tisdag 26 juli 2011

Obegripligt!

Varför?
Efter några dagar av stort vemod och sorg möjligtvis blandat med vrede, önskar jag endast med några få ord beklaga vårt brödraland Norge i den stora sorg och chock som råder i vårt grannland.
Tanken går naturligtvis framför allt till de familjer som har misst anhöriga i ett fullständigt obegripligt tilltag av vansinne. Jag har under lång tid av mitt liv varit verksam i Norge och i och med det tror jag mig känna det norska folkets stolthet över sitt land, en stolthet som vi svenskar kanske har svårt att förstå. I denna stora sorg som nu råder i vårt grannland, framgår det med all tydlighet en fattning och mentalitet som visar på människors vilja till att trots allt försöka förstå en människas illdåd. Personligen kan jag inte förstå eller ens fatta med mina primitivaste känslor hur en man kan begå de handlingar som han har utfört. Troligtvis är det ett sundhetstecken att jag inte varken kan förstå eller fatta, varför en människa kan tro sig stå över Gud och det sammlade förnuftet från samtliga medborgare i ett land.
Jag frågar mig bara: Varför?

Jan Dolk

torsdag 7 juli 2011

"Den perfekta rättsstaten?"

Är inte Sverige!!

Sverige är ett fantastiskt land på många sätt,vackert omväxlande både geografist och med våra årstider. Nämnas kan även vår kultur som sträcker sig från stormaktstiden in i ett nytt millenium. Men frågan är om utvecklingen någonsin har gått fortare än nu? Helt uppenbart är att vi människor har svårt att hänga med i detta allt snabbare tempo. Vibegår i brådskan fler och fler misstag. Nya tekniker och innovationer påverkar både oss som människor och samfund. Sverige har enligt min mening lämnat tankarna om rättssamhället och därmed lämnat samhällsbyggandet till ett alltmer suspekt maktklientel. Jag har tidigare skrivit i mina blogginlägg att allt mer av vårt gemensamma samhällsbygge skänks eller slumpas bort till företagare med mycket dunkla motiv, inte sällan har dessa människor och företag sina boenden och verksamheter i så kallad skatteparadis. Förvånansvärt är även att de så kallad ekobrottsmyndigheterna, mer lierar sig med ekobrottarna än tar itu med demsamma. Jag lärde komma i kontakt med en skattedirektör inom ekoroteln, han vill inte gärna figurera med sitt fullständiga namn så jag kallar honom bara Berglund, en man vars vilja att utföra sitt jobb måste ifrågasättas. Tillika hade vi en generaldirektör som hette Holgersson för konkurrensverket, ja ni vet han som gjorde upp med Sveriges rikes talman Per Westerberg tillsammans med ekobrottaren Antonia Ax:Johnsson. Med lobbyingverksamhet blandat med lite gråt lyckades hon rädda sitt imperium med en fusion som kom att kosta svenska folket drygt fyra miljarder kronor i enligt lagen otillåtna prishöjningar (Hon gavs en högre marnadsdominans än lagen tillåter.) Hon kallar det att vara streetsmart, jag kallar det för att begå ekobrott.

Ytterligare exempel på vad som händer är utnämningen av våra ministrar. Ta exemplet Maria Borelius,länk som Reinfeldt utnämnde till handelsminister vid förra valet, lyckligtvis sprack detta eftersom protesterna i "omvärlden" blev så stora efter det att det visade sig att hon var skattskriven i skatteparadis. Till det företag Attendo Care som familjen Boerelius leder genom VD Henrik Borelius har det nu skänks kunder "vårdbehövande" i ett antal år. En infrastruktur som det tagit ett århundrade att bygga upp, slumpas nu bort. Ett Goodwillvärde med mångdubbelt värde går nu förlorat för de svenska skattebetalarna.

Jag har en vän i Västervik. Kronofogden jagar honom bl a för att han inte haft råd att betala sin TV-licens. Förvånansvärt är därför för mig att medan min gode vän jagas av kronofogden så försökte Reinfeldt tillsätta en Tv-licenssmitare Cecilia Stegö Chilo,länk till kulturminister. Det är skillnad på folk och folk; Min kompis i Västervik jagas av kronofogden medan Fredriks kompis Cecilia jagades för att komma in i regeringen.

Många äro de "rättshaverister" som undrar hur det står till med gamla Sverige.

Jan Dolk.

Ps.

Vad menas med att rättvisan är blind?