tisdag 26 april 2011

Vad menas??

Kanske man rent utav skulle stannat vid detta ex.
Saab ett misslyckande!!?

Är bara att inse,skall vi nu som skattebetalare åter gå in för att rädda ett konkursbo, för att skicka pengarna vidare till en rysk kapitalist?länk Det är ju nästan lika illa som när Sveriges talman Per Westerberg kom överens med Antonia Ax: Johnsson att hon skulle få lura av svenska folket c:a 4 miljarder kronor i prisökningar.

Tala om korruption och manipulerande av marknader!!

I fallet Antonia skulle 43 000 anställda beröras och säkert rör det sig om 35 000 i Saabfallet.

Gång efter annan har vi som marknadsekonomer kunnat konstatera att förluster av liknande karaktärer skall tas så fort som möjligt för skattebetalarnas och marknadernas bästa.

Lärde vi oss ingenting under varvs- och tekoindustrins "glansdagar" på 60-70 talen. Hur mycket satsades inte under denna prövningens tid av skattebetalarnas pengar. Till vilken nytta?

Jag kan förstå den politiska oron över hög arbetslöshet, men denna oro kan inte lindras genom statliga subventioner utan snarare genom innovationer såväl inom stat, kommun och näringsliv.

Ge alla företag, människor, instutioner och inrättningar någorlunda lika förutsättningar för att verka på den svenska marknaden.

Ha det nu så bra Jan Dolk

PS Då var det goda tider, ni vet när staten och Wallenbergarna gick ihop inom flygindustrin. Wallenbergarna tog vinsten. Skattebetalrna risken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar