fredag 14 maj 2010

Görtzen och Bergman

Oh dessa fantastiska män som vet hur man bygger en skola !!,länk
Återigen!
Jag tror inte det är sant när jag läser deras brev. Behåll organisationen men vi skall använda mindre förändringar som smöjmedel. Produktionsstyrelsen hinner inte mer än fatta ett beslut om en framtidsvision beträffande Värmdöungdomarnas utbildning.
Så går Görtzen och Bergman ut med ett meddelande som produktionsstyrelsens representanter. Vi får väl vid det här laget se dessa två herrar som ett radarpar inom politiken.
I så fall Anders Bergman vart tog liberalismen vägen?
Nu är det inte det som är det viktiga. Dock måste jag ju ställa frågan: Lärde sig inte dessa herrar något under utbildningsdagen vid Siggesta,länk.
Där framkom ju tydligt Haninges framgångsrika recept:
1: att jobba över blockgränser
2: att se över organisationen. Haninge hade behållit förvaltningsorganistionen.
3: att utifrån ovanstående 2 attsatser avgöra huruvida Värmdös organisationsmodell skall förändras eller ej ser jag som en självklarhet.
Att förutsättningslöst gå ut och säga att organisationen skall vara orörd. Den skall bara smörjas lite, är ju en fruktansvärd misstolkning av vår gemensamma studiedag på Siggesta, se ovan.
Ja i så fall lär det ju gå ännu fortare (åt skogen), det lär ju göra så när olja kommer in i maskineriet.
Det behövs ett djupare kirurgiskt ingrepp i organisationen än bara lite smörjmedel.
Ta föräldrar och lärare på allvar! Det gäller samtliga oss politiker och inte bara dessa två herrar som i och för sig åter har visat hur pålitliga de är.
Med all respek för demokratin och "min" egen Allians, har vi trots allt även ett val att hantera så mina herrar spring nu inte så fort och lär er stava till ödmjukhet.
Ibland känns det bara bra att kunna skriva, det man vill och behöver, utan att Görtzen har möjlighet att gå ut med gruppmail för att få mig tyst. Apropå Liberalism.
Jan Dolk
PS
"Nu trodde Görtzen att han hade något att säga och han sa det, Bergman höll åter med.


söndag 9 maj 2010

Intressantare att skriva om."Lobbyisten"

