fredag 30 september 2011

Rut och Rot igen.

Mjölkpiga Invecklad rot.


Avskaffa Rut och Rotavdragen!! Dessa avdrag är enbart en manipulering av en sjuk marknad!! Priserna stiger fusket ökar!

Avskaffa all moms inom Restaurang- och färskvaruhandeln! Momsen utgör här en mycket stor marginalförstärkare och ger därmed tillgång till stora svarta pengar för löner och egna uttag. Följden av dessa förändringar kommer vi att se i ökade intäkter av både arbetsgivaravgifter och löneskatter.

Med tanke på ekobrottsmyndighetens agerande, avskaffa även den! Vi spar oerhörda belopp i ett slöseri som inte går att beskriva. Ekobrottsenheterna runt om i landet är snarare en hjälpreda åt "ekobrottarna" än den tillsyningsmyndighet man skall vara. De tunga ekobrotten i form av narkotika och övrig droghandel skall naturligtvis å det bestämdaste bekämpas, vilket bör ske genom kriminal-och övrigt polisväsende.

Domstols- och rättsväsende! Sverige har även ett ytterst besynnerligt rättsväsende med alltför många mellanled inom systemet, vilket innebär att vi även kan och bör avskaffa Högsta domstolen. Nyttan med denna domstol i folkmun kallad "rabattvaruhuset", måste å det allvarligaste ifrågasättas.

Halvera sedan antalet riksdagsledamöter! Sverige har idag världens i särklass dyraste parlament i förhållande till folkmängd, så spar vi mycket pengar även här. Låt dessutom politiker var de än är "arbetande" riksdag, kommun eller landsting arbeta under samma förhållande som andra löneanställda. Oj vad pengar vi skattebetalare skulle kunna dra in till de som verkligen behöver vårt stöd. Se till att våra riksdagsledamöter även måste ta ett personligt ansvar över sina beslut och förslag.

Bank 0ch inkassoväsendet ! Jag är emot onödigt statligt ägande men när det gäller bank och inkassoväsendet bör det möjliggöras en snabb reform som innebär att samhället och därmed medborgarna får ett större inflytande och insyn över vad som verkligen händer i dessa obskyra kretsar.

Sluta att slumpa bort våra infrastukturer! Till inget eller ringa värde skänker man idag bort hundraåriga infrastrukterer inom vård omsorg och skola. Det är "vår" sak att tillse att vi får tilbaka de nedlagda investeringar som är gjorda inom dessa områden, idag skänks både kunder och infrastruktrer bort, inte sällan till skatteparadis.

Ha en trevlig helg Jan Dolk

PS "När slutar en politiker ljuga?" Bänke:"när han dör"

måndag 26 september 2011

Grekisk ekonomi-Europeiskt problem?

Greklands parlament

Många sitter nu och säger : Vad var det jag sa?

Greklands och många andra nationers ekonomier är på fallrepet. Hade läget varit detsamma om vi inte hade fört in Euron som valuta? En berättigad fråga. Som dåvarande modert tänkande människa,var jag emot införandet av Euron, av det enkla skälet att ansvaret för sin ekonomi bör ligga så nära den enskilde som möjligt oavsett om det gäller stater, företag eller enskildas ekonomier. Det var många människor som företag som trodde att nu var det dags att tälja guld med kniv, i de så kallade turistländerna runt medelhavet, Portugal inte att förglömma Som många andra kunde jag notera vid mina besök i dessa länder att priserna skenade iväg vid införandet av euron. I Spanien trodde man rent av att pesetan kunde direktkonverteras till en Euro, (jag vet lite överdrift är det). Det var en ordentlig "revalvering" man gjorde visserligen utan att staten var regissör, man lät helt enkelt marknaden bestämma: Kortsiktiga vinster blev viktigare än det gemensamma tänket om ett bättre och mer "rättvist" Europa. Vad finns dessa vinster idag? De måste bevisligen ha tagits ut av någon eller några. Dessa några lämnar nu över åt den Eurpoeiska gemenskapen att lösa, "deras länders" ekonomier. Det är knappast så att det är gemene man och kvinna som har orsakat dessa problem. Problem som vi idag kan anse som minst sagt besvärande. Hur stor makt har då det grekiska folket över situationen? De borde genom sitt parlament ha ganska stor makt om man nu skall tro att Grakland var demokratins ursprung. Tyvärr menar jag att folket inte har så stor makt, knappt någon makt alls. Pengarna är slut; vart tog de vägen? Ja det kan man naturligtvis fråga sig; vart tog hela "revalveringen" vägen. Oavsett valuta vet vi att kapitalet "svävar"fritt över hela världen några skor sig alltid på massornas bekostnad, rätt eller fel, så är det. Vad jag menar är; att det gäller att söka roten till uppstådda problem. Problem som orsakats av enskilda företag och dess ägarstrukturer. Dessa företag och ägare överlämnar nu åt det gemensamma Europa att lösa de problem som en gång skapades genom att dom tog till vara marknadens möjligheter till girighetens vinster. Jag har tidigare skrivit om kommunismens fall, vilket var nödvändigt för en mer enad värld och ett enat Europa. Jag menar att nu är det dags att den extrema kapitalismens påverkan på våra marknader faller som en gång den förhatliga kommunismen föll.

Låt de som orsakat problemen betala, jag ber den Europeiska unionens ledare att inte delegera ut ett ansvar till Europas folk. Ett ansvar som de inte hade möjlighet att påverka när problemen uppstod. Jag ser fram mot den dag då hela världen kan få en gemensam valuta, varför inte i form av en FN-dollar. Att drömma är inte förbjudet.

Ha en vacker vecka

Jan Dolk

PS. Vilka skodde sig? "Jag vet några". sa Bänke

lördag 24 september 2011

Bra Fredrik Reinfeldt

Statligt/kommunalt bolagsägande!


Bra Fredrik! Mycket bra som jag tidigare skrivit så beror ett företags framgångar mer på ledarskapet än ägarskapet. Många gånger måste vi inse att statlig som kommunalt ägarbehov av bolag kan vara nödvändigt. Självklart är det så att bolagen skall ha en betydelse för det allmänas intresse. Jag menar att detta även skulle vässa konkurrensen hos den privata intressesfären inom dessa områden. De privata intressena är inte sällan kartelliknande och har alltför ofta för kortsiktiga mål i en vinstmaximering som inte sällan slår mot oss som medborgare. I ett litet land som Sverige kan det vara av behovet tvunget med ett statligt ägande, naturligtvis skall detta ägande inte utgöra något självändamål, utan komma rikets och dess regioner till del. Enligt min mening är det inte hel fel att kommuner och stat äger allmännyttiga företag, inte minst därför att marknaden inom vissa områden inte anses vara tillräcklig givande för den privata intressesfären. Stat och kommun behöver ta ett ansvar, där maskorna i säkerhetsnätet för den enskilde medborgaren kan bli alltför stora utan ett samhälligt ägande. Detta ägande skall naturligtvis ha samma krav på sig som vilket annat ägandeskap som helst. Det bör eller skall präglas av ett kunnigt ledarskap. Det glädjer mig att vår statsminister nu offentlig går ut och förklarar sig i frågan.

Jag med några politiker till fick tillfälle att träffa Anders Lago under den tid han var Södertäljes "starke" man. Vad jag då kunde förstå hade Södertälje sjutton olika bolag, med inriktningar på just Södertäljes speciella behov, inte sällan fanns det opolitiska engagerade människor från näringslivet med i en del av dessa styrelser. Anders Lago menade att utan dessa bolag och samarbete med näringslivet hade Södertälje haft än större problem än som var fallet. Tillika hade vi inom Nynäshamn en man som heter Ilian Batljan som även han hade förmågan till gott ledarskap för sina kommuninnevånare. Alla kan inte tycka om alla, men förvånansvärt är att när man nämner dessa två herrars namn, får man oftast positiva reaktioner. Jag är borgligt röstande, men om jag bott i någon av dessa kommuner hade dessa herrar, trots att vi i inte tillhör samma politiska intressesfär, fått min röst. Just med tanke på att närpolitiken måste anses kunna behandlas efter de behov och resurser som finns inom närområdet. Statligt eller kommunalt ägande eller inte, är inte alltid huvudfrågan, utan frågan är vem eller vilka är bäst skickade att lösa våra gemensamma problem. Tack Fredrik Reinfeldt för att Du öppnar dörren till ett offentlig ägande, ett ägande med ansvar för samhällsnyttan genom gott ledarskap.

Tack och än finns det hopp Jan Dolk

PS.

Som vanligt brukar jag träffa Bänke på bänken en gång i veckan. Han försöker nu hitta ett ide inför vintern. Det räcker inte bara med en dagstidning som täcke när kylan kommer. Dagskommentaren var: "Janne; Du som själv har råkat lite halvtaskigt ut, hur "fan" klarar Du av Ditt engagemang? Svaret blen "En stark hustru och några goda vänner."

onsdag 21 september 2011

Politikerhot!!?

Värmdös eget riksdagshus

Inte nu igen! Jättearvoden utan arbete!länk
(Varför hotas politiker?) Är det svårt eller svårare att vara politiker än en medborgare av annat slag? Knappast troligt med tanke på den kompetensnivå vi kan finna hos vissa av våra politiker. Tack för att liberalen Roland Ekstrand fanns i Värmdö kommun tillika tackar jag försynen att Olle Markstedt även han, liberal finns. Inom Värmdö kommun har det ju hänt en hel del som naturligtvis hos vissa politiker inte har hänt. Enligt min mening lider Värmdö, vår kommun, av ett symptom som kallas rumpslickeri. Ena dagen kan man tycka en sak, nästa dag en annan, beroende av hur man själv blivit belönad. Den raka ryggens tid verkar vara förbi. Det gäller att sko sig så gott man kan. Inte sällan tar man till lögnen som verktyg för att försöka tillintegöra andra människor och detta på de mest obscena sätt, när man känner sig trampad på tårna. Jag nämnde två liberaler som jag har aktning för tillika kan jag nämna Moderaternas Göran Jansson, Bo Bladholm och Stefan Mårtensson 0ch några till, ett antal människor som jag menar både kan och vill. Politik är att kunna och vilja. Jag vill inte nämna någon ur mitt eget parti. Det skulle kännas förmätet. Inom Centern vil jag nämna Henrik Paulsen som en rakryggad och rättfram människa samt Ina Ununger som entreprenör, men kanske inte så politisk korrekt. Max, Yvonne och Philip inom Miljöpartiet är exempel på både engagerade och kunniga människor. Självklart finns det även duktigt folk inom den Värmdöska oppositionen. Jag känner mig lite jävig när det gäller Lars Bryntesson, därför nämner jag inte honom, men som tur är har vi Andrine, Johnny och Annika med flera som jag tror vill något med sina engagemang. Faktiskt inom Vänsterpartiet har jag även lärt mig uppskatta Bertil Krakenberg. Det här menar jag är positivt. Vad jag däremot menar är att det som inte är acceptabelt, det är när det finns några potentater inom politiken som konsekvent skyller på enstaka tjänstemän för sina egna misslyckanden i ledarskapet. Ingen nämnd ingen glömd.,länk Det är bara så. Det förekommer även att ledande politiker far med lögner, rent personligt mot våra medborgare, självklart blir de ertappade så småningom. Det är tråkigt att inte detta lite snabbare kommer upp till ytan. Sedan har vi rumpnissarna som så gärna glömmer bort vad som har skett och sker, naturligtvis efter eget behag. Nämnas kan Hemmestatorpaffären,länk Pizzabussaffären,länk,länk och så tappade vi, kommunen, lite pengar på möjligheterna till Storskogsaffären m m. Det var ju rentav så att många av oss var överrens om hur tokigt det kunde och kan vara, men på något sätt blir det tydligen så att när man nått sitt mål eller delmål inom politiken, då varken vill man tala om, eller påpeka dessa avarter.

Jag menar faktiskt att man som politiker borde skämmas över det som nu kommit upp till ytan, beträffande arvoden utan att arbeta. Beloppen är ju hissnande för en vanlig människa. Kraven på politikerna att söka jobb skall vara demsamma som på våra vardagliga medborgare. Jag är mot gräddfiler överhuvud taget och speciellt politiska sådana, ty sådana trodde jag bara fanns i kommunistvärlden. Vi som kallar oss politiker och ingen annan heller för den delen, får falla till tystnad för den egna "framgångens" skull, än värre är att vara bilöpare till dumheterna.

Försök nu att ha det så bra ändå Jan Dolk.

PS. Bänke från bänkens kommentar idag när jag pratade med honom på mobilen, ja vi hade två så han fick den ena av oss. Bänke numer vardags filosof, tidigare duktig ledare inom näringslivet sa. "Sluta Janne, Du vet ju hur det är, ingen rår på dumheten, den lever sitt eget liv och tillsammans med elakhet är den rent av livsfarlig."söndag 18 september 2011

Stallkraft eller inte!!!??

Tala om stallkraft!!

Hej på er igen!

Idag kom min kompis låt kalla henne "Sussie" fram till mig och frågade: "Janne, hur går det med Stallkraft"? Kanske inte alla vet att begreppet Stallkraft framför allt skapades för ungdomar med alternativ begåvning. Ibland är det inte så lätta att vara alternativt begåvad och föra fram sina åsikter och frågor själv. Min kompis är en sådan människa, därför tog jag kontakt med den politikska delen i Värmdö, i själva verket en Moderatpolitiker och mycket god vän till undertecknad. Jag frågade honom om huruvida Stallkraft skulle återupplivas eller inte? Hans svar till mig blev att ingen ville driva Stallkraft, definitivt inte föreningsrådet som hade sagt sig vara helt ointresserade. Jag tog mig friheten att höra med föreningsrådets ordförande låt oss kalla henne "Lotta", varför de genom föreningslivet inte önskade driva Stallkraft. När jag ställde frågan, vill jag utan att genera "Lotta" säga att hon såg ut som en fågelholk. Det var inte sant sa hon, men som Du vet kostar det pengar och dessa pengar är inte kommunen villig att skjuta till. Alltså hade jag blivit vilseledd av en god vän och politiker? Nu vet jag att han inte ljuger, men möjligtvis har han blivit vilseledd av någon som ljuger. Det är inte ovanligt i Värmdö eller som någon kallar vår kommun "Mussepiggien", dock vill jag inte vara oförskämd mot Walt Disney så jag kallar fortsättningsvis vår kommun Värmdö trots en "Mussepigglogga till varumärke".

Stallkarft,länk som sagt är ett behjärtansvärt projekt för yngre människor, där man får tillfälle till ett dagligt arbete, oftast tillsammans med djur och natur. Helt plötsligt drar kommunen in detta projekt med argumentet att det inte finns någon auktoriserad "driftare", men i så fall har det ju aldrig funnits någon auktorisation, men däremot har Stallkraft trots det funnits. Det är ju något som inte går ihop! Kostnaderna för Stallkraft och de människor som berörs, kommer så vi så att tas ur någon annan kommunal kassa, så varför inte köra igång med ett behjärtansvärt arbete i form av Stallkraft? Skall det behövas så många hästkrafter för att få igång detta arbete igen?

Hälsar Jan Dolk

PS. Tänkte även denna gång ställa en fråga till Bänke på bänken, men han "skiter" väl i det. Det enda han vet om hästar och stallskötsel är att den ridande vaktaparaden tar vägen förbi hans bänk i Kungsan. Bänke nöjer sig med den uhderhållningen. Lite uppgiven är han allt.

Pensionär eller Backstugusittare ??

Pensionärsavtal!!!?
Jag var ingen tillskyndare av det gamla pensionssystemet,länk men genom den demokrati som då rådde, gick ATP-reformen igenom. Rätt eller fel? kan alltid diskuteras. Idag ringde en mycket god vän till mig, han har hunnit fylla nittio år och lite till, hans skalle är kristallklar. Han önskade fråga mig om mina synpunkter beträffande regeringen Reinfeldts hantering av oss vanliga pensionärer. Min vän liksom jag själv, har varit Moderat, nästan sedan urminnes tider. Nåja i vilket fall som helst, frågade min vän mig vad jag tycker om de realsänkningar av våra pensioner som ägt rum under senare år, tillika frågade han mig om den förslagna minskningen i högkostnadsskyddet som skall träda i kraft. Han ställde också detta i relation till minskningen av restaurangmomsen och menade att vi pensionärer drabbas även här, eftersom vi näppeligen har möjlighet och råd att ofta gå på restaurang och dra nytta av denna förmån. Ja vad svarar man?
Vi äldre använder möjligtvis mer läkemedel än andra, kostnaderna på matvaror, resor och hyror stiger även för oss, men de avtal som vi en gång upprättade med pappa staten rivs nu sönder med full kraft. Regeringen menar alltså att de som har möjlighet att arbeta även skall få den delen av våra tillgångar som rätteligen tillhör oss pensionärer, genom tidigare ingångna avtal. Vi pensionärer som nu har fördelen att överleva pensionsdagen, har arbetat ihop våra pensioner med hårt och ärligt arbete och därmed menar jag att tidigare avtal med oss pensionärer skall hållas, oavsett vilka som innehar regeringsmakten. Vi pensionärer som idag drabbas, måste trots allt ställa frågan till oppositionen. Vad gör ni? Ta hand om er Jan Dolk.
Är jag en framtida pensionär eller backstugusittare?länk. Den frågan ställde jag till min kompis Bänke på bänken.
PS. Bänkes svar: "Janne var glad att Du har kunnat jobba ihop lite stålingar, Du kanske till och med kan köpa lite brödsmulor och mata fåglarna med, medan jag får nöja mig med att titta på." "Ja Bänke det var ju en tröstens ord."

torsdag 15 september 2011

Riksdagsmötets öppnande.

Tradition och/eller skådespel???


Hej på er, säkert var jag inte ensam om att sitta framför TV,n idag och se vårt ståtliga öppnande av vår Riksdag, jag accepterar detta både som högtid och tradition, men tyvärr kan jag inte ta alla dessa till synes allvarssamma människor på allvar. Här liknar det mer, det som min far sade till mig i mycket unga år, han var högerman. "Jan, min pojke när Du ser sån´t här, tänk på att så länge en politisk församling kan ge skådespel och bröd så klarar dom sig". Tyvärr kom jag även denna gång till min fars slutsats som rätt. När Fredrik Reinfeldt började tala om ansvar för mer än tjugonde gången så insåg även jag att han inte har helt koll på läget. Än värre blev det när han talade om människors möjlighet till att starta eget och bli sanna entreprenörer, då gick topplocket på mig. Snälla Fredrik, för att dessa möjligheter i framtiden skola råda, måste vi respektera lagar och regler även i Sverige och inte tolerera och stödja lagöverträdelser som oftast gagnar redan etablerade företag. Kanske jag är lite tjatig, ty alltför många av våra riksdagsmän- och kvinnor låter sig duperas av lobbying vilket leder till korruption. Jag vill och måste säga: "Tur" att vi har Anders Borg. Anders Borg är den ende som hitintills vågat alternativt velat hålla bankerna stången. Tillika nämnde inte statsministern något om människors möjlighet till bostad. Vi måste nog konstatera att den sittande regeringen önskar att bankerna skall äga våra lägenheter emedan man är helt mot hyresrätter. Faktiskt i alla dess former, alltså även privata värdar. Borättsalternativet är inget alternativ för en ung människa, eftersom man som ung inte har möjlighet att "hosta" upp flera millioner kronor för en etta i innerstan eller dess närhet. Om man nu skall differentiera våra skatter, är det på tiden att företag som bygger och äger hyresrätter bör genom regelverket få en lindring av skatten. Det sägs ju att det inte lönar sig att bygga hyresrätter så varför inte?
Det är inte bra, när våra ungdomar tvingas gå till banken och börja med att sätta sig i skuld för sitt boende. En stilla undran blir: Varför är den moderatstyrda regeringen så angelägen om att bankerna skall äga våra fastighetsbestånd?


Sedan saknade jag naturligtvis några vackra ord om ansvaret över våra vanliga pensionärer som under våra borgliga år blivit förfördelade inom vår skattesättning. Borde man inte skämmas?
Som sagt en vacker tillställning blev det och sedan må det väl vara upp till betraktaren att avgöra om tillställningen är seriös eller enbart ett skådespel. Vi må ju dock betänka att Sverige i förhållande har världens absolut dyraste parlament men jag vågar påstå inte världens bästa demokrati och rättsstat. Läs tidigare insändare om riksdagsledamöternas egna skapade förmåner.
Ta hand om er Jan Dolk.
PS från Bänke på Bänken "Jag fick lite underhållning igår när rom spelade. Det var kul."

måndag 12 september 2011

Apropå förfördelade fosterbarn

Tack snälla ni för Rot och Rut


Hej på er.


Vaknade på min parkbänk i morse, av att en mänsklig hand rörde vid mig och lade mitt lakan till rätta. Lakanet för natten var gårdagens Svenska dagblad.


Det stod lite om Rot och Rut i tidningen.


Jag vill framföra mitt varma tack till Rot och Rut för den nytta jag har av er. Möjligtvis hade det varit ännu bättre om jag blivit lite rättvisare behandlad i ett tidigare skede av livet, då hade jag kanske inte kostat så mycket som jag gör nu. Man kanske skulle tänka efter och låta mer resurser gå till utbildning och omvårdnad av de människor som verkligen behöver allas vår omtanke och stöd.


Min vän som rörde vid mig och la mitt lakan tillrätta, önskade inte få betalt, så sanningen att säga kunde jag inte tillgodogöra mig min rätt till Rutavdrag, den här gången heller.


Eftersom parkförvaltningen står för bänken och dess reparationer, får jag tyvärr helle inget Rotavdrag. Ha det nu så bra alla ni som inte har det så bra.


I morgon kanske jag får plats i S:ta Clara kyrka, här finns det madrasserade bänkar och kanske lite fika på morgonen. Kanske jag till och med får ett nytt lakan till natten. I rättvisans namn hoppas jag då på en Dagens Nyheter.


Ta hand om er


Bänke på bänken.


PS.


Ta hand om er och försök nu att lita på varandra.

tisdag 6 september 2011

Knekt- eller folkarme???

Slopad värnplikt är det bra ?

Principiellt är jag emot slopandet av värnplikten. Principen ligger främst i folkets rätt att försvara sig själva och därmed även känna sig delaktiga i vad som föregår inom vårt försvar. Trots denna min princip vill jag ändå framhålla mitt förtroende för dagens militära ledning av vårt land, dock vet vi aldrig vad som i framtiden kommer att ske.Värnplikten hade många goda sidor inte minst då det gäller ungdomars sociala nät- och gängverk som bröts upp vid inkallandet och därmed oftast försvann till förmån för ett vidgat ansvar och nya kontakter efter "lumpen". Ingen kan förneka att just värnplikten innebar en skola i ansvartagande inte minst inom det "sociala lagområdet", tusan tog den som inte spelade med i laget och följde de regler som gällde. Idag finns ingen värnplikt, vilket oftast innebär att ungdomen väljer att förstärka sina sociala kontakter genom de ungdomsgäng som skapats redan i skolan ja till och med i förskolan. För många av oss var värnplikten även en skola i ledarskap. Visst världen står inte still och skall så inte göra, men att slopa värnplikten var ingen bra idé. Vi har alltför många gånger sett när regeringar och regenter vänder sina egna köpta arméer mot det egna folket inte minst kan vi konstatera detta i dagens "moderna" värld. Idag om jag fick rösta i frågan, skulle jag med all säkerhet ha röstat för ett utvidgande av vårt folkförsvar i form av kvinnlig värnplikt. Tiden i "lumpen" var inte alltid effektiv, men det var snarare en organisationsfråga än något annat. Varför då inte korta tiden till förmån för en mer kvalitativ utbildning? Det menar jag hade varit bättre än att slopa värnplikten.Jag menar att kostnaderna idag inom många av våra sociala områden har ökat genom slopandet av värnplikten. En koppling som jag tror inte många av våra beslutsfattare var medvetna om.

Läs Stefan Dozzis utomordentliga artikel i Svenska Dagbladet,Länk
Ha en bra dag Jan Dolk
PS

Själv låg jag på ubåt och såg världen underifrån.


fredag 2 september 2011

Hot och mobbing mot politiker!!!!

Riksdasshuset


Det finns inga ursäkter!!!Svea Rikes Talman ondgjorde och oroade sig över de hot och den mobbing våra regerings- och riksdagledamöter får utstå. Jag vill från början meddela att det finns inga ursäkter för dessa påhopp på våra "demokratiskt" valda ledamöter vare sig på riks- eller lokal nivå.

Analysen måste ändå göras: Vad beror dessa tilltag på? Kanske det rent utav kan vara så att våra politikres beteenden i olika situationer inte alla gånger är vad en medborgare kan önska sig. Per Westerberg själv som näringminister under nittiotalet borde ju ha valt att inte ställa upp för omval efter sina fadäser under denna sin period. Det går ju inte att bära sig åt hur som helst och därefter fortsätta att ha den meningen att de svenska medborgare som är någorlunda insatta skall ha fortsatt förtroende för honom själv och många andra politiker. Ni politiker som leder vårt land och våra kommuner sluta hyckla! så kanske vi mer vanliga medborgare återfår förtroendet till våra folkvalda och därmed skulle säkert hoten och mobbingen mot er minska. Konstigt nog får det förekomma både hot och mobbing mot människor i vardagen, människor med seriositet och framåtanda göre sig icke besvär att störa etablerade företag och människor med lobbyingverksamhet genom våra riksdags- och regeringsledamöter. Jag ber Per Westerberg; att inte se så förbaskat oskyldig och ovetande ut när han förtvivlat försöker hitta alla andra orsaker till detta fenomen.

Men som sagt det finns ingen ursäkt för dessa tilltag men delvis en förklaring. Gå nu ut och var snälla mot varandra och gör världen till en bättre plats att leva på. Jan Dolk

PS

Klokt ord på vägen; Kör på rätt sida!