måndag 20 september 2010

Grattis Alliansen

Det känns lite som höst.
Så var det över för den här gången ? eller fortsättning följer !
Trots min inledning vill jag gratulera Alliansen till dess framgångar i Riksdagsvalet och därmed vill jag även framföra en uppskattning till hela svenska folket som förstår att uttrycka sin mening på demokratins födelsedag vart fjärde år.
I år var det intressantare än vad det brukar vara och fortsättningen blir än mer intressant. Med ett nytt och kontroversiellt parti i Sveriges riksdag som man ändå måste säga att Sverige Demokraterna är. Dock har demokratin talat. Taktiken att försöka med tystnad eller mobba ett parti till sin fulla rätt att existera misslyckades. Naturligtvis är jag som Kristdemokrat mycket bekymrad över läget, dock som troende och kristen skall jag väl ändå ha förståelse för min nästa oavsett vad han eller hon är, dessutom har jag lärt mig att jag skall vända andra kinden till när jag blivit slagen, ej heller skall jag utesluta någon ur gemenskapen till att vandra vilse här i livet. Jag menar därför att den taktik som Sverige Demokraterna utsattes för, var mindre lyckad vilