måndag 30 januari 2012

Vi får aldrig tillåtas glömma!Den 27 januari har blivit en dag viktig för oss alla. Det är en dag vi aldrig skall tillåtas glömma!! För mig är det en dag som inte "bara" rör förintellseoffrens Tyskland. Det är för mig även en dag som berör alla förföljda minoriteter oavsett hudfärg och tro. Jag är i ordets egentliga mening inte pacifist själv, men en önskan kan jag ändå ha: Det är att samtliga människor på vår jord var det. Tyvärr är vi inte skapta så. Varje dag året runt känner sig människor tvingade att slåss för att finna frid och frihet i sina länder och så länge dessa strider existerar så får vi acceptera att människor tar till våld, i önskan att nå något som kan menas som rättvisa och frihet. De folkmord som dagligen förekommer i vår värld och det våld och fängslande mot de försvarslösa och oliktänkande, får inte accepteras eller på något sätt försvaras såväl i det tysta som det öppna rummet.

Det som kommit att bli mer än symbol för detta vansinne; är förintelsens Europa. Jag tror att det är fler än jag som har svårt att förlåta, men vi måste. Däreomot får vi aldrig glömma.

Jan Dolk

onsdag 25 januari 2012

Undanhållande av papperslösa !!

I denna container smugglades papperslösa!!!

Tänka sig att jag tillhör en av dom som menar att man ska anmäla och ange de papperslösa i Sverige. länk Jag delar alltså inte uppfattningen att detta skulle vara någon form av angiveri. Tillika hör jag till dom som menar att brottslighet i alla dess former skall anmälas för utredning! Vad har vi annars vår lagstiftning till ?

Nåja för att återgå till de papperslösa; vilka har nytta av dessa papperslösa och önskar att de fortfarande skall leva papperslösa? Jo det är inte sällan mindre seriösa arbetsgivare som använder dessa människor som arbetskraft, det är ej heller sällan frågan om människohandel i form av trafficking, det vill i många fall säga flickor som tjänar pengar på illegal verksamhet åt sina hallickar och surtenörer. Det vore i min värld fullständigt vansinnigt att inte ange dessa människor, eftersom jag menar att detta så kallade angiveri bidrar till att minska brottslighet av grov karaktär. Vad gör vi då med de papperslösa, självklart för mig är att varje papperslös människa har ett egenvärde med den integritet som vilken annan människa som helst har rätt till. Varje människa inom Sveriges gränser skall äga rätt till vård och skolgång oavsett om man är papperslös eller inte. Enda möjligheten för dessa mänjniskor att få "mänsklig status" är att de utreds och erhåller papper på sin existens i Sverige. Utifrån det skall ärendet hanteras via Migrationsverket. Frågan är alltså: Vilka tjänar på illegalt uppbehållande i landet? Jag har även bett ekoroteln kontakta mig i ärendet, men inte fått något gehör, man blundar för sanningen. Människor utnyttjas med låga löner utan arbetsgivaravgifter och med hot om utvisning om de själva säger något. Det finns upprepade mer eller mindre kända exempel på denna hantering. Vill man inte så vill man inte!! Få rätsida på eländet.

Hälsar Jan Dolk

måndag 23 januari 2012

Håkan Juholts avgång.

En man där bäst före datum har gått ut?

Många har turerna runt Juholt varit, man kan som icke socialdemokrat tycka och mena att det här blev bra för alliansen. Jag tillhör dom som menar att socialdemokratins sönderfall inte är bra för alliansen. Vad alliansen idag behöver är den starkaste av revisorer, det vill säga en stark och saklig opposition. En opposition värd namnet som vid varje val skall vara ett värdigt alternativ till vår regering och dess makthavare. Detta för att ingen regering i ett demokratiskt land skall sitta säker för oliktänkande delar av ett samlat folk. Det som har hänt kan man i vissa fall raljera över, Juholt kom från ingenstans till att bli partiledare för då Sveriges största och traditionsrika parti. För mig som är uppväxt under en socialdemokratisk era på gott och ont, fanns det ju så många fler och bättre alternativ än Juholt. Jag vill nämna några Margot Wallström, Thomas Bodström Anders Lago och inte minst Ilia Batljan. Jag och många med mig vet med säkerhet inte vad som då hände i den socialdemokratiska valproceduren. En sluten process med mycket övrigt att önska, man tycks ha glömt borta att Sverige trots allt torde vara ett demokratiskt land, där öppenhet bör vara ett ledord. Jag som alliansväljare, hoppas nu att vår opposition tar till sig av sina misstag och kommer tillbaka stärkta och därmed även kunna ta upp kampen om makten i Sverige. En kamp som är livgörande och behövlig. Hälsar Jan Dolk.

PS. En stilla fundering från Bänken: Janne kan det vara så att det blir samma sak som med Mona Shalin och hennes Toblerone? Jag trodde ju aldrig att hon skulle komma tillbaka.

måndag 16 januari 2012

Hyreslägenheter.

Bortslumpade lägenheter!
Realiserandet av våra hyreslägenheter, har skapat en kaotisk bostadsmarknad. Alltför ofta har vår majoritet, vilken jag i och för sig tillhör, ensidigt tagit beslut om att förändra marknadsvillkoren för oss medborgare och tillika ägare av våra gemensamma tillgångar. Till oss väljare går man ut och bekänner sig till marknadsekonomin, men när det väl gäller kör man het över marknadens parter med ensidiga politiska beslut. En marknad kräver stabilitet för att den skall kunna fungera på lika villkor. När det gäller kommunernas hantering av exempelvis de kommunalägda bostadsbolagen har man oftast kört över sina ägare (kommunmedborgare) genom att politikerna (oftast helt okunniga) höjt upp fingret i luften och frågat sig; Vartåt vinden blåser och agerat både fegt och okunnigt därefter. Eftersom detta agerande per automatik innebär att marknaden för hyreslägenheter har strypts. Under en mycket kort tid uppstår därför enligt lagen om tillgång och efterfrågan en osund efterfrågan på hyreslägenheter vilket i sin tur har kommit att innebära en "guldmarknad" inom detta område. Om man tänker bara lite, jag ber, så förstår man ju att det är vi skattebetalare som via politikers bortslumpande av våra tillgångar, ekonomiskt bidragit till detta, att en borgerlig majoritet skulle anpassa en marknadssituation via medborgares och skattebetalarnas pengar kunde väl ingen människa ha trott eller räknat med. Att ombilda fastigheter efter marknadens villkor är något som jag kan stödja, men att realisera ut skattebetalares tillgångar kan jag aldrig acceptera.
Hälsar Jan Dolk
PS: Bänke från Bänken påminde mig om vad en marknad är. "Janne glöm inte att en marknad uppstår när två eller flera möts för i mening att träffa en överenskommelse" Ja, Du bänke hade denna tes gält? Hade både Du och jag varit ägare till stora bostadsbestånd. Bänke våra barnbarn studerar, men blir tvingade att vara uteliggare för dom har inte råd att köpa lägenhet, numer inte ens att hyar?

tisdag 3 januari 2012

Några betraktelser över det gångna året

Restaurangmomsen: Ett av de stora samtalsämnena har varit huruvida restaurangmomsen skall innebära lägre priser och högre sysselsättning och om Rot och Rut har haft de verkan Riksdagen kalkylerade med.


Till att börja med momsen: Momsen har inom restaurangbranschen i alltför hög grad varit en marginalförstärkare och därigenom även bidragit med en oerhörd hög del av svart arbetskraft tillika kan vi konstatera gäller detta inom samtliga färskvarubranscher. Detta har naturligtvis våra lagstiftare haft klart för sig, så jag förstår därför inte att deras förvåning över uteblivna prissänkningar. Snarare kommer det att bli tvärtom. Branscherna får mindre skatt att hantera som sina egna pengar alltså det svarta kapital som alltför ofta går till svart arbetskraft blir nu vit. En arbetskraftsdel som tillika alltför ofta lever på bidrag genom sina låga inkomstdeklarationer. Visst finns det undantag, men här ses från samhällets sida alltför ofta mellan fingrarna. Vi talar inte millioner vi talar miljarder kronor i skattesvinn. För att inte tala om de konkurrensfördelar den mindre seriösa delen av dessa branscher får tillåtelse att röva åt sig vilket i sin tur bidrar till ökade kostnader för oss skattebetalare och konsumenter, när det gäller våra inköp.


Rotavdraget; har visat sig vara en god källa för fiffel och båg, ett skojeri utan motstycke då det gäller fakturahanteringar, där det lätt blivit så att varor blir till arbetstimmar, där ett hus i Thailand inte sällan placeras i Sverige, för att komma åt detta guldkantade avdrag.


Rutavdraget; blev precis det man kan befara ett avdrag för de redan besuttna, men värst av allt är när till synes godtrogna skattedirektör ställer sig i våra media och försvarar detta avdrag. Naivt så det förslår och dessutom påstår delar av denna tjänstemannakår att branschen har blivit vitare av detta "pigavdrag". Struntprat; vad har man då för måttstock? Bevisligen ingen. Jag känner en del människor som tidigare betalt svart för sin hemhjälp, mig veterligen har ingen av dem påtagit sig ett arbetsgivaransvar genom att registrera sina pigor. Detta lite om ekonomin.Kungahuset och dess skandaler; Jag vill gärna tro på vår statschef, när han säger att han inte har något umgänge med brottsligheten, tyvärr är det så att han är tvingad till att lite då och då umgås med våra regerings och riksdagsledamöter och dom har ju inte visat sig vara världens bästa barn.Europas ekonomi: Vi kan ju praktiskt taget betrakta hela Europa som bankrutt åtminstone de stater som tillhör EMU-samarbetet. Tyvärr har vi säkerligen inte sett slutet på denna tragiska utveckling. I sittande stund pågår det nyhetssändningar från Ungern, ett land som jag haft anledning att bevista ett antal gånger, här pågår nu massprotester med anledning av både ekonomisk och demokratisk status i ett annars så underbart land. Trots allt detta ekonomiska elände som tycks råda inom vår kontinent, går mina tankar framför allt till Norge och den massaker våra grannar fick utstå på grund av en mans vansinnes dåd. Detta vansinnes dåd överträffar för mig alla andra skeenden och symptom under År 2011.


Demokratiprocesser i Nordafrika: Något positivt har skett under året kan tyckas, om vi med det menar att folk tvingas ta till vapen för att få igenom och tillgång till de mest självklara rättigheter i sina sätt att bara få vara och uttrycka sig fritt? Men trots allt, tacksamt nog pågår här en frihetsrörelse som berör människor under svåra situationer.


Frågan blir naturligtvis; Kommer vi människor nånsin att lära oss av vår historia. Jan Dolk.