svårare att komma ut till ett självständigt liv med jobb och bostad. De bor fortfarande hemma och ägnar en stor del av tiden till dataspel. De har vänt på dygnsrytmen och mår många gånger dåligt psykiskt. Relationen till föräldrarna är också ansträngd.
Fler kräver alltmer riktade stödåtgärder både medicinskt, socialt och arbetsmarknadspolitiskt. Samhällets höga krav på social kompetens gör det inte heller lättare. Tusentals riskerar att kanske aldrig komma ut ordentligt på arbetsmarkanden och det kan till och med vara svårt att klara ett eget boende utan stöd.
Jag anser att vi bör se på möjligheten att återinföra någon form av försvars- och civilsamhällstjänst för att återta det vi förlorat. Regeringen bör se på detta omgående.
Ge de unga vuxna en ny möjlighet till en god start ut i vuxenlivet! Det mänskliga lidandet och de ekonomiska konsekvenserna kommer annars att bli betydande och kännbara.
Skriver:
STEFAN DOZZI (KD)

Undertecknad är i högsta grad enig i Stefan Dozzis synpunkter.
Jan Dolk.
Se tidigare blogginlägg.
PS.
Min vän Bänke kände sig igår tvingad att ta skydd under bänken, det snöade av bara helsicke.
"Tänk" sa Bänke "under min tid som värnpliktig hände det att vi fick gå ut och skotta och göra rent på gatorna, ivärsta ovädret." Ja Du Bänke det var då det.

fredag 30 november 2012

En skola är mer än en läroplats

Hemmesta skolan en modern skärgårdsskola.
En skola är mer än en läroplats!
En skola är även ett kulturellt centrum för en bygds barn och ungdomar. Våra skolor utgör en livsnerv över generationsgränser vilket även innebär en kontinuitet i vårt hembygds skol- och utbildningsarbete.
Ta bort skolan så dör bygden! Lyder en devis.
Det är olyckligt att vår koalition väljer att sänka skatten med fem öre samtidigt som man lägger ned skolverksamheter. Kristdemokraterna har tydligen en annan uppfattning än sina koalitionskamrater och tycker dessutom att det är mindre lyckat att satsa på ett projekt Cirkus Cirkör som endast i utredningskostnader, skulle innebära 1,7 millioner kronor för våra medborgare, detta sett utifrån perspektivet att lägga ner delar av utbildningen i närskolorna
Som Kristdemokrat och med den allmänmänskliga syn jag har, är det ytterst olyckligt att vi inom alliansen inte helt kunde enas. Jag vill ändå säga att jag är tacksam över att delar av utbildningen i Kyrkskolan kan fortsätta att bedrivas, ty jag är helt säker på att när Värmdö kommun efter ett antal år även byggts ut till Norra Värmdö och därmed kommer skolan på orten att vara än mer nödvändig.
Min förhoppning är även att kyrkskolan i dess nuvarande form kan bevaras och rustas upp till ett modernare skick, jag tror att ett bevarande av inte bara kyrkskolan utan även ändra skärgårdsskolor innebär mycket för Värmdö kommun som varumärke.

Detta skriver Clarence Örhammar på Kristdemokraternas hemsida

Jag vill inget annat än att hålla med.
Jan Dolk
PS
Det var ett tag sedan jag talade med min vän Bänke på Bänken men vi hade kontakt igår. Nu när det snöat och blivit riktigt kallt så har Bänke fullt upp med att hjälpa sina polare att hålla värmen genom att koka soppa på Frälsis och i kyrkan.
Fullt upp säger han, "Fan Janne det verkar som uteliggarskapet har ökat även i min stad och numer har kommunalrådet tvår mercer". Bara en kort rapport från min vän Bänke.
måndag 26 november 2012

Kommunen ska inte betala offerterna - Det ska anbudsgivarna själva

Värmdö kommun talar ofta om att det är viktigt med köp och sälj.
Man ber olika aktörer att komma med offerter. Det är väl så en marknad fungerar.
Däremot blir det besvärligare när bara en aktör vår lämna offert. Så är det med Cirkus Cirkör.
Ännu märkligare blir det när beställaren betalar för att leverantören ska utforma sin offert.
Det är så kommunalrådet Bergman har lagt upp frågan om Cirkus Cirkör.
Jag har respekt för deras yrkeskunnande.
Nuförtiden är de inte glada idealister. De har anpassat sig till marknaden.
Man tjänar bra, men seglar under kulturarbetarflagg.
Fattigt ska det verka. Trots att man köper villor som är bland de dyraste i Stockholms län.
Man undrar hur det går ihop?

Nu ska man bordlägga frågan, länk.
Vore det inte bättre att säga nej direkt, länk ?

En stor majoritet inom koalitionen säger nej. Varför behöver man då utreda frågan till ett pris av 1,7 miljoner. Säg nej och spara pengar säger jag.

onsdag 14 november 2012

Politiker tar ut förmåner - skolan får spara

Jag har diskuterat skatter och nedläggningar av skolor på denna blogg. Som de flesta av denna bloggs läsare förstår är jag mot lägre kommunalskatt just nu och vill inte att några skolor ska läggas ned. Mycket snart behöver vi dem nämligen igen.

Desto mera förvånad är jag över hur ledande politiker kan få förmåner utan att de beslutas i demokratiskt ordning, länkhttp://www.martenssonsmeningar.blogspot.se/2012/11/kand-anka-simmar-i-egna-vatten-och.html.

onsdag 31 oktober 2012

Italien ett land att ta efter!?

En av männen bakom eurokrisen. Frågan är om han är ett gott exempel?
Berlusconi en människa utan moral? Men ändå ett exempel på aktör inom den fria marknadens arena . Spelar ingen roll, hur man bär sig åt bara man bär sig åt, tycks vara ett av hans ordspråk.
Efter många år av ekonomiskt kvacksalveri har nu någon form av rättvisa hunnit i kapp honom.
Frågan är nu; Bryr han sig som över 80-åring och självgod över huvud taget om vad rättvisan med dess regelverk innebär.
Tydligt är ju att han under årtionden lyckats dupera inte endast Italiens befolkning utan hela vårt gemensamma Europa.
Kriser har skapats i Grekland, Italien, Spanien och i många övriga länder av just sådana herrar och damer som han är ett exempel på. Intressant är dock att han nu blivit dömd till fängelse; Huruvida domen blir effektuerad eller inte kvarstår att se. Jag menar dock att Italien här måste vara ett exempel att ta efter, deras korruptions- och ekobrottsmyndighet, tycks ju trots allt fungera, långsamt men ändå fungerande
Korruptionen som det är frågan om tillåts dagligen att utvecklas och flöda över i våra samhällen inte minst i det svenska, där politiker både på regional- och riksnivå använder sin politiska makt att tillfredsställa släktingars och vänners behov av tillgång till marknader och pengar på skattebetalares och konsumenters bekostnad.
Är det inte dags att se över hela vårt ekonomiska rättssystem, där alltför ofta människor utan större förmögenheter blir till en handelsvara i vardagen, för att tillfredsställa samhällets behov av skattemedel, medan de människor som har skot sig på genom politiska och andra kontakter, satt regelverket ur spel och därmed kunna lägga undan större belopp i skatteparadis, utan risk för påföljd. Frågan är om det från myndigheternas sida är en medveten handling till ickevilja eller i bästa fall brist på kompetens.
Skriver Jan Dolk
PS.
Bänke säger följande: Janne är det inte dags att kräva återbetalning av dom som orsakat krisen? Måste vi skattebetalare alltid ta smällarna? Kloka synpunkter.tisdag 9 oktober 2012

PANAXIA (Eländet tystas)

PANAXIA ger nu Göran Berglunds kollegor på ekobrottsmyndigheten en möjlighet till arbete, eller skall även denna skandal tystas. Sverige är ett fantastiskt land på många sätt eller kanske man skall säga har varit.
Numer tycks pendeln ha svängt över till brottslighetens fördel, i hopp om att detta skall skapa nya jobb, med andra ord det spelar ingen roll längre hur man tjänar sina pengar, huvudsaken är att man tjänar pengar att vara brottsling har blivit ett "seriöst" alternativ till arbete. Hur skall man annars tolka myndigheternas flathet inför den enormt ökade ekobrottsligheten? Det går inte längre att enbart ta upp fall som Hells Angels eller andra liknande sammanslutningar ej heller hjälper det med Rot och Rut och allehanda momssänkningar, där de inte gör någon verkan.
Dags att gå in i de ekonomiska "finrummen"? Jag menar då hela vårt korrumperade bankväsen som inte sällan är knutna till en än mer korrumperad företagarvärld som oftast har sina mantalsskrivningsorter i skatteparadis.
Allt för få företagare har haft tillgång till olika regeringars gräddfiler i jakten på den svenska marknaden.
Med lite tankeskärpa kan vi ju konstatera att i vårt lilla land Sverige har det givigts möjligheter för storföretag att både bilda karteller samt har många genom sin betydelse blivit särbehandlade av konkurensverk och marknadsdomstol på bekostnad  av just marknaden, symtomet skall då ses i jämförelse mad andra både större och mindre länder. De är vi som vanliga medborgare och konsumenter som drabbas av den indolens som våra "fiskaliteter" visar.
En skam vilar över den svenska rättsstaten.

Jan Dolk

torsdag 23 augusti 2012

Rättsstat eller inte!?

SVEA HOVRÄTT
Göran Lambertz, kan man göra bort sig mer än Du har gjort?
Nu är det ju inte bara Quick det gäller, många äro de domslut som passerat både
Svea hovrätt och Högsta domstolen samt även andra rättsinstanser, beslut som genom indolens och icke kompetens behandlats felaktigt. Göran Lambertz; Vad hjälper en kommission i Quickfallet? Det kan ju rent av bli prejudicerande och då kan vi redan nu börja rulla igång ytterligare några hundra kommissioner, ty många är de fall som behandlats med föga intresse och indolens från Dig och Dina kollegor icke minst de inom  ekobrottsroteln
Nu menar moderaternas Finn Bengtsson, Andreas Norlén och Gunnar Axén att vi i Sverige inrätta en resningsdomstol för de människor som som blivit våldtagna och misshanterade av den svenska rättsstaten. En rättsstat som har sina domstolar, troligtvis mer för att utåt bevisa att Sverige torde vara en rättsstat än att människors rätt i själva verket kommer till tals. Denna fasad är ytterst olycklig. Många är de fall som medvetet har behandlats felaktigt på grund av politikers och domstolars översitterier mot enskilda människor.
Bara för att ta ett fall ur massan, vill jag här nämna Geijeraffären, ett fall där högt uppsatta politiker utnyttjade unga flickor i vetskap om att de var just ungaoch då möjligtvis lite mer oförstående. Till slut önskade de få sin rätt prövad! Fick dom det? Nej!
Nåja nu vill nämnda tre moderater inrätta en resningsdomstol, tanken kan tyckas god, åtminstone mot att jämföra med kommissioner. Tyvärr är det nu så att människor som blivit misshandlade av rättsstaten, en stat som alltid oavsett skall ha rätt, inte alltid har varken mental styrka eller finanser att klara av resningar i sina mål, utan de ser sig tvingade att ge upp utan att ens försöka.
Den svenska rättstaten ser säkert detta som ett plus i sin självgodhet.
Människor vill med säkerhet inte än en gång låta staten svika och bedraga dem.
Personligen vill jag ha ett rättssamhälle! Ett samhälle som ställer högre krav på sina rättsinstanser, där politiken helt kopplas bort från våra domstolar, ett samhälle där människor rätt prövas, inte efter deras politiska värderingar, kontakter i rättsväsendet eller deras banktillgodo havanden.
Jag vill inte ha en rättsstat med dess självgodhet!
Skulle man idag fråga tidigare diktatorer som ex Stalin, Hitler eller Mao huruvida de ansåg att deras stater var rättsstater?
Skulle dom med all säkerhet säga ja! "Visst hade dom rätt och rent av skulle de även påstå att de hade blivit demokratiskt tillsatta." 
I stället för en betongiserad rättsstat önskar jag mig ett samhälle som garanterar varje människas rätt att föra sin talan inom ramen för de regler- och lagverk som ligger till grund för ett rättssamhälles värderingar.
Den självgodhet som så ofta råder inom det politiska systemet och som genomsyrar våra domstolar borde vara ett minne blott.

2012 08 26 ändrat.
"En mycket god vän ringde mig idag, meddelade att min blogg kunde misstolkas, varför jag redigerat texten efter min andemening.
Människor bygger samhällen där medlen är demokrati genom en folkvilja och inte genom politikers manipulerande av just demokratin."  

Hälsar
Jan Dolk
PS
Bänke meddelar, "Janne både Du och jag gillar ju Leif G W, Du måste stötta honom i hans arbete." Ja Du Bänke det är väl så att Leif stöttar både Dig och mig och många andra svenska medborgare i deras försök att få rätt, men alltför ofta sitter svinen i vägen. 

tisdag 7 augusti 2012

Stormen före Lugnet-Tillväxtverket


Lugnet före stormen: Tillväxtverk och Ekobrotts myndighet.
Det är väl inte så konstigt att generaldirektörer Hit och Dit förskingrar både egnas och andras pengar eftersom uppdragsgivaren Staten d v s politikerna inte är ett dugg bättre. Ordning kräver goda föredömen. Det är inte alltför länge sedan som ekobrotts roteln festade upp milliontals kronor i samma anda och i samma lokal alltså på Grands.
Vi får inte bli alltför förvånade över denna svenska utveckling med tanke på de människor som nu regerar i vårt Rikdasshus.
Något parti borde kunna ta ansvaret till garanti för svenska folket att slippa denna utveckling av vår egen korruption. Personligen ser jag gärna att Kristdemokraterna blir detta parti. Partiet har här haft flera goda förebilder som exempelvis Peter Althin, Rolf Åbjörnsson och Anders Wijkman för att ta några exempel.
Men för att ta ställning i denna fråga, krävs mod eftersom det verkar som fler och fler av våra medborgare godtar den ökande anarkin och risken blir väl då att man blir impopulär baland de stora massorna..
Frågan för mig blir; varför inte ekobrottsmyndigheter och andra fiskaliteter reagerar kraftigare mot påpekad eko- och övrig brottslighet? Nivåerna ligger inte sällan högst upp inom vårt politiska system och tillika näringsliv.
Det kan väl inte vara så att brottslingarna i vårt land betalar myndighetspersoner för att dessa skall underlåta att lägga sig i deras många gånger miljard brottslighet. Tyvärr kan vi även kostatera att även våldsbrotten alltför ofta lämnas outredda eller läggs på hyllan med försvar att resurser saknas.
Resurser saknas naturligtvis eftersom de bl a tyck förbrukas på stora tillställningar för redan privelegierad personal. En som vet mer om detta bör vara Göran Berglund på ekobrottsroteln eller varför inte lämna frågan Riksrevisionen eller Högsta domstolen. Dessa myndigheter skall ju stå för vårt folks rättssäkerhet.
Nej i stället ökar antalet rättshaverister i vårt land det vill säga människor som har rätt, men tyvärr inte får rätt i detta myglarnas paradis.

Hälsar
Jan Dolk
Bänke från Bänken
Min vän Bänke landsflyktig Stockholmare är en riktig hejare, enligt uppgift så tillhandahålls Mercedesbilar för vissa av politikerna i "hans" kommun. Inte illa.

lördag 21 juli 2012

Ett nygammalt Gustavsberg!

Gustavsbergs hamn ett kulturcentrum med inbyggd idyll och en stad i park?
Det är Du som bestämmer!
Dags att sluta med kommunens småplottrande centrumbebyggelser!
Jag ser gärna ett gemensamt arbete över blockgränser, med närdemokrati och samrådsgrupper i centrum för att få igång ett arbete med hamnen som den plats där historien sitter i väggarna och traditionen lever vidare i ett Gustavsberg under förändring.
Gustavsberg skall i framtiden vara ett centrum för kultur, byggt på de arv som porslinsfabriken har satt oss att förvalta och utveckla. Jag ser i framtiden ett kulturellt centrum med möjlighet till samlingsplatser som sträcker sig över generations- och etiska gränser, där forum för debatter och konst skall ges möjlighet till uttryck.
Detta förslagsvis i kombination till småskalig hantverk och handel inom hamnområdet. Varför inte se en avlastningshamn för fiske och närodlade produkter som utan mellanhänder ges möjlighet att säljas i en levande hamn. Vi kan även i en framtid se den vackra byggnaden på Katt holmen restaureras och kanske nyttjas som den kulturbyggnad den är, varför inte som restaurang kombinerat med ett skärgårdsmuseum.
Tanken får och skall vara fri men låt oss nu tillsammans göra något riktigt bra av vårt hamnområde.
Förändringen av centrala Gustavsberg kommer även att innebära stora möjligheter för ett välplanerat hamnområde både vad gäller trivsel för våra medborgare, givande förutsättningar för våra småföretagare: konsthantverkare, fiskare och odlare på orten kan här få avsättning för sina produkter.
Hamnen skulle leva upp och bli ett kulturellt skärgårdscentrum för såväl Värmdös innevånare som de turister som årligen gästar vår kommun.
Bara ett litet krav! Låt oss tänka efter före!

Hälsar
Jan Dolk


lördag 7 juli 2012

Arbetskraft efter eget behag

Rätt eller fel att bygga om gamla lador, lager- och industrilokaler till hyreslägenheter för billig arbetskraft från Central-och Östeuropa?
Efter att ha sett uppdrag granskning på TV 1. Programmet handalade då om arbetskraft från Rumänien som bodde och arbetade för företaget Jula, vad jag minns hade en anställd c:a 1500 kronor i månaden och en reseersättninga på nära nog 10 000 kronor. Nu är det ju så att Jula är bara ett företag av många som sysslar med denna typ av arbetskraftsupphandling. Numer är det inte sällsynt företag, klubbar- och föreningar använder denna typ av arbetskraft oftast då inte i fas med svensk avtalsrörelse. Jag är för rörlig arbetskraft, men då inom varje nations lag- och regelverk.
Trots allt har vi nu en hög arbetslöshet c:a 10 procent av våra ungdomar går helt arbetslösa, möjligt av den anledningen att vi har en arbetsrättslagstiftning i Sverige som är skapad för en svensk arbetsmarknad med hit tillhörande avtalsrörelser.
Min slutsats är att skrupelfria företag och människor använder sig av denna möjlighet att tjäna stora pengar på en slapp lagstiftning och uppföljning av densamma för att tjäna sina egna syften. Jag kallar detta människohandel som bör eller snarare skall granskas av såväl de civila som ekobrotts- och skattemyndigheter.
Hälsar
Jan Dolk
Min vän Bänke från bänken säger: Ja Du Janne skillnad var det förr, då kasta rom ut en vid fjorton årsåldern för att börja arbeta och nu vid sjuttio vill dom att man skall jobba till sjuttiofem, men hur skall det gå till? Men Janne det verkar som Du fortfarande har lite tillit till våra myndigheter? Frågan är berättigad Bänke men man kan inte dömma alla efter en man.

fredag 29 juni 2012

Nattis nödvändigt för många!

Nattis en jämnställdshetsfråga för alla!
Jag vill att alla skall ha möjlighet till försörjning.
Ingen skall lämnas utanför på grund av att de inte har möjlighet till barntillsyn.
Det gäller även för nattarbetande.
En självklarhet för mig är att alla människor har lika värde och skall behandlas därefter. Vi har idag en lagstiftning som kräver tillgång till Dagis (slang för Daghem) men nu är det så att alla inte har möjlighet, eller alltid vill arbeta dagtid. Många, speciellt ensamstående ser en möjlighet att tjäna lite mer genom att arbeta på natten. Detta ger exempelvis en ensamstående mamma möjlighet att tjäna lite extrapengar.
Extra pengar som många gånger krävs för att ge sina barn möjligheter till samma livskvaliteter som barn med föräldrar i ett parförhållande. Jag vill därför att man inför samma möjligheter för nattarbetande som för dagarbetande.
Nattis är till skillnad mot dagöppen förskola inte lagstadgad och därför inget som kommunen måste erbjuda. Dock i den nya skollag som började gälla efter årsskiftet 2011 står i lagen att kommunerna ska ”sträva efter” att erbjuda nattis. Enligt barnomsorgsminister Nyamko Sabuni innebär detta att ingen kommun kan säga nej utan att handlägga ärendet och därmed även ta hänsyn till om behoven finns.
År 2003 erbjöds nattis i 150 av Sveriges kommuner alltså drygt hälften av samtliga kommuner. Mellan år 2005 till 2010 ökade antalet barn inskrivna vid nattis med nästa 500 under samma period minskade antalet kommuner som erbjöd tjänsten.

Jag som aktiv Kristdemokrat i Värmdö vill att vi blir en föregångskommun för människor som vill arbeta oavsett om det gäller natt- eller dagarbete, anställd eller företagare.

Alla människor skall känna sig välkomna till Sveriges mest välkomnande kommun Värmdö.
Skriver
Jan Dolkmåndag 25 juni 2012

Dags för en ny Skurubro


En av de vackraste vägar vi har här i landet, sträcker sig från centrala Stockholm ut till vår vackra skärgård. Ibland sägs det att Stockholms skärgård börjar vid fönsterbordet på den gamla krogen Zum Franziskaner på Skeppsbron i Gamla stan.
Det äger sin riktighet om man tar båt.
Nu är det ju så att många av oss är utlämnade till en alltmer ökande biltrafik och då är det Värmdöleden som gäller, en vacker väg mellan Stockholm och dess Skärgård, tillika måste vi färdas över en väldigt vacker Skurubro som byggdes 1915 och då var den Nordeeuropas största betongbro och ersatte då en flottbro som gick mellan fastlandet och Orminge- och Värmdölandet. Bron kom att utvecklas och renoveras under åren 1953 till 1957, alltså för snart över femtio år sedan. Vägen på Skärgårdssidan av bron har utvecklats till en mycket vacker och praktisk väg för Skärgårdsbefolkningen.
Många är vi som på sextio- och sjuttiotalen satt i många långa miljöslösande bilköer med timtals väntan att når våra arbeten i centrala Stockholm. Allt vore bra om vi som komplement till vår gamla trotjänare från femtiotalet fick en ny och om möjligt en lika vacker bro över Skurusundet, en bro byggd efter moderna krav på arkitektur och miljö, en bro byggd för kollektivtrafik både för räls- och väg.
Det är dags för vägverket att öppna plånboken för denna enorma mängd människor som bor i området, betalar sina bil- och tjänsteskatter. Det är dags för vägverket och våra ansvariga politiker att förstå att denna enda fasta väg ut till våra Skärgårdsområden skall vara säker färdled för de människor som lever och verkar här, med det menar jag även för utrycknings- och andra räddningsfordon. Det går inte an att man lägger det finansiella ansvaret beträffande vår infrastruktur på invånarna i berörda regioner. 
Vår infrastruktur är i allra högsta grad en samhällsfråga och faktiskt en tillsynsfråga som skall betalas med statliga och till infrastrukturen avsatta medel.

Skriver
Jan Dolk
Bänke skriver:
Men Janne hur var det där med biltullar som sossarna införde, men tog bort och som borgarna sedan införde efter att ha lovat ta bort dom.
Ja Du Bänke bra fråga! Nästa?

fredag 22 juni 2012

Svensk korruption ökar i raketfart.Tjatig? Knappast!!
Sedan årtionden tillbaka har den svenska korruptionen tilltagit och under senare tid med raketfart. Jag frågar nu våra politiker: Är det inte dags för att samla sig mot detta symtom? Finns det inget parti som vågar gå emot strömmen och säga; Nej!!!
För mig som uttalad Kristdemokrat, är det en självklarhet att jag både vill och önskar att "mitt" parti går i fronten mot den politiska korruptionen i vårt annars så vackra land. Önskvärt är att något av riksdagspartierna tar på sig ansvaret att vara garant för att våra offentliga förvaltningar fungerar efter det regel- och lagverk som utgör vår demokratiska grund.
Det får inte vara så att tjänstemän inom de offentliga ansvarsområden som exempel ekobrottsmyndigheter och pensionsfonder brukar sina ställningar för egna syften på skattebetares och andra enskildas bekostnad. Upprepade gånger har och kan vi genom media fortfarande ta del av en ökad svensk korruption.
För min egen del, är det här inget nytt vilket visas i mina tidigare blogginlägg.

Nu är det Midsommar och vi får väl alla önska varandra en trevlig och glad sådan.
Hälsar
Jan Dolk

lördag 28 april 2012

Politisk pengatvätt! ?

Tvättar våra politiska partier pengar åt en alltmer ökande ekonomisk brottslighet? Det senaste halvårets allt mer inflammerade debatt beträffande de politiska stöden från företag, organisationer och privatpersoner har förhoppningsvis nu nått sin kulmen. Varför skall det vara så svårt att för politiska partier redovisa inkommande medel, om man nu har så rent mjöl i påsen som man som politiker oftast hävdar. Heder åt Anne-Marie Pålsson som tidigt vågade ta ställning! länk För något år sedan hade jag anledning att inom min kommun skriva en hel del om den Moderata lögnen. Några Moderata ledare inom vår kommun önskade då att jag skulle ljuga till förmån för den dåvarande Moderate ledaren. Fortsättning vet vi idag. Jag är dock orolig över den förändring som innebär att den "vanlige" medborgaren inte får ta del av eller rent utav delta i beslutsprocessen om eventuella och stora förändringar inom våra kommuner och landsgränser. 
PS Min vän Bänke som alltid är lite klok ringde mig i lördags och sa"Nu rö Janne ska vi lösa melodikrysset och låta politikerna lösa resten och vi skall ta´t lugnt och bara vara". Janne Du hörde väl de där om kattungarna som föddes som Moderater men efter fjorton dagar var dom socialdemokrater, ty då hade dom fått upp ögonen." Svar till Berndte; Men sosse Bänke? Var det så mycket bättre på den tiden" Bänkes svar; "Nä men i alla fall."
Senast hänt är att Moderaterna ändrat sig beträffande partibidragen och sedan har vi det här med Sofia Arkelsten som är uppsagd. Vad skall komma härnäst?

fredag 30 mars 2012

Surrogatmamma eller ej? Det är frågan.
Det där med blommor och bin är det en svunnen tid?

Surrogatmammor eller ej? Enligt min mening är det mer än fråga om; Hur mycket skall vi människor påverka och manipulera vår natur och oss själva? Jag menar att ju mindre vi exprimenterar med våra naturliga förutsättningarna dess bättre är det. Men nu är det ju så att de naturliga förutsättningarna inte all gånger är rättvisa. Alla människor kan inte föda barn, normalt sett, om något nu för tiden får eller kan kallas normalt? I vilket fall som helst har män ytterst svårt att föda barn om det ens är möjligt, tyvärr finns det många kvinnor som trots sin högsta önskan att få barn har inte har möjlighet till det. Jag är som sagt emot detta moderna manipulerande av våra skapelser som människor, men ibland måste även jag vika mig inför det faktum att naturen inte alltid är rättvis och att det då finns andra önskningar och meningar än mina som får råda. Detta sagt ur ett mer praktiskt och "externt" synsätt. Ett synsett som mycket beror på vår geografiska omgivning, där man i många länder finner en helt annan lagstiftning än vår. Ta Danmark som exempel, där beviljas både insemination och surrogatmammor. Vad gör då kvinnor som vill bli mammor? Jo dom reser till Danmark för att få det hela gjort. Alltså i dessa fall manipulerar man/kvinnan med både naturen och vår lagstiftning Jag förstår därför att människor som vill ha barn också kräver den rätt dom tycker sig ha, med argumentet "Naturen är i alla lägen inte rättvis!" och visst är det väl så för en kvinna som låter sig insemineras inte behöver bli en sämre mor än en som skapar sitt barn på "normal" väg. Det är ett svårt val för mig som troende att ta ställning i denna fråga, därför känner jag mig tvungen att överlämna valet och ansvaret åt den eller de människor som det gäller. Detta kanske kan upplevas som fegt och väligt att inte ta ställning och peka med hela handen i en så viktig och avgörande fråga för människans yttersta framtid. Frågan blir för mig därför; Vem är jag som kan sätta mig över en medmänniskas högsta önskan? Det sägs ofta att man skall gilla läget, jag tycker inte det, men ibland får man acceptera läget och det faktum att man ibland konfronteras med oliktänkande.

Om inte jag tror vem kan jag då begära till tro? Om inte jag hoppas vem kan jag då begära till hopp? Om inte jag ger kärlek, vilken annan kan jag då tvinga till kärlek?

Ja så går mina tankar ibland beträffande de kristna budskapen om Tro, Hopp och Kärlek, men för mig är hoppet det största. Att hoppas på en bättre värld med förståelse för våra medmänniskor och andra levande varelser kan ju inte vara fel. Skriver jag idag med tanke på de nya lagar som snart kommer att vara ett faktum. Jan Dolk.

PS. Var ute och reste med Bänke från bänken ett par dagar i veckan. Talade då om det här.Kommentaren blev då, "Janne nu har rö väl blivit alltför religiös, sluta grubbla, kyrkan och tron är bra på många sätt men kanske är det så att att det bästa med kyrkan är dess soppluncher, där är jag med," säger Bänke med en glimt i ögat. Ja för många av oss är kanske det viktigaste, mat för dagen och en sopplunch med dess gemenskap.


lördag 24 mars 2012

Tre sköna juveler!!Tre sköna juveler under samma täcke!!Tre sköna juveler!! Korruptionen i Sverige Har fått ansikten!! Ibland tror man inte att det är sant det man ser och hör. Igår när jag slog på TV 4 såg jag en gammal man vår tidigare finansminister Kjell- Olof Feldt,länk sittande i rutan och flirta med Antonia Ax: Jonsson, nu är han ju inte ensam om att ha flirtat med en av sveriges största ekobrottslingar. 1995 lyckades hon ju tillika flirta till sig några miljarder av dåvarande näringsminister Per Westerberg.

Som ledande bolagsdirektör inom svensk livsmedelshandel kan vi konstatera att detta flirtande har kostat svenska skattebetalare och konsumenter miljardtals kronor i överpriser på sina matvaror. Det var inte nog med berömmen som gamle finansministern Feltdt överöste familjen Ax:Jonsson med. Sorgligt att han inte är mer påläst, inte ett ord nämndes om hennes fifflanden på vår matmarknad och ej heller om hennes fastighetsaffärer hos Stadsmissionen. Lyckligtvis fick denna utmålade Moder Theresa lämna styrelsen i Stadsmissionen, men dock andra påföljder uteblev. Jag och många med mig som internationellt arbetat för en öppnare marknad inom framför allt vår livsmedelshandel, förstår nu hur Ax:foods korrumperande lobbyingverksamhet fungerat. Inte illa både finansministrar och och näringsministrar har gett sitt gillande till denna kartellverksamhet. Det framgick mycket tydligt i gårdagens morgonprogram i TV 4. Det är ju trots allt "tur" att vi har en Janne Josephsson som är som en nål i rumpan på Sveriges myglande befolkning oavsett om det gäller handel eller fastighetsmarknad är han framme, så även i fallet Stads-missionen med Antonia i spettsen. Numer tror jag på Stadsmissionen, vi skall ju inte glömma att det trots allt finns människor som bryr sig om människor. Jag är och var inte så lättflirtad Antonia. Men frågan är hur Du även fick ekobrottsdirektörer inom våra förvaltningar att blunda.

Idag lyssnade jag på radion om konkursade bolag som fifflar med lönegarantier,länk inte sällan är de kopplade till Hells Angels som alltför ofta tillåts härja fritt! Nu är det ju inte bara Hells Angels som tycks få härja fritt! Tyvärr förekommer likartade brott inne i finrummen, brott som strider mot svensk konkurenslagstiftning och inte sällan innebär hot mot konkurenter. Nu kan vi åter konstatera att företag exempelvis Nordstijernan placerar sina vinster utomlands för att undvika beskattning i Sverige Nordstijernan med rötter inom Ax:Jonssongruppen en kultur som Antonia Ax:Jonsson försökte koppla till Stasdsmissionen, när det begav sig. Som tur var blev hon som skrivet ovan ikappsprungen av Janne Josephsson i TV,s uppdrag granskning. Vad Hells Angels står för det vet svenska folket.

Vad Axfood står för? har forfarande inte blivit kartlagt av berörda myndigheter, ett företag som kostat medborgare och skattebetalare milljardtals kronor. Nåja vi vet ju även hur marknader inom åldringsvården skänks bort till familjen Borelius. En familj nära kopplad till Moderaternas toppskickt. En familj som gärna tar ut sina pengar på skatteparadiset Caymanöarna. Vi kan ju härmed då även konstatera att vår politikerkår inte är så mycket bättre än vår tjänstamannakår inom ekobrottsförvaltningen.HälsarJan Dolk

PS.

Bänke från Bänken meddelar att även han har fått en bok utgiven till sin ära. Jag lovar att den boken är ärligare. Bänke säger: Den är bara på fyrtio sidor, men å andra sidan står det inte så mycket skit i den. Tänkvärt!


måndag 12 mars 2012

Äntligen ett nytt alternativ verklig valfrihet!!!

Vårdkooperativ startat i Värmdö Kommun.

Med största glädje och intresse kunde jag idag ta del av ett utskick som handlade om att ett antal människor startat ett ägarkooperativ inom hemtjänst och äldrevård inom vår kommun. Jag gillar entreprenörskap och hoppas att detta initiativ skall led till stor framgång både för brukare och initiativtagare. Jag hoppas även att kooperativet kommer att gå med vinst och att beskattade medel inte hamnar på Caymanöarna utan hamnar i vår egen övärld. Jag gratulerar framför allt Värmdös medborgare tillika skattebetalare, men även de ansvariga inom hemtjänst- och äldreomsorg som nu kan öppna upp för verklig valfrihet en valfrihet som mer går ut på att tillgodose brukarens önskemål och inte endast ett val mellan olika varumärken.

Lycka till skriver

Jan Dolk

PS. Bänke från bänken, gillade det här.

fredag 17 februari 2012

Fokus på det egna arbetet!!

Tänk om vi politiker skulle kunna fokusera på vårt eget arbete!

I senaste Mitt i Värmdö kunde jag läsa om oppositionsrådet Lars Bryntessons reseräkningar. Denna notis borde vara helt ointressant för läsaren, om läsaren inte vill eller saknar förmågan att sätta sig in i det politiska arbetet. Själv har jag som tidigare ekonomiansvarig inom både större och mindre företag attesterat rese- och traktamentsersättningar långt över det belopp som nämns i artikel. Jag kunde under denna min tid även konstatera att det inte sällan var de personer som varit mest aktiva på marknaden som även hade de största räkningarna men i netto ändå bidragit med de bästa resultaten. Det kan ju helt enkelt vara så att Bryntesson även om jag inte delar hans åsikter i mångt och mycket, ändå presterar ett resultat utöver det vanliga för vår kommun vilket naturligtvis även medför högre kostnader. I en demokrati skall vi även se oppositionen som en tillgång om läsaren av detta tillåter.

Detta är inte sagt som en ursäkt för någon som fuskar med sina reseräkningar, men först skall väl ändå detta fusk konstateras, innan man hänger ut en människa.

Det kanske inte vore så dumt om vi inom politiken såg lite mer till de resultat vi presterar i stället för att ägna oss åt personförföljelse. Visst ibland kan det vara befogat men då bör man ha på sig om fötterna som det till vardags kallas.

Hälsar Jan Dolk

PS. Vore väl kanske inte så dumt om vi får se lite reseräkningar från de regerande politikerns som en del av bevisen för att de arbetar.onsdag 8 februari 2012

Den svenska korruptionen!!!

Hennes försvarstal!!
Fantastiskt ekobrottsmyndigheten har börjat att fungera!länk; Åtminstone enligt media.

Har ekobrottsdirektör Göran Berglund pensionerat sig?
Det vore en "Gud allsköns gärning!!!"
Kan vi nu räkna med att anmälda ekobrott blir utredda på ett opartiskt och för samhället demokratiskt sätt? "Fan tro´t" eller kommer det även fortsättningvis att vara tillåtet för en ekonomisk elit att hota sina kokurrenter till livet på en allt hårdnade marknad?
En hårdnande marknad som trots allt skall leda till konsumenters och medborgares bästa.
Skall det fortfarande vara möjligt för inkassobolag att arbeta med svarta medel för att därigenom klara sina suspekta verksamheter,länk
Det är en rättsstats plikt genteomot sina medborgare tillse att offentliga förvaltningar hålls rena från korruption i form av nespoti och annan brottslighet. Det är ingen nyhet att våra valda representaner ofta, kanske oftast håller varandra om ryggen i stället för att tillse medborgarnas rätt- och skyldigheter. Vi i Sverige kan knappast mena att vi är mer fria från korruption än något annat land på denna jord. Vi måste se till att rensa upp i träsket!
Den svenska korruptionen ett allt hetare ämne. Jag har upprepade gånger skrivit om den svenska korruptionen inte minst inom det ekobrottsliga området. Alltifrån större företag med sin lobbyingverksamhet i det här fallet kan jag nämna Antonia Ax-Johnssons företag Ax:foods samröre med tidigare näringslivsminsiter Per Westerberg i hopp om att klara sig från konkurs tog denna Antonia kontakt med dåvarande näringslivsminister och kunde genom denna manipulation få igenom en fusion som skadade svenska konsumenter med c:a 4.5 miljarder under det år det bagav sig. Se statens offentliga utredningar 98:98. Det är några år sedan. Samma Antonia tilläts förskingra delar i fastigheter för Stadsmissionen där hon satt som ordförande. Även det gällde milliontals kronor och dessa pengar tillhörde de sämst lottade i vårt samhälle, men ingenting annat hände än att hon fick lämna sitt ordförandeskap. Hon lyckades även denna gången går fri.
Vi som vågar påtala korruption och andra brott exempelvis stora skatte och ekobrott, skall icke göra oss besvär, ty inom våra förvaltningar finns alltid någon Göran Berglund som är för lat för att göra ett riktigt arbete eller möjligtvis kan det ju vara så illa att människor inom våra ekobrottsförvaltningar är vad man kallar "mutkolvar". En del av oss människor har ju civilkurage och vågar säga ifrån. Till vilken nytta. Ett bevis på det är när en människa som följt lagen och på grund av det råkat illa ut får till svar av kronofogdemyndigheten: Att det är bättre att Du bryter mot lagen och arbetar svart och betalar Dina skulder då slipper Du oss. Men de som orsakar andras elände är just dessa "svartmicklare". Om dom hade varit svåra att få tag på, hade även jag och min kompis Bänke kunnat ha fördragsamhet med våra fiskaliteter, men tyvärr tillåts dessa svart korrumpöser alltför ofta arbeta öppet och till och med finner dom medarbetare inom förvaltningar och det politiska livet. "Herre Gud! möjligtvis är vi alla lika inför Dig," men däremot inte inför lagen och de som utövar vårt "förmynderi", inte minst visar det sig genom Högsta Domstolens flathet inför arbetet med den svenska korruptionen som alltför ofta är kopplade till vår lagstiftande församling, Regering och Riksdag. Jag är tacksam över att nu EU uppmärksammar korruptionen även i vårt land.länkDen är än värre i vårt land än exempelvis i Italien. Vi kan förmoda att i Italien och varför inte Thailand ses den ingå som en del av systemet, men i Sverige är korruptionen en slags gräddfil för en form av en myglande överklass. Hälsar Jan Dolk PS. Bänke i Västervik tog kontakt med mig innan jag skrev: "Janne om Du och jag hade fått som vi velat, det vill säga att alla betalar en "rättvis"skatt då skulle vi ju kunna behålla pensionsåldern vid 65 år" Detta sagt av en kompis som var entreprenör redan vid femton års ålder då han på femtiotalet köpte sig en vattenhink och fönsterputs och började putsa fönster åt företagare på Söder i Stockholm.

måndag 30 januari 2012

Vi får aldrig tillåtas glömma!Den 27 januari har blivit en dag viktig för oss alla. Det är en dag vi aldrig skall tillåtas glömma!! För mig är det en dag som inte "bara" rör förintellseoffrens Tyskland. Det är för mig även en dag som berör alla förföljda minoriteter oavsett hudfärg och tro. Jag är i ordets egentliga mening inte pacifist själv, men en önskan kan jag ändå ha: Det är att samtliga människor på vår jord var det. Tyvärr är vi inte skapta så. Varje dag året runt känner sig människor tvingade att slåss för att finna frid och frihet i sina länder och så länge dessa strider existerar så får vi acceptera att människor tar till våld, i önskan att nå något som kan menas som rättvisa och frihet. De folkmord som dagligen förekommer i vår värld och det våld och fängslande mot de försvarslösa och oliktänkande, får inte accepteras eller på något sätt försvaras såväl i det tysta som det öppna rummet.

Det som kommit att bli mer än symbol för detta vansinne; är förintelsens Europa. Jag tror att det är fler än jag som har svårt att förlåta, men vi måste. Däreomot får vi aldrig glömma.

Jan Dolk

onsdag 25 januari 2012

Undanhållande av papperslösa !!

I denna container smugglades papperslösa!!!

Tänka sig att jag tillhör en av dom som menar att man ska anmäla och ange de papperslösa i Sverige. länk Jag delar alltså inte uppfattningen att detta skulle vara någon form av angiveri. Tillika hör jag till dom som menar att brottslighet i alla dess former skall anmälas för utredning! Vad har vi annars vår lagstiftning till ?

Nåja för att återgå till de papperslösa; vilka har nytta av dessa papperslösa och önskar att de fortfarande skall leva papperslösa? Jo det är inte sällan mindre seriösa arbetsgivare som använder dessa människor som arbetskraft, det är ej heller sällan frågan om människohandel i form av trafficking, det vill i många fall säga flickor som tjänar pengar på illegal verksamhet åt sina hallickar och surtenörer. Det vore i min värld fullständigt vansinnigt att inte ange dessa människor, eftersom jag menar att detta så kallade angiveri bidrar till att minska brottslighet av grov karaktär. Vad gör vi då med de papperslösa, självklart för mig är att varje papperslös människa har ett egenvärde med den integritet som vilken annan människa som helst har rätt till. Varje människa inom Sveriges gränser skall äga rätt till vård och skolgång oavsett om man är papperslös eller inte. Enda möjligheten för dessa mänjniskor att få "mänsklig status" är att de utreds och erhåller papper på sin existens i Sverige. Utifrån det skall ärendet hanteras via Migrationsverket. Frågan är alltså: Vilka tjänar på illegalt uppbehållande i landet? Jag har även bett ekoroteln kontakta mig i ärendet, men inte fått något gehör, man blundar för sanningen. Människor utnyttjas med låga löner utan arbetsgivaravgifter och med hot om utvisning om de själva säger något. Det finns upprepade mer eller mindre kända exempel på denna hantering. Vill man inte så vill man inte!! Få rätsida på eländet.

Hälsar Jan Dolk

måndag 23 januari 2012

Håkan Juholts avgång.

En man där bäst före datum har gått ut?

Många har turerna runt Juholt varit, man kan som icke socialdemokrat tycka och mena att det här blev bra för alliansen. Jag tillhör dom som menar att socialdemokratins sönderfall inte är bra för alliansen. Vad alliansen idag behöver är den starkaste av revisorer, det vill säga en stark och saklig opposition. En opposition värd namnet som vid varje val skall vara ett värdigt alternativ till vår regering och dess makthavare. Detta för att ingen regering i ett demokratiskt land skall sitta säker för oliktänkande delar av ett samlat folk. Det som har hänt kan man i vissa fall raljera över, Juholt kom från ingenstans till att bli partiledare för då Sveriges största och traditionsrika parti. För mig som är uppväxt under en socialdemokratisk era på gott och ont, fanns det ju så många fler och bättre alternativ än Juholt. Jag vill nämna några Margot Wallström, Thomas Bodström Anders Lago och inte minst Ilia Batljan. Jag och många med mig vet med säkerhet inte vad som då hände i den socialdemokratiska valproceduren. En sluten process med mycket övrigt att önska, man tycks ha glömt borta att Sverige trots allt torde vara ett demokratiskt land, där öppenhet bör vara ett ledord. Jag som alliansväljare, hoppas nu att vår opposition tar till sig av sina misstag och kommer tillbaka stärkta och därmed även kunna ta upp kampen om makten i Sverige. En kamp som är livgörande och behövlig. Hälsar Jan Dolk.

PS. En stilla fundering från Bänken: Janne kan det vara så att det blir samma sak som med Mona Shalin och hennes Toblerone? Jag trodde ju aldrig att hon skulle komma tillbaka.

måndag 16 januari 2012

Hyreslägenheter.

Bortslumpade lägenheter!
Realiserandet av våra hyreslägenheter, har skapat en kaotisk bostadsmarknad. Alltför ofta har vår majoritet, vilken jag i och för sig tillhör, ensidigt tagit beslut om att förändra marknadsvillkoren för oss medborgare och tillika ägare av våra gemensamma tillgångar. Till oss väljare går man ut och bekänner sig till marknadsekonomin, men när det väl gäller kör man het över marknadens parter med ensidiga politiska beslut. En marknad kräver stabilitet för att den skall kunna fungera på lika villkor. När det gäller kommunernas hantering av exempelvis de kommunalägda bostadsbolagen har man oftast kört över sina ägare (kommunmedborgare) genom att politikerna (oftast helt okunniga) höjt upp fingret i luften och frågat sig; Vartåt vinden blåser och agerat både fegt och okunnigt därefter. Eftersom detta agerande per automatik innebär att marknaden för hyreslägenheter har strypts. Under en mycket kort tid uppstår därför enligt lagen om tillgång och efterfrågan en osund efterfrågan på hyreslägenheter vilket i sin tur har kommit att innebära en "guldmarknad" inom detta område. Om man tänker bara lite, jag ber, så förstår man ju att det är vi skattebetalare som via politikers bortslumpande av våra tillgångar, ekonomiskt bidragit till detta, att en borgerlig majoritet skulle anpassa en marknadssituation via medborgares och skattebetalarnas pengar kunde väl ingen människa ha trott eller räknat med. Att ombilda fastigheter efter marknadens villkor är något som jag kan stödja, men att realisera ut skattebetalares tillgångar kan jag aldrig acceptera.
Hälsar Jan Dolk
PS: Bänke från Bänken påminde mig om vad en marknad är. "Janne glöm inte att en marknad uppstår när två eller flera möts för i mening att träffa en överenskommelse" Ja, Du bänke hade denna tes gält? Hade både Du och jag varit ägare till stora bostadsbestånd. Bänke våra barnbarn studerar, men blir tvingade att vara uteliggare för dom har inte råd att köpa lägenhet, numer inte ens att hyar?

tisdag 3 januari 2012

Några betraktelser över det gångna året

Restaurangmomsen: Ett av de stora samtalsämnena har varit huruvida restaurangmomsen skall innebära lägre priser och högre sysselsättning och om Rot och Rut har haft de verkan Riksdagen kalkylerade med.


Till att börja med momsen: Momsen har inom restaurangbranschen i alltför hög grad varit en marginalförstärkare och därigenom även bidragit med en oerhörd hög del av svart arbetskraft tillika kan vi konstatera gäller detta inom samtliga färskvarubranscher. Detta har naturligtvis våra lagstiftare haft klart för sig, så jag förstår därför inte att deras förvåning över uteblivna prissänkningar. Snarare kommer det att bli tvärtom. Branscherna får mindre skatt att hantera som sina egna pengar alltså det svarta kapital som alltför ofta går till svart arbetskraft blir nu vit. En arbetskraftsdel som tillika alltför ofta lever på bidrag genom sina låga inkomstdeklarationer. Visst finns det undantag, men här ses från samhällets sida alltför ofta mellan fingrarna. Vi talar inte millioner vi talar miljarder kronor i skattesvinn. För att inte tala om de konkurrensfördelar den mindre seriösa delen av dessa branscher får tillåtelse att röva åt sig vilket i sin tur bidrar till ökade kostnader för oss skattebetalare och konsumenter, när det gäller våra inköp.


Rotavdraget; har visat sig vara en god källa för fiffel och båg, ett skojeri utan motstycke då det gäller fakturahanteringar, där det lätt blivit så att varor blir till arbetstimmar, där ett hus i Thailand inte sällan placeras i Sverige, för att komma åt detta guldkantade avdrag.


Rutavdraget; blev precis det man kan befara ett avdrag för de redan besuttna, men värst av allt är när till synes godtrogna skattedirektör ställer sig i våra media och försvarar detta avdrag. Naivt så det förslår och dessutom påstår delar av denna tjänstemannakår att branschen har blivit vitare av detta "pigavdrag". Struntprat; vad har man då för måttstock? Bevisligen ingen. Jag känner en del människor som tidigare betalt svart för sin hemhjälp, mig veterligen har ingen av dem påtagit sig ett arbetsgivaransvar genom att registrera sina pigor. Detta lite om ekonomin.Kungahuset och dess skandaler; Jag vill gärna tro på vår statschef, när han säger att han inte har något umgänge med brottsligheten, tyvärr är det så att han är tvingad till att lite då och då umgås med våra regerings och riksdagsledamöter och dom har ju inte visat sig vara världens bästa barn.Europas ekonomi: Vi kan ju praktiskt taget betrakta hela Europa som bankrutt åtminstone de stater som tillhör EMU-samarbetet. Tyvärr har vi säkerligen inte sett slutet på denna tragiska utveckling. I sittande stund pågår det nyhetssändningar från Ungern, ett land som jag haft anledning att bevista ett antal gånger, här pågår nu massprotester med anledning av både ekonomisk och demokratisk status i ett annars så underbart land. Trots allt detta ekonomiska elände som tycks råda inom vår kontinent, går mina tankar framför allt till Norge och den massaker våra grannar fick utstå på grund av en mans vansinnes dåd. Detta vansinnes dåd överträffar för mig alla andra skeenden och symptom under År 2011.


Demokratiprocesser i Nordafrika: Något positivt har skett under året kan tyckas, om vi med det menar att folk tvingas ta till vapen för att få igenom och tillgång till de mest självklara rättigheter i sina sätt att bara få vara och uttrycka sig fritt? Men trots allt, tacksamt nog pågår här en frihetsrörelse som berör människor under svåra situationer.


Frågan blir naturligtvis; Kommer vi människor nånsin att lära oss av vår historia. Jan Dolk.