tisdag 26 april 2011

Vad menas??

Kanske man rent utav skulle stannat vid detta ex.
Saab ett misslyckande!!?

Är bara att inse,skall vi nu som skattebetalare åter gå in för att rädda ett konkursbo, för att skicka pengarna vidare till en rysk kapitalist?länk Det är ju nästan lika illa som när Sveriges talman Per Westerberg kom överens med Antonia Ax: Johnsson att hon skulle få lura av svenska folket c:a 4 miljarder kronor i prisökningar.

Tala om korruption och manipulerande av marknader!!

I fallet Antonia skulle 43 000 anställda beröras och säkert rör det sig om 35 000 i Saabfallet.

Gång efter annan har vi som marknadsekonomer kunnat konstatera att förluster av liknande karaktärer skall tas så fort som möjligt för skattebetalarnas och marknadernas bästa.

Lärde vi oss ingenting under varvs- och tekoindustrins "glansdagar" på 60-70 talen. Hur mycket satsades inte under denna prövningens tid av skattebetalarnas pengar. Till vilken nytta?

Jag kan förstå den politiska oron över hög arbetslöshet, men denna oro kan inte lindras genom statliga subventioner utan snarare genom innovationer såväl inom stat, kommun och näringsliv.

Ge alla företag, människor, instutioner och inrättningar någorlunda lika förutsättningar för att verka på den svenska marknaden.

Ha det nu så bra Jan Dolk

PS Då var det goda tider, ni vet när staten och Wallenbergarna gick ihop inom flygindustrin. Wallenbergarna tog vinsten. Skattebetalrna risken.

fredag 8 april 2011

Vad händer????

Mannen på bilden var kändis under det amerikanska 30-talet. Alla eventuella likheter med någon politiker är endast en tillfällighet å andra sidan sitter ju skönheten på insidan.

Jan Dolk, med rätt att ställa några frågor !!!!


Med anledning av det som händer i Sverige av idag måste väl alla våra medborgare ha rätt att ställa lite frågor till vår nya arbetarparti -regering en regering som säger sig vilja så mycket för våra arbetare att dom helst skall arbeta till över pensionsåldern och lite till för att om möjligt inte ligga samhället till last i onödan.


Eftersom det finns en onöda, måste det väl finnas en nöda till att alla skall jobba så länge som möjligt eller?


Fråga 1: Gäller denna nöda endast de vanliga medborgarna ?


Fråga 2: Gäller den även politiker som trots allt tycks jaga höga arvoden och pensionsavtal, för att snabbt kunna dra sig tillbaka för att kunna vila på sina lagrar?


Fråga 3: Gäller nödan även statliga som privata bolagsdirektörer som på konsumenters och skattebetalares bekostnad försäkrat sig om de högsta av arvoden.


Fråga 4: Gäller nödan också våra försäkrings- och bankdirektörer som till synes, trots stora skandaler runt sig själva och sina inrättningar kan fortsätta att plocka ut jättebelopp, utan att de ansvariga för regelverket ingriper.


Det har ju trots allt visat sig att när det går på tok för banker, försäkringsbolag, bilföretag eller varför inte statliga bolag så går Regeringen in med försäkringar om nya subventioner på skattebetalarnas bekostnad!


Är det Moderat och det nya Arbetarpartiets politik ?


Allt som Moderaterna en gång i tiden kritiserade socialdemokratin för det gäller allt i från biltullar och fifflande med skatteavdrag tillika skattebidrag till statliga subventioner av multiföretag. Samtidigt som detta sker skänker man bort skattebetalarnas tillgångar till företag i skatteparadis. Infrastrukturer som kostat den vanliga arbetaren miljardtals kronor att bygga upp skänks nu bort för en spottstyver. Allt i jakten för att "subventionera" de som redan har.


Hur mycket har Rut och Rot kostat staten idag? Det senaste jag hörde var tjugo miljarder kronor, pengar som i sig har snedvridit inte bara arbetsmarknaden utan marknaden totalt.


Jag tror knappast att han eller hon som ligger ute på en parkbänk har någon större nytta av dessa möjligheternas avdrag. Försök inte att komma drällande med att fler har nu fått vita jobb, den bevisningen skulle i så fall intressera många. "Fram för ett renare skattesystem!"


Vissa av regeringens riksdagsledamöter drar sig heller inte för att aktivt genom sin politiska roll "hjälpa" nödställda kompisar till överlevnad, naturligtvis sker det på andras bekostnad. Normalt sett kallar vi detta korruption.


Uppe på allt detta har regeringen mage att begära att den vanliga svenska människan skall arbeta på över år, medan man själv tillsammans med sina partikamrater förskansar sig om pensionsavtal som möjliggör pensionering redan vid femtioårs ålder. Förmågan att omhulda sina statliga bolagsdirektörer har vi ju alla kunnat notera, är mycket god.


Vems villkor skall en människa arbeta på ? Regeringens eller sina egna ? En gång i tiden sade sig ett parti svara för att individens rätt skulle stå i förgrunden för sitt ansvar, arbete och sina behov.


Vart tog det partiet vägen?
Kan ändå inte låta bli att bry mig
Jan Dolk
PS som sagt jag gillar ju Anders Borg, han är den ende som hitills ifrågasatt bankernas och deras ägares hantering av sina ansvar.