fredag 28 december 2012

Onödig momssänkning?

Eller vad var det jag sa? Restaurangmomsen: Ett av de stora samtalsämnena har varit huruvida restaurangmomsen skall innebära lägre priser och högre sysselsättning och om Rot och Rut har haft de verkan Riksdagen kalkylerade med.
Till att börja med momsen: Momsen har inom restaurangbranschen i alltför hög grad varit en marginalförstärkare och därigenom även bidragit med en oerhörd hög del av svart arbetskraft tillika kan vi konstatera gäller detta inom samtliga färskvarubranscher. Detta har naturligtvis våra lagstiftare haft klart för sig, så jag förstår därför inte att deras förvåning över uteblivna prissänkningar. Snarare kommer det att bli tvärtom. Branscherna får mindre skatt att hantera som sina egna pengar alltså det svarta kapital som alltför ofta går till svart arbetskraft blir nu vit. En arbetskraft som tillika alltför ofta lever på bidrag genom sina låga inkomstdeklarationer. Visst finns det undantag, men här ses från samhällets sida alltför ofta mellan fingrarna. Vi talar inte millioner vi talar miljarder kronor i skattesvinn. För att inte tala om de konkurrensfördelar den mindre seriösa delen av dessa branscher får tillåtelse att röva åt sig vilket i sin tur bidrar till ökade kostnader för oss skattebetalare och konsumenter, när det gäller våra inköp.
Ovanstående skrev jag i samband med krogmomsens sänkning.
Idag har vi facit:
Så länge vi har regelmakare (politiker) som beter sig så länge får vi även leva med det dagliga myglet bland massorna. Vi kan inte begära mer om vi inte önskar oss en polisstat, med  andra ord en polis i varje hem. Jag är säker på att det är det ingen som önskar, dock krävs det att vi har ett system som ges möjlighet att granska våra granskare och myndigheter. Tyvärr har det visat sig att brottslighet med koppling till kottuption är lönsamma affärer, inte minst i Sverige. Reataurangmomsens införande kan ju få utgöra bra exempel på felaktiga kunskaper och utebliven kontroll av verksamheterna. Exempelvis skulle man ju här kunna undersöka ekobrotts myndighetens vilja, kompetens eller rent av ickevilja och i sämsta fall korruption inom verksamheten. Det finns en Skattdirektör vid namn Göran Berglund inom eko brottsmyndigheten som jag vill referera till. Han kan med säkerhet svara på de frågor som ställs, inte minst orsakerna till de uteblivna effekterna eller förväntningarna av en sänkning av restaurangmomsen. Nu är det ju inte endast momsen som ingår i vårt skattesystem. Dock kan sägas att den utgör mycket goda möjligheter i kontantbranscher till svarta löner och andra svarta betalningar.
Jag vill inte ha en polisstat, däremot måste vi ha seriösa regelmakare som skapar möjligheter för kontrollerande myndigheter att arbeta seriöst och okorrumperat.
Tyvärr inser jag detta som rena omöjligheter, inte minst med tanke på våra politikers agerande i egen sak både på lokala som riksnivåer.
Som min vän Bänke säger; Varför bry sig, det är det ju ingen anna som gör. Jo Du Bänke, det är ju också ett försvar. Om Du inte bryr Dig Bänke? Varför fixar Du då käket på både frälsis och i kyrkan till andra? Jag vet att Du och många andra bryr sig även om det ibland känns tröstlöst. Det finns medmänniskor som Bänke, dom behövs likväl som morsor och farsor på stan. Men Bänke frågan är om vi behöver korrumperade politiker och tjänstemän?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar