torsdag 6 december 2012

Värnplikt inte enbart ett försvar!

Avskaffad värnplikt  bidrar till utanförskapet. Skriver Stefan Dozzi (KD)
Värnpliktig som övar.

Vi som fick göra lumpen fick en första arbetslivserfarenhet och tränades i samarbete och social mognad.
Det är många utredningar och konsekvensanalyser som genomförts i samband med den allmänna värnpliktens avskaffande. Försvars- och säkerhetspolitiska utredningar finns det flera av. Men en analys som borde ha gjorts men som glömdes bort, var vilka samhällssociala effekter detta skulle ge för de tusentals unga människor som plötsligt inte längre fick göra sin militära grundutbildning. Den utveckling och mänskliga mognad som generationer tidigare fått var nu borta. Värnpliktens avskaffande har tydligt bidragit negativt till ett allvarligt utanförskap för gruppen unga vuxna.
Självklart är inte borttagandet av värnplikten enda förklaringen, men jag vågar påstå att den bidragit starkt till problematiken som nu är ett nationellt problem.
Vi som fick göra lumpen fick en första arbetslivserfarenhet och tränades i samarbete och social mognad. Detta blev en hjälp då vi tog våra första steg ut i vuxenlivet. Det blev lite lättare att klara grundläggande uppgifter som att söka jobb, bostad och skapa ett eget självständigt liv. Vi fick en första identitet, en form av trygghet i att jag faktiskt klarat av ett år i försvarets tjänst.
Som socialnämndens ordförande i Värmdö kommun ser jag med ökande oro hur allt fler unga födda på åttio- och början av nittiotalet, får det allt svårare att komma ut till ett självständigt liv med jobb och bostad. De bor fortfarande hemma och ägnar en stor del av tiden till dataspel. De har vänt på dygnsrytmen och mår många gånger dåligt psykiskt. Relationen till föräldrarna är också ansträngd.
Fler kräver alltmer riktade stödåtgärder både medicinskt, socialt och arbetsmarknadspolitiskt. Samhällets höga krav på social kompetens gör det inte heller lättare. Tusentals riskerar att kanske aldrig komma ut ordentligt på arbetsmarkanden och det kan till och med vara svårt att klara ett eget boende utan stöd.
Jag anser att vi bör se på möjligheten att återinföra någon form av försvars- och civilsamhällstjänst för att återta det vi förlorat. Regeringen bör se på detta omgående.
Ge de unga vuxna en ny möjlighet till en god start ut i vuxenlivet! Det mänskliga lidandet och de ekonomiska konsekvenserna kommer annars att bli betydande och kännbara.
Skriver:
STEFAN DOZZI (KD)

Undertecknad är i högsta grad enig i Stefan Dozzis synpunkter.
Jan Dolk.
Se tidigare blogginlägg.
PS.
Min vän Bänke kände sig igår tvingad att ta skydd under bänken, det snöade av bara helsicke.
"Tänk" sa Bänke "under min tid som värnpliktig hände det att vi fick gå ut och skotta och göra rent på gatorna, ivärsta ovädret." Ja Du Bänke det var då det.

1 kommentar:

  1. Jag håller med. Att avskaffa den almäna värnplikten ar inte ett bra drag av många olika anledningar, stefan nämner några.
    Vilka andra inlägg har du skrivit om detta? Kan du länka?

    SvaraRadera