torsdag 29 december 2011

Italien igen!!

Ser han inte seriös ut?

Berlusconi med sitt Italien; skall nu vara en av de stater som får uppbära miljardlån från EMU,s fonder. Fastän svenska folket sa nej till EMU, tycker vår regering att man har rätt att gå in med storlek 100 miljarder för att rädda EMU,s krisade länder. Faktum är att de pengar som har "försvunnit" måste ju ändå finnas såvida man inte eldat upp dem. Den solklara frågan måste ju då bli: Var finns pengarna ? Har de blivit uppbrända ? Eller rent av sitter de på något av Belusconis konton runt om i världen ? Eller varför inte fråga sig: Vart befinner sig Greklands hela underskott? Det brukar ju vara så att får någon ett underskott så är det ju alltid så att någon eller några får ett överskott. Frågan är enkel: Hur har detta gått till eller snarare ; "Varför är det på detta viset?" Borde inte de länder som ingår i EMU först fråga sig detta och dessutom på något sätt kräva pengarna tillbaka från de ansvariga som ställt till det. innan man går in med skattebetalares pengar oavsett var vi befinner oss i världen.

Vi, borgeligheten i Sverige säger oss att vi alltid har varit och skall vara försiktiga med skattekollektivets pengar. Dock nu är vi beredda att skicka miljardtals kronor till något vi röstade emot. Jag bara undrar Jan Dolk

måndag 19 december 2011

Marknadsekonomi eller inte? Det är frågan.



Sandhamn en vanlig stump mark? Ibland tror man inte att det är sant! Ett antal kommunalt ägda tomter föreslås nu försäljas till priser av halva txeringsvärdet med andra ord tjugofem procent av marknadsvärdet av de kommunalt ägda tomterna. Är det någon människa som tror att dett skulle skett under en ledning med marknadsekonomi som ideologi. Oavsett ägarskap svarar jag nei. Idag vill man jämföra tomterna med tomter i Gustavsberg som i sintur jämförs med de avyttrande lägenheter som skett Stockholm. Jag menar att man gjort fel hela vägen, självklart är det politikernas uppgift och skyldighet att arbeta för ägarnas intressen det vill säga medborgarna och dess skattebetalare och inte efter enskilda intresse eller hela sfärer därav. Att dessutom jämföra ett fåtal tomter på Sandhamn med ett flertal tomter i Gustavsberg alternativt Stockholm är även det ett katastrofalt misstag ur skattekollektivets synpunkt. Här måste man ju ta hänsyn till efterfrågan och tillgång samt Sandhamns attraktionskraft. Allt för att "försvara" skattebetalarnas tillgångar. Som sagt ibland tror man ju inte att det är sant, när många normalt sett kloka människor även dristar sig till att lura skattekollektivet på dess tillgångar.

Jag tillåter mig dessutom att få återkomma med och om våra kommunalpolitikers hantering av Willeroy & Boch och dess eventuella lager i vår kommun, klantigt så det räcker. Till att börja med, bör man ställa sig frågan: Varför skall W&B ha sin lagerhantering i Gustavsberg, en ort som ur logistiksynpunkt måste anses ligga vid världen ände. Hoppas kan man ju alltid, men det är på tiden att även Värmdös politikerkår inser att de bör arbeta i en verklighet, där kapitalet styr, kanske alltför ofta kan många tycka så även jag.

Hälsar Jan Dolk

PS. Bänke på bänken frågade mig en gång: Du Janne Du som alltid trott att allt går att köpa för pengar, hur är det nu för tiden ställt? Ja Du Bänke svår fråga: Jag tror aldrig att någon någonsin kan påsta att det går att köpa sin egen spegelbild.

torsdag 1 december 2011

Öppenhet och insyn!



Tamannen Håkan Calle


Vem äger politiken alternativt våra politiker? Frågan är värd att ställas, efter senaste tidens händelser och debatt runt lagstiftningen beträffande offentliggörandet av bidragsgivarna till "våra" politiska partier. De första som tog tillbaka sina krav på offentlighet var Socialdemokraterna och de sista som gav med sig var "Det nya arbetarpartiet Moderaterna." Jag hoppas nu att det gamla arbetarpartiet Socialdemokraterna drar tillbaka sin senaste ståndpunkt att inte offentliggöra bidragsgivarna till våra politiska partier. Det är för oss vanliga människor och väljare ytterst intressant att få reda på vem eller vilka som äger våra politiker och därmed även styr vårt Sverige. Jag är glad åt Moderaternas slutliga ställningstagande dock eftersom vi från det hållet alltid har varit mot onödiga bidrag så förväntar jag mig naturligtvis att bidragsgivarna på den kanten är mycket få, eftersom jag tror och hoppas på att det är medborgarna i vårt land som "äger" maktapparaten. Ha nu en bra dag Jan Dolk