fredag 29 juni 2012

Nattis nödvändigt för många!

Nattis en jämnställdshetsfråga för alla!
Jag vill att alla skall ha möjlighet till försörjning.
Ingen skall lämnas utanför på grund av att de inte har möjlighet till barntillsyn.
Det gäller även för nattarbetande.
En självklarhet för mig är att alla människor har lika värde och skall behandlas därefter. Vi har idag en lagstiftning som kräver tillgång till Dagis (slang för Daghem) men nu är det så att alla inte har möjlighet, eller alltid vill arbeta dagtid. Många, speciellt ensamstående ser en möjlighet att tjäna lite mer genom att arbeta på natten. Detta ger exempelvis en ensamstående mamma möjlighet att tjäna lite extrapengar.
Extra pengar som många gånger krävs för att ge sina barn möjligheter till samma livskvaliteter som barn med föräldrar i ett parförhållande. Jag vill därför att man inför samma möjligheter för nattarbetande som för dagarbetande.
Nattis är till skillnad mot dagöppen förskola inte lagstadgad och därför inget som kommunen måste erbjuda. Dock i den nya skollag som började gälla efter årsskiftet 2011 står i lagen att kommunerna ska ”sträva efter” att erbjuda nattis. Enligt barnomsorgsminister Nyamko Sabuni innebär detta att ingen kommun kan säga nej utan att handlägga ärendet och därmed även ta hänsyn till om behoven finns.
År 2003 erbjöds nattis i 150 av Sveriges kommuner alltså drygt hälften av samtliga kommuner. Mellan år 2005 till 2010 ökade antalet barn inskrivna vid nattis med nästa 500 under samma period minskade antalet kommuner som erbjöd tjänsten.

Jag som aktiv Kristdemokrat i Värmdö vill att vi blir en föregångskommun för människor som vill arbeta oavsett om det gäller natt- eller dagarbete, anställd eller företagare.

Alla människor skall känna sig välkomna till Sveriges mest välkomnande kommun Värmdö.
Skriver
Jan Dolkmåndag 25 juni 2012

Dags för en ny Skurubro


En av de vackraste vägar vi har här i landet, sträcker sig från centrala Stockholm ut till vår vackra skärgård. Ibland sägs det att Stockholms skärgård börjar vid fönsterbordet på den gamla krogen Zum Franziskaner på Skeppsbron i Gamla stan.
Det äger sin riktighet om man tar båt.
Nu är det ju så att många av oss är utlämnade till en alltmer ökande biltrafik och då är det Värmdöleden som gäller, en vacker väg mellan Stockholm och dess Skärgård, tillika måste vi färdas över en väldigt vacker Skurubro som byggdes 1915 och då var den Nordeeuropas största betongbro och ersatte då en flottbro som gick mellan fastlandet och Orminge- och Värmdölandet. Bron kom att utvecklas och renoveras under åren 1953 till 1957, alltså för snart över femtio år sedan. Vägen på Skärgårdssidan av bron har utvecklats till en mycket vacker och praktisk väg för Skärgårdsbefolkningen.
Många är vi som på sextio- och sjuttiotalen satt i många långa miljöslösande bilköer med timtals väntan att når våra arbeten i centrala Stockholm. Allt vore bra om vi som komplement till vår gamla trotjänare från femtiotalet fick en ny och om möjligt en lika vacker bro över Skurusundet, en bro byggd efter moderna krav på arkitektur och miljö, en bro byggd för kollektivtrafik både för räls- och väg.
Det är dags för vägverket att öppna plånboken för denna enorma mängd människor som bor i området, betalar sina bil- och tjänsteskatter. Det är dags för vägverket och våra ansvariga politiker att förstå att denna enda fasta väg ut till våra Skärgårdsområden skall vara säker färdled för de människor som lever och verkar här, med det menar jag även för utrycknings- och andra räddningsfordon. Det går inte an att man lägger det finansiella ansvaret beträffande vår infrastruktur på invånarna i berörda regioner. 
Vår infrastruktur är i allra högsta grad en samhällsfråga och faktiskt en tillsynsfråga som skall betalas med statliga och till infrastrukturen avsatta medel.

Skriver
Jan Dolk
Bänke skriver:
Men Janne hur var det där med biltullar som sossarna införde, men tog bort och som borgarna sedan införde efter att ha lovat ta bort dom.
Ja Du Bänke bra fråga! Nästa?

fredag 22 juni 2012

Svensk korruption ökar i raketfart.Tjatig? Knappast!!
Sedan årtionden tillbaka har den svenska korruptionen tilltagit och under senare tid med raketfart. Jag frågar nu våra politiker: Är det inte dags för att samla sig mot detta symtom? Finns det inget parti som vågar gå emot strömmen och säga; Nej!!!
För mig som uttalad Kristdemokrat, är det en självklarhet att jag både vill och önskar att "mitt" parti går i fronten mot den politiska korruptionen i vårt annars så vackra land. Önskvärt är att något av riksdagspartierna tar på sig ansvaret att vara garant för att våra offentliga förvaltningar fungerar efter det regel- och lagverk som utgör vår demokratiska grund.
Det får inte vara så att tjänstemän inom de offentliga ansvarsområden som exempel ekobrottsmyndigheter och pensionsfonder brukar sina ställningar för egna syften på skattebetares och andra enskildas bekostnad. Upprepade gånger har och kan vi genom media fortfarande ta del av en ökad svensk korruption.
För min egen del, är det här inget nytt vilket visas i mina tidigare blogginlägg.

Nu är det Midsommar och vi får väl alla önska varandra en trevlig och glad sådan.
Hälsar
Jan Dolk