tisdag 22 november 2011

Tänk om??Två sköna juveler, från vänster till höger.

Tänk om det hade varit så att Håkan Juholt hade varit någorlunda ärlig? Hur hade det då sett ut i alla våras opinionsundersökningar? Den ena skandalen efter den andra har avlöst varandra inom regeringen, jag tänker då på realisation av vår vårdstruktur inom äldreomsorgen (Carema) ävenledes går tankarna till giriga friskoleinnehavare samt inte minst till Sofia Arkestens (M) historiebeskrivning av sitt eget parti och inte att förglömma hennes stöld av kollegors politiska program. M a o hon, Sofia, försöker stjäla både bakgrund och framtid från andra. Nåja så har vi ju Tolgfors, Billströms och Douglas hyresavtal.
Ja tänk om! Håkan Juholt hade varit lite ärligare än han är? då hade det nog sett annorlunda ut. Tyvärr kan jag bara konstatera att Håkan Juholt har blivit och är en symbol för det politiska myglets legitimitet, ty hade han bara varit lite ärligare så hade ju regeringens största revisionsmakt, oppositionen haft något att sätta emot. Ja tänk om?

Dessa frågor jag ställer, ligger inte till grund för min egen inställning till att förändra min syn på det politiska arbetet eftersom jag alltid har utgått från att våra politiker är våra demokratiskt valda förtroendepersoner och därmed i mitt huvud självklart ärliga.

Men sent skall syndaren vakna. Nu för tiden får dom bevisa att dom är ärliga innan jag och förhoppningsvis även andra ger dessa många gånger självvalda människor vårt förtroende.

Ta hand om varandra

Jan Dolk

PS, Besökte vår vackra kyrka, det var under en familjegudstjänst, många besökare var det en musical utspelades Troligtvis med namnet "Min största önskan". Det visade sig att tre ungdomar fick genom en bonde önska sig vad dom ville. De två som önskat sig guld och ädla stenar eller önskan om att vara bäst, dessa två ångrade sig. Den tredje fick då tänka till lite extra, man hade ju endast en önskning, hon önskade då att alla i hela världen åtminstone fick en vän en vän i förtroendet. Att ha förtroende för varandra är en nyckelfråga som borde gå till politikerna fram.
måndag 21 november 2011

Vem äger Dig?

Vem äger Din fastighet?

Staten och kapitalet,länk är de ägare av Din fastighet, båt eller varför inte bil ? Vi kan idag konstatera att kapitalet i Sverige aldrig har legat så nära regeringsmakten, om det är bra eller dåligt vill jag inte uttala mig om. Det mystifika är trots allt att regeringsmakten vill att folk skall själva kunna äga sina lägenheter och fastigheter, vilket jag menar kan vara en god princip mot ett gott mål. Dock är det nu så att när staten och kapitalet i alltför hög grad tillåts arbeta tillsammans, uppstår gärna ett manipulerande av våra marknader vilket för en regering kan leda till kortsiktiga och för en regering önskvärda mål. Däremot kan vi som medborgare och konsumenter konstatera att vi inte alls når sina önskade mål i form av hög kvalitet till bästa priser, vare sig det gäller service eller varor. Kortsiktigt kan säkert en konsument mena att bara den får pengar till sitt leverne så är allt OK även om kapitalet tillåts finansiera kalaset. Nu är det inte så lätt! Vem säger att Du alltid har Din hälsa eller möjligtvis blir Du arbetslös av andra skäl vilket leder till att Du blir utlämnad till ägandets(bankernas) makter utan att Du själv har möjlighet att påverka Din situation. Vi kan nog konstatera att det inte är många av oss som av egna medel kan betala sina försäkringskostnader för alla "faror" i världen. Dessutom finns det människor som redan från sin födsel inte har lika möjligheter på en marknad som genomsnittsmänniskan har.länk Vad nu en genomsnittsmänniska är? Här menar jag spelar kollektivet en mycket stor roll för att respekten för individen skall bedömas någorlunda rättvist. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi som kollektiv har ett gemensamt ägande på en öppen marknad, där vi slåss på lika villkor som kapitalet. Vi som medborgare i ett land kan inte prostituera oss själva på en marknad som till slut helt styr våra liv efter dess behag. Jag menar att kraften skall komma från oss som individer och inse att det är vi som är marknaden och genom denna kraft kan vi både styra våra liv, våra gemensamma intressen med instrument som både stat och kapital utan att gå i alla lockande fallgropar som dessa två incitament kan utgöra.

Lätt är det inte heller när vi har ett parti som försöker stjäla ett annats parti historiebeskrivning och dessutom stjäl samma parti, ett allianspartis idéer när det gäller vår så viktiga äldreomsorg.

Säkert är det så att Den ende Du kan lita på är Dig själv, men det behöver ju inte innebära att Du blir egoistisk och utan känsla för Dina medmänniskor. En känsla som säkert inte kapitalet har, men som sagt medkänslan ligger i marknaden och den utgörs av Dig och glöm inte att det är Du som skall styra landet och inte staten och kapitalet.

Ha nu en bra dag

Jan Dolk

PS Hört på stan! Bra var det när en Sosse var en Sosse och en kapitalist en kapitalist och efterrätten var att skälla på en kommunist. Det var lättare på nogot sätt.

fredag 18 november 2011

Riksdasshuset är nu fyllt till bredden.
Gamla boendet. Nytt boende.Dags att byta ut samtliga hyresgäster i vårt Riksdass. Skandalerna omlöser varandra!! Det är endast att konstatera att ärlighet innebär fattigdom och elände och att skurkaktighet ger pengar och makt. Ju större skurk ju mer pengar och makt. Jag har tidigare jämför vårt en gång så nobla land med Berlusconis Italien. Det är bara att konstatera att jag måste kontakta Berlusconi och be om ursäkt. Det är ju inte bara Juholt, det handlar om. Det är ju hela sfären av riksdassledmöter från rött till blått. Möjligt är att man kan förstå Juholt, han är ju nästan fattig jämfört med familjen Douglas så han kanske har någon form av egenursäkt för sitt agerande. Walburga Habsburg Douglas,länk lär ju inte vara renskrapad, men hon tycker ändå sig ha rätt att lura de medborgare och skattebetalare som röstat fram henne till riksdassledamot. Efter att ha tittat på Robert Aschbergs program i veckan om en pojke som staten ansåg vara pappa till ett barn som visade sig att han inte var pappa till. Staten hade gjort allt för att förstöra en ung människas liv, men människan visade sig vara stark och fick sin rätt prövad efter 30 år. Det framkom då att staten hade dömt fel men var inte ens beredd att gottgöra eller be om ursäkt till personen i fråga. En liberal folkpartist kliver i en intervju fram och menar på fullt allvar att livet inte är rättvist så därför kan vi inte göra något. Aschbergs kommentar: "Du menar alltså att lite svinn får vi räkna med". Folkpartisten i fråga menade alltså på fullt allvar, att det inte var något att göra åt. Nu är det ju faktiskt så att han som riksdassledamot tillsammans med andra ledamöter inom detta illustra sällskap har i arbete att praktiskt taget dagligen se över vår lagstiftning så att händelser av nämnda karaktär inte kan eller skall uppstå. Nu måste ju även jag förstå att det inte kan vara så lätt att arbeta i en lagstiftande församling, där praktiskt taget samtliga ledamöter är skurkar för att inte säga gangsters. Ett tag trodde jag att Per Westerberg Sveriges talman var den ende, men där har jag kommit på skam, det verkar ju vara hela ligan som är en samling korrumpöser och skurkar. Inte undra på att en människa i vardagen inte kan få rätt, trots att han har rätt.

Än en gång, tänk på att det är vår lagstiftande församling som även innehar makten inom vårt domstolsväsende som har den politiska makten. Inte sällan har man genom sin makt röstat igenom sina egna förmåner till förfång för andra som behöver det statliga stödet bättre.

Nu får det väl vara nog.

Jan Dolk

PS Tog kontakt med min kompis på Parkbänken som sa "Men Janne det kan ju inte vara alla i riksdasset som är korrumpöser och skurkar." Mitt svar: "Jo tills de har bevisat motsatsen." Dags att byta ut samtliga hyresgäster i vårt Riksdasshus. Dom nuvarande hyresgästerna kan flytta till ett annat dasshus och inte under demokratins täckmantel få tillåtelse att fotsätta sina anpassade brottsligheter med stöd av varandra.

måndag 14 november 2011

Pudeln blev en hel rondellhund!!!

De nya Moderaternas pudel lite rosa måste den vara!

Till höger; tidernas rondellhund eller?


Moderaternas Mats Gerdau , har tagit bladet från munnen!! Moderaterna gör en Pudel! Blev till en hel Rondellhund!

Gerdau menar nu att man måste genomlysa de privata vårdgivarnas beteende i girighet,länk. Undertecknad har vid ett flertal tillfällen påtalat detta vidriga fenomen inom den "nya" och alternativa vården. Fredrik Reinfeldts kompisar familjen Borelius har ju tillsamman med extremkapitalister av allehanda de slag fått tillskansa sig fördelar som inga andra företag. I det här fallet gäller det ju Attendo Care, ett företag som har sitt säte på Caymanöarna och Carema som är i ropet just nu, har ju sitt på Jersey. Det är så att man inte tror att det är sant, när svenska regeringar slumpar bort skattebetalarnas tillgånga i form av infrastrukturer och företag till privatpersoner och kompisar i skatteparadis. (Typ Italiens Berlusconi) Jag undrar om inte Sveiges talman har ett finger med i spelet här också, likväl som han hade som näringsminister i mitten på 90-talet. Jag vågade även då säga ifrån, jag måste erkänna att det kostade en hel del, men jag kan med tillfredsställelse konstatera att mitt agerande givit ett viss resultat, inte minst verkar detta gälla ekobrottsmyndigheternas agerande. Ibland kan man ju till och med förledas tro att de gör sitt jobb, alltså jagar ekobrottslingar. Tro mig när jag menar att jag är för alternativa former av vård. Vården skall då vara konkurrensneutral till samhällets egna vårdformer. Det är inte ägarskapet det är frågan om, utan ledarskapet.

Jag menar att inom vård, skola och omsorg kvalliten alltid skall stå i främsta rummet, oavsett vårdgivare dessutom skall de pengar som blir över åtminstone beskattas i Sverige och inte i något skatteparadis. Med andra ord jag är heller inte emot att ett bolag går med vinst, men förutsättningarna måste vara jämställda på den markanad det gäller.

Här borde det finnas utrymme för en anständig människa att agera, varför inte Maria Larsson?

Ha nu en bra dag

Jan Dolk

PS Ibland skulle man helst inte säga: Vad var det jag sa? Beträffande de ekonomiska brottsligheteten är Calle Bildt fortfarande skyldig mig ett svar. Måste här berömma Göran Persson, Laila Freijwald, Anders Sundström och Margareta Winblad, dom svarade i alla fall så även Ulf Adelsohn.

tisdag 1 november 2011

Rabatt på brännvin!

Högsta domstolen (rabattvaruhuset i folkmun), vill ge rabatt på spritintag,länk inte undra på att det det tycks gå åt fanders med moralen och därmed är förruttnelsen innifrån ett faktum. Här hjälper det inte med att säga att Sveriges ekonomi är god. Allt är inte pengar! Att ge rabatterade straff för fylla, måste väl ändå anses som ett hån mot bl a de trafikoffer som orsakats genom fylleriet och varför inte nämna de brott i hemmen som begås i form av misshandel på grund av alltför stort spritintag. Det kan väl inte vara så att Högsta domstolen har fått politiska direktiv ifrån det ledande i Sverige?
Det kan väl inte vara så att endast för att någons släkting kört rattfull,länk så ändras våra lagar efter den det berör. Jag vill inte tro det, men numer vet man ju aldrig. Tänk er själva den flygkatastrof som nyligen inträffade i Ryssland där en svensk hockeymålvkt var en av dem som förolyckades. Piloten var full! Han var så full att han bromsade i stället för att gasa när planet skulle lyfta och därför gick det som det gick. Jag bara frågar: Skulle spriten då vara en förmildrande omständighet? I mina ögon och öron, knappast, utan snarare tvärtom. Som även min gamla mormor sa: "Ur led är tiden!"

Länge leve den anpassade brottsligheten var det någon som sa, men det var inte jag.

Ha en bra dag hälsar Jan Dolk

PS Kolingen till Bobban: Har rö hört att Jonne slutat supa? Åh tusan när dog han.