Varför så upprörda över Naessens och Bladholms boendeorter?
Eller vem/vilka borde kronofogden jaga ?
Bara ett exempel :Lite om den svenska korruptionen,länk
Det är inte klokt Antonia A:x Johnsson grät sig till en fusion som kom att rädda både hennes imperium och och förmögenhet. Grät gjorde hon, hos dåvarande näringslivsminister och
generaldirektör för konkurrensverket.
Hon hade även mage att skicka ut sina så kallade direktörer för att hota folk till förintelse. En av mina anställda en Portugis som hade arbetat runt om i världen, var med mig vid ett möte när hennes pojkar (direktörerna hon kallar dem så) med hot önskade ta kunder ifrån oss.
Citat från samtalet: "Får vi inte kunderna av Dig kommer vi att krossa Dig och slå Dig på käften."
Min vän sade efter mötet."Janne jag har jobbat över hela världen, men aldrig hört att någon blivit hotad till livet, men det gjorde jag nu."
Vi var något förskräckta, men det fick vara just då.
Kunderna var vi det här tillfället Nacka, Värmdö och Huddinge kommuner.
Bengt Ericsson ekonomijournalist på bl a Svd skrev boken "Antonias Revansch", han var noga med att uttala sig om att han fått Antonias tillåtelse att skriva det han skrev. Tyvärr mina vänner är det bara halva sanningen vilket även framkom vid Bengts presentation av boken om jag tolkade hans artikeln rätt.
Antonia gjorde exakt mot sina konkurrenter som Investor gjorde mot henne, alltså ställde människor under hot för att klara sitt Imperium.
Hon hade inte klarat detta utan politisk förankring och kontaktade därför dåvarande näringslivsminister och generaldirektör från Konkurrensverket.
Hon gick helt enkelt till dessa två och grät över familjens eventuella förmögenhetsförlust och refererade även till 43 000 anställda som skulle drabbas, vid en Axfoodkonkurs.
Givetvis hade detta inte hänt. De anställda hade i stället fått anställning i sundare företag,länk
Enligt ICA,s tidning praktiskt butiksarbete kunde man året efter konstatera att gällande sortiment hade gått upp med 17,2%, vilket naturligvis konsumenterna fick betala. I nominella pengar kom det att kosta oss konsumenter lågt räknat 4,5 miljarder.
Jag tog kontakt med Ekobrottsmyndigheten både i den här frågan och den ökande svarta marknad som kom i spåren av Marknadsdomstolens utslag till fördel för Axfood.
Vad som har hänt i den fasen av ärendet lämnar jag tills vidare därhän.
I sammanhanget kan jag säga att min vän Portugisen enligt uppgift från honom själv aldrig blev hörd av polis, trots polisanmälan.
Kontrollera mig gärna! Jag besökte marknadsdomstolen när det begav sig, inte för att jag blev gladare av det. Det man hörde trodde man bara inte var sant.
När jag själv blev erbjuden att delta i fifflet tackade jag nej. Då blev jag "beskyld" av några för att ha civilkurage.
Nej säger jag: "Det är bara att vara"
Tyvärr blev det ju sedan så att Fru Ennerfelt alias Antonia fifflade med lägenheter på Stadsmissionen och skyllde sedan på en präst.
Nåja det blev ju en egen historia som ni kanske kommer ihåg.

En annan del av denna händelse var Slite lines konkurs, den onödigaste konkurs som ägt rum i Sverige enligt Rolf Åbjörnsson Advokat och konkursförvaltare tillika riksdagsman för KD.
Här kan vi också notera att marknaden knappast håller sig till av demokratin utlagda regler.
Av ren bekvämlighet låter sig domstolar manipuleras och åter dyker intressanta namn upp och inte sällan finns det kopplingar till den politiska "maffian",länk
Jag hade vid tillfället ett par samtal med Åbjörnsson, då var han knappast imponerad av det svenska rättssystemet, men han försökte åtminstone göra något.
Frågan är vad den dåvarande Moderata ledaren Bo Lundgren höll på med, är det inte han som idag är chef för Riksgälden?

Skall vi gå ännu längre tillbaka så kan vi ju titta på de politiker som beställde upp minderåriga flickor på sina rum och när flickorna nu har blivit äldre och kräver sin rätt, nekar man fortfarande till det som har hänt har hänt. Det är väl ändå en viss form av "vänskapskorruption.

Intressantare är den inrotade korruption som gror allt mer i den Svenska samhällsgrunden.
Personligen efterlyser jag en rejäl genomgång och analys av Attendo Care och dess boendeort.
Anna-Maria Borelius dög inte till handelsminister men hennes bror Henrik duger till att driva ett företag med "boendeort" på ett skatteparadis, till vilket vi gladeligen skickar våra skattepengar.
Vad marknadsmanipulationer av den här karaktären kostar oss konsumenter och skattebetalare, kan vi ju bara tänka oss.
Skall även detta tystas!?
Vi talar inte millioner, vi talar här om flertalet miljarder i förlorade skatteintäkter per år.
Vi behöver inte höja våra skatter! Här finns miljarderna !
Det är på tiden att även de röda höjer blicken och tar tag i det som vi i andra länder kallar korruption.. Moderaterna lär inte göra det, vilket jag i och för sig en gång tog för givet, med tanke på "vår" vilja till skattesänkningar.

Det verkar som vi styr Sverige likt en bil, vi kör mot ett stup.
I stället för att väja eller bromsa, sätter vi en svart lapp framför ögonen och kör vidare.
Vi har i dag en ekobrottslighet som enligt skatteverket ligger på anmärkningsvärda 137 miljarder per år. Hur länge får det fortgå?

Dessutom med förslag om ytterligare skattehöjningar!

För min del kom inte dragande med Naessens och Bladholms boende eller Sahlinska Toblerone, visst har frågorna stor betydelse av principiell karaktär, men?
De gjorda insatserna för att få fast dessa människor står definitivt inte i relation till brotten.
Ha det så bra
Jan Dolk
PS
Någon sade: "Historien upprepar sig, en del får aldrig nog"

lördag 8 maj 2010

Kommunalfullmäktiges ordförande och boende

Är det någon av herrarna som känner igen sig? Stockholm under trettiotalet mycket har hänt sedan dess och kanske några av oss rentav växte upp här som barn.
Snälla nå´n.
Veckans nyhet på Värmdö är att en människa bor på sitt fritidsställe och då skall han målas upp som den största av myglare och brottslingar.
I min mening är det mer intressant att Sverige under den Alliansstyrda har blivit ett riktigt angivarsamhälle i des rätta bemärkelse.
Jag hoppas att man tar detta på största allvar. Möjligt är att man skall ha ett angivarsamhälle, men då måste väl ändå brottet stå i proportion till angiveriet/upplysningen.
Trots allt och med mina kunskaper måste jag säga att Bladholms eller Naessens boendeorter är föga intressant i det stora hela.
Självklart skall regelverket hållas! Det måste ju herrarna själva ha klart för sig.
Men förföljelsen som sådan, är för mig mer fruktansvärd än själva brottet.
I och för sig påminner det hela om Värmdömoderaternas egna ageranden men det får ju inte leda till ett försvarande av ytterligare övergrepp.
Att Moderaterna på Värmdö har tappat både sin geografi och kurs och inte minst idéologi är väl ingen nyhet,länk
Ett besök på KF räcker.
Det bevisas inte av varken Naessens eller Bladholms agerande.
För min egen del ser jag gärna Bladholm som ett fräscht tillskott hos Moderaterna på Värmdö. Det kan i sanning behövas.
Alliansen har ju förbundit sig att arbeta vidare till valet och efter det, är det dags för nya ställningstaganden beträffande Värmdös framtid.
Att vara öppen och ärlig, kan inte vara helt fel, eller ?

Ta nu hand om varandra
Jan Dolk
PS
I forna Sovjet: sades att bästa sättet att öppna en sardinburk, var att knacka på den och säga att man kom från KGB.

torsdag 6 maj 2010

Skolan igen !!


En skola för 2000 elever

Här är fyra.
Snälla ni stopp och belägg, skolan är viktigare än så !!
Det är med stor förvåning jag läser en del insändare beträffande vår skola. Någon säger: Gör inte skolan till en valfråga. Skolan tillhör faktiskt regelverket i allmänhet och är därför en valfråga. Detsamma gäller våra övergripande regelverk.
Alltså frågan blir: Vilket samhälle vill vi ha?
Låt oss nu fokusera på vår utbildning i Värmdö: Vi har skolplikt, den skall utföras av två parter leverantör och kund med fokus på kundens bästa. I det här fallet gillar jag inte kundbegreppet. Kund för mig är man frivilligt i skola måste man gå och därför har man även rätt till kvalitetssäkrade leveranser.
Inom Värmdö kommun har det så länge jag kan minnas, alltid utretts i våra skolor, tyvärr är det så att den ena utredningen har följt på den andra, vilket inneburit att utredningarna aldrig givigts möjligheter till att ge utslag i det praktiska arbetet.
Jag var vid senaste styrelsemötet inom PRO-v. tydlig med att de uppdrag våra lärare och rektorer erhållit genom tidigare utredning nu skulle genomarbetas utan att störas av ytterligare utredningar och politisk klåfingrighet.
Vid mötet kunde faktiskt avläsas viss framgång både vid Brunns skola och Värmdö gymnasium. Rektorn vid Värmdö gymnasium visade bland annat på statistik, där våra elever i bl a svenska och engelska låg bra mycket över det nationella snittet, matematiken låg på snittet. I övriga skolor pågår det fullt arbete i samma anda, men snälla Du som förälder ge nu lärare och rektorer en möjlighet att genomarbeta framlagda strategier i sitt dagliga lärararbete.
Det är viktigt med föräldrarengagemang!
Kanske det mest betydelsefulla "styrmedel" vi har för våra skolor.
Personligen skulle jag gärna vilja avläsa resultaten av skolans pågående arbete redan under kommande höst innan jag åter går till beslut om ytterligare korttidsutredningar.
Inom Alliansen kom vi däremot med ett förslag att tillsätta en framtidsutredning som påbyggnad till nuvarande arbete inom våra skolor, i mening att bli en av de ledande skolkommunerna inom Stockholmsområdet. Det menar jag är bra ,länk
Många kritiserar den organisation som genomfördes för snart fyra år sedan. Den kritiken menar jag är berättigad. Detta köp/säljsystem har inte fungerat fullt ut. Därmed har jag inte sagt att en mordenisering av Kommunens organisation och styrsystem inte har varit berättigad.
En självklarhet för mig är däremot att förändringar av den här karaktären skall förankras både hos personal och i möjligaste mån även hos politiker och varför inte hos medborgarna.
Skolan är en mycket viktig fråga och jag ser fram mot ett blocköverskridande samarbete för att lösa de frågor och krav vi skall ha på vår utbildning.

Med hälsningar

Jan Dolk

onsdag 5 maj 2010

Budget mot Budget !!

Här hade rotavdraget behövts!
Från bidrag till avdrag!!
Hej alla ni bloggare som nu skriver om det ena mot det andra när det gäller oppositionens budgetförslag. Jag blir glad när jag läser det rödgröna alternativet, jag tror inte att det är så mycket sämre än Alliansens.
Ett av de större felen är att det tycks som båda"lägren" vill ha kvar ROT-avdraget.
Det menar jag är skrot!
Jag har tidigare på min blog skrivit om behovet av en renodling av skattesystemet, där så mycket som möjligt av avdrag- och bidrag tas bort. Ett system uppbygt på "styrmedel" av den här typen kostar oerhörda pengar i byråkrati även i IT-tider.
Inte bara det; avdrag och bidrag bidrar till ett mycket konstigt beteende hos folk, ett beteende som kallas mygel. Vid tillämpning av ROT och Rut har inte sällan bräder och material blivit arbetstid och Rut-avdraget används alltför ofta till släktingars och sitt eget välbefinnande.
Viktigt för mig är att vi med kunniga människor inom förvaltningar, universitet och högskolor arbetar fram ett modernt och från grunden "rättvist" skattesystem som bygger på den moderna människans "tänk" och inte ett "tänk" från början av förra seklet.
Idag har vi ett annat sätt att tänka och dessutom helt andra behov.
Jag menar att vi har ett skattesystem som är ett lapptäcke från ett hundraårigt "tänk", vilket inte kan vara förenligt med ett "Sverige i Tiden".
Nåja ärligt talat har jag inte läst igenom hela det rödgröna förslaget så jag bör väl vara lite försiktig med mina yttranden.
Men är det trots allt inte så att det är vad skattepengarna går till som är avgörandet alltså "Value for Money" för det svenska folket i deras moderna "Tänk"??
Ur mitt perspektiv och under förutsättning att en väl fungerande fördelningspolitik med moderna värderingar ligger i grunden, anser jag att människan själv skall foga över sina tillgångar.
Innan jag fäller ytterligare kommentarer kommer jag att läsa igenom förslagen mycket noggrant.
Något naivt kanske men ha ändå en bra dag.
Jan Dolk
PS.
Vi övertrasserade faktiskt inte vår budget. Det var bar det att anslagen helt enkelt inte räckte till våra utgifter. sa Bonde Peterson