fredag 11 januari 2013

Värmdövallen och övriga idrotts- och fritidsanläggningar ett måste för våra ungdomar!?

Mitt svar blir obevekligen; Ja!
Vem tjänar på att Värmdövallen sätts i konkurs? Knappast våra barn och ungdomar, möjligen kan vår kommun inhandla anläggningen till ett reapris, på leverantörers bekostnad, vilket leder till skattekonsekvenser på ”andra” sidan eftersom kundförluster är avskrivningsberättigade. Möjligtvis bör en rekonstruktion vara på sin plats där en överenskommelse nås mellan leverantörer och kund med kommunen som en garant. De tekniska lösningarna torde bestå av en del alternativ, till en positiv lösning, för både användare och ägare till Värmdövallen.
För mig är det av yttersta vikt att inte våra ungdomar och dess familjer drabbas!
Självklart är det så kommunen skall garantera barn- och ungdomars behov av fritidsaktiviteter oavsett om anläggningarna drivs av entreprenörer, föräldrarna själva eller vår kommun.
För mig är det även självklart att samtliga handlingar kommer ”upp på bordet” för att sakligt kunna utreda vad som har hänt i fallet eller som man säger: Hur har det blivit som det har blivit?
Ingen tvekan så har turerna varit långa och till synes även krångliga. Jag vill därför se en utredning som skall ha till syfte att utreda ansvarsfrågan och till synes som sist skall den leda fram till förslag som i möjligaste mån förhindrar liknande problem i framtiden.
Men som sagt innan dess skall Värmdövallen räddas, sedan skall samtliga papper läggas på bordet. Vi understryker att en konkurs skulle innebär ett Good Will-tapp både för kommun och övriga inblandade, vilket skulle leda till ett tuffare arbetsklimat för de frivilligt engagerade och för våra ungdomar. Vi menar även att den glädje i arbetet för våra ungdomar som man hittills kunnat notera vid besök på Värmdövallen inte på något sätt skall riskeras.
Riskera det positiva och glädjerika arbete som läggs ner på Värmdövallen genom att sätta verksamheten i konkurs för att kommunen skulle erhålla en mindre vinst vid ett eventuellt återköp. Den risken står definitivt inte i paritet med ekonomiskt vinstintresse från kommunens sida.
Jan Dolk
Ps
Min konsult Bänke som upplevt symtomen på nära håll och på annan plats svarde mig på frågan: Hur skall man lösa sånt här? Bänke tittade på mig, kliade sig i skägget och svarade: Misströsta inte Janne Det bästa som kan sägas är trots allt att det kan bli värre. Jasså svarade jag.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar