fredag 14 januari 2011

Rot och Pigavdrag

Rot som Rot men tilltrasslat verkar det.
Piga som Piga bara hon har ett jobb.
Rensa i skatte-lapptäcket!
Jag är fortfarande mot Rot- och Rutavdrag. Upprepade gånger har vi nu kunnat konstatera både genom press och andra media hur man fuskar med dessa avdrag. Folk som redan har det mycket bra drar ofta nytta av dessa politiska produkter. Konstigt nog tycks dessa fenomen ha brett stöd i politiken. Jag får väl ändå förmoda att avdragen bygger på en politisk välvillig vilja.
Ni får lov att inte säga något, men jag känner en familj som tidigare hade en polsk piga i hemmet. Jag tog mod till mig här om dagen och frågade om hon numer jobbade vitt i deras hem (vitt = beskattade pengar) eftersom pigan Rut ger den möjligheten.
Herren i huset bara log åt mig och sedan fick frågan bero, jag fick senare reda på att man inte ändrat sina rutiner. De som tror att det blivit så mycket renare på hushålls- och byggmarknad efter Rot- och Ruts införande i den svenska skattehanteringen har enligt min mening rejält bitit sig i tummen. Visserligen har valfriheten ökat, man gör både och/ och det är väl bra eller?
Om vi dessutom skall sätta behovet i relation till den vanliga människans och inte mint pensionärens vardag, så finns det än större tvekan till nyttan med dessa påfund. Vad Sverige behöver, är varken mer bidrags- eller avdragsmöjligheter, vad vi behöver är ett renare och därmed mer förståligt och rättvisare skattesystem.
Det får inte vara så att exempelvis Reinfeldt går ut och säger nu sänker vi skatten för pensionärer smtidigt som han glömmer bort att säga att han även sänker pensionerna. För mig gjorde det hela sju spänn back för mig, enligt min hustrus uträkning, själv fick hon två spänn plus. Det ni!
Vi pensionärer betalade skatt under högskattetidens Sverige, nu har vi tametusan rätt att få lite av våra pengar tillbaka.
I vårt land behöver vi varken nämnda avdragsmöjligheter eller högre skatter. Vad vi behöver är en politisk vilja som är mer intresserad medborgarnas väl än sina egna fördelar. Idag skapas det alltför mycket politiska klaner både på regional som nationell nivå. Jag menar att detta är obra! Det skulle vara intressant med en utredning om släktband och kompisskap inom de olika politiska leden och varför inte samtidigt titta lite på kopplingarna till näringsliv.

Ha en bra dag
Jan Dolk
PS
tacka vet jag de gamla lager- och miljöreserverna, visserligen obeskattade men i alla fall,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar