torsdag 7 juli 2011

"Den perfekta rättsstaten?"

Är inte Sverige!!

Sverige är ett fantastiskt land på många sätt,vackert omväxlande både geografist och med våra årstider. Nämnas kan även vår kultur som sträcker sig från stormaktstiden in i ett nytt millenium. Men frågan är om utvecklingen någonsin har gått fortare än nu? Helt uppenbart är att vi människor har svårt att hänga med i detta allt snabbare tempo. Vibegår i brådskan fler och fler misstag. Nya tekniker och innovationer påverkar både oss som människor och samfund. Sverige har enligt min mening lämnat tankarna om rättssamhället och därmed lämnat samhällsbyggandet till ett alltmer suspekt maktklientel. Jag har tidigare skrivit i mina blogginlägg att allt mer av vårt gemensamma samhällsbygge skänks eller slumpas bort till företagare med mycket dunkla motiv, inte sällan har dessa människor och företag sina boenden och verksamheter i så kallad skatteparadis. Förvånansvärt är även att de så kallad ekobrottsmyndigheterna, mer lierar sig med ekobrottarna än tar itu med demsamma. Jag lärde komma i kontakt med en skattedirektör inom ekoroteln, han vill inte gärna figurera med sitt fullständiga namn så jag kallar honom bara Berglund, en man vars vilja att utföra sitt jobb måste ifrågasättas. Tillika hade vi en generaldirektör som hette Holgersson för konkurrensverket, ja ni vet han som gjorde upp med Sveriges rikes talman Per Westerberg tillsammans med ekobrottaren Antonia Ax:Johnsson. Med lobbyingverksamhet blandat med lite gråt lyckades hon rädda sitt imperium med en fusion som kom att kosta svenska folket drygt fyra miljarder kronor i enligt lagen otillåtna prishöjningar (Hon gavs en högre marnadsdominans än lagen tillåter.) Hon kallar det att vara streetsmart, jag kallar det för att begå ekobrott.

Ytterligare exempel på vad som händer är utnämningen av våra ministrar. Ta exemplet Maria Borelius,länk som Reinfeldt utnämnde till handelsminister vid förra valet, lyckligtvis sprack detta eftersom protesterna i "omvärlden" blev så stora efter det att det visade sig att hon var skattskriven i skatteparadis. Till det företag Attendo Care som familjen Boerelius leder genom VD Henrik Borelius har det nu skänks kunder "vårdbehövande" i ett antal år. En infrastruktur som det tagit ett århundrade att bygga upp, slumpas nu bort. Ett Goodwillvärde med mångdubbelt värde går nu förlorat för de svenska skattebetalarna.

Jag har en vän i Västervik. Kronofogden jagar honom bl a för att han inte haft råd att betala sin TV-licens. Förvånansvärt är därför för mig att medan min gode vän jagas av kronofogden så försökte Reinfeldt tillsätta en Tv-licenssmitare Cecilia Stegö Chilo,länk till kulturminister. Det är skillnad på folk och folk; Min kompis i Västervik jagas av kronofogden medan Fredriks kompis Cecilia jagades för att komma in i regeringen.

Många äro de "rättshaverister" som undrar hur det står till med gamla Sverige.

Jan Dolk.

Ps.

Vad menas med att rättvisan är blind?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar