onsdag 22 september 2010

Har min vän rätt??


Jag valde i alla fall det gottaste
Demokratin har talat!!
Men ibland är det bara så svårt att förstå!!
Är det sant som min vän Bosse brukar säga?:"Jan ! Har du blivit politiker? Det är ju bara de som inte kan något annat som blir politiker."
Nåja Bosse är en klok och förståndig människa och jag tror jag vet vad han menar. Han vet även grunden till mitt politiska engagemang, men när jag nu efter valet läser tidningarna tror jag att Bosse trots allt har rätt.
Några av oss kan inte ens räkna, men ser glada ut ändå: Ta Monica Pettersson (M-Värmdö),länk som exempel: Till riksdagen fick M på Värmdö 10.150 röster och till kommunalvalet i Värmdö 8.498, detta trots att kommunen under de fyra åren haft en kraftig inflyttning av troligtvis mestadels Moderata väljare. Sanningen är den att ModeraternaVärmdö backat kraftigt och följaktligen även förlorat två mandat i fullmäktige. Trots det är Monica P och Lars-Erik Alversjö snabbt framme och utropar sig till valets vinnare.
Enligt vår största lokaltidning skulle det dessutom druckits Champagne i kommunens lokaler, helt emot kommunens egen spritpolicy, jag tror inte att det är sant. (Nu vet jag ju att Monica är klokare än så, så det var säkert vanlig Pommac i flaskan och något annat fanns det ju heller ingen anledning till att dricka.)
Jag vill därför gratulera Värmdös egentliga segrare Miljö- och Centerpartiet speciellt Miljöpartiet som definitivt levt upp till sitt namn genom att inte "skita" ner kommunen med alltför mycket valpropaganda.
Nåja nu hoppas jag att dessa två partier tillsammans med mitt eget parti Kristdemokraterna och Folkpartiet tar upp en allvarlig diskussion för att leda kommunen över block och partigränser.
I ett sådant samarbete skulle man kunna hämta den bästa av kompetenser från alla håll.
Men till en sådan lösning krävs det mod.
I övrigt vill jag hänvisa till Måretenssons blogg,länk
Om samtliga nu i fullmäktige existerande partiledamöter har modet att ta bladet från tungan och säga vad de tycker och menar; Vore det en allsköns gärning för den värmdöska befolkningen. Nu finns det möjlighet för ett flerpartisammarbete på mitten som möjliggör en politik som i praktiken når fram och inte bort från våra medborgare.
Om vi inte vågar profilera oss, varför skall vi mindre partier då finnas till?
Olle Markstedt och Fredrik Sneijberg,länk är kanske på G som det numer heter.
Grattis till er båda, även när man talar till er man mot man är ni tydliga och ärliga. In med er i politiken, här behövs både hjärta och hjärna.
Även all heder åt Stefan Mårtensson Centern som i olika sammanhang vågar visa sin kompetens och vilja,länk
Vad som i övrigt i det Värmdöska Svitjod,länk tilldragit sig haver, lämnar vi åt framtiden att analysera.

Inte min mening att lägga sordinstämningen, den är ju tillräckligt tråkig ändå.
Ha det nu så bra och tyck om varandra.

Jan Dolk
PS
Dumt sagt: Man måste vara försiktig med vart man är på väg, eftersom det kan hända att man inte kommer fram.


måndag 20 september 2010

Grattis Alliansen

Det känns lite som höst.
Så var det över för den här gången ? eller fortsättning följer !
Trots min inledning vill jag gratulera Alliansen till dess framgångar i Riksdagsvalet och därmed vill jag även framföra en uppskattning till hela svenska folket som förstår att uttrycka sin mening på demokratins födelsedag vart fjärde år.
I år var det intressantare än vad det brukar vara och fortsättningen blir än mer intressant. Med ett nytt och kontroversiellt parti i Sveriges riksdag som man ändå måste säga att Sverige Demokraterna är. Dock har demokratin talat. Taktiken att försöka med tystnad eller mobba ett parti till sin fulla rätt att existera misslyckades. Naturligtvis är jag som Kristdemokrat mycket bekymrad över läget, dock som troende och kristen skall jag väl ändå ha förståelse för min nästa oavsett vad han eller hon är, dessutom har jag lärt mig att jag skall vända andra kinden till när jag blivit slagen, ej heller skall jag utesluta någon ur gemenskapen till att vandra vilse här i livet. Jag menar därför att den taktik som Sverige Demokraterna utsattes för, var mindre lyckad vilket även visat sig i ett historiskt valresultat. Vi "vanliga" partier måste lita oss till våra medborgares omdömen och agera därefter. Jag menar att vi själva genom att våga vara transparenta i våra arbeten visar den öppenhet som behövs för att motverka de ytterlighetstendenser som ett parti som Sverige Demokraterna vill göra gällande.
Att tillåta närvaro i en demokratiskt vald församling är inte detsamma som att samarbeta.
I min värld skall varje människa behandlas med respekt för den han eller hon är. Varje tendens till mobbing skall beivras ! Vi skall värna om och försvara vår rätt till yttrandefrihet med argument, inte med piska, slag eller andra former av mobbing.
Jag välkomnar inte Sverige Demokraterna, men jag ser med intresse fram mot de förslag man kommer att lägga i våra lagenligt valda församlingar.
Ta nu hand om er
Jan Dolk
PS
Du kan antingen hålla med mig eller ha fel.

torsdag 2 september 2010

Skolan igen !

Skolinspektion, centralstyrning ?
Är det nödvändigt?
I min värld är allt av inspektionskaraktär, lite tveeggat. Inte minst tänker jag på Landsfiskalen i Hedebyborna som alltid kommer med kommentaren "Brandsyn tjänsteförrättning" och efter det blir han oftast bjuden på en liten snaps. Nåja så är det naturligtvis inte i det här fallet.
På de frågetecken jag ställt överst, är svaret: Ja det är nödvändigt!
Vi som arbetar med skolfrågor och inom skolan, ser fram emot denna inspektion, själv är jag helt övertygad om att Värmdö i sitt skolarbete är på rätt väg, i och med de handlings och åtgärdsplaner som utarbetats av den nya produktionsstyrelsen.
Jag är helt överens med Centerns Stefan Mårtensson,länk i hans analys av situationen även om han senare ondgör sig över kompetensen inom andra "inspektionsområden"länk, länk tyvärr kan jag inte göra annat än hålla med även i dessa synpunkter, Dock krävs här en egen mässa!
Tillbaka till inspektionen av Värmdös skolors verksamhet som naturligtvis inte skall överdrivas av den senaste tidens pressinlägg. Oavsett om vad som skrivits i lokalpressen på gott eller ont, har vi en Skolinspektion som med mer eller mindre jämna mellanrum rutinmässigt inspekterar våra skolor. Lagen säger så. Möjligtvis infördes Skolinspektionen redan 1842 då utbildningen blev lagstadgad och folkskolan fick sin start, har inte kollat detta men jag tror att det var så.
Jag hoppas bara att själva inspektionsarbetet inte går rutinmässigt till "typ ovannämnda landsfiskal" utan att arbetet tas på största allvar. Naturligtvis är det för de flesta av oss en självklarhet. Men trots allt får jag ofta känslan av att människors förtroende för interna utredningar och inspektioner inte är det högsta, varför jag ändå vill påpeka inspektionens stora betydelse för Värmdös skolor och dess arbete.
Jag hoppas och önskar att Värmdös skolarbete får fortsätta i den riktning som under de senaste två åren har utstakats och att ett konstruktivt politiskt arbete med att göra våra skolor än bättre kan fortsätta in i framtiden oavsett politisk majoritet.
Låt oss tänka på våra elever!
Jan Dolk
PS
Värt en repris!
Årets höjdare: Sagt av en Värmdömoderat "Demokrati och frihet är att få säga och skriva vad man vill och tänker, men man får ta konsekvenserna." Hoppsan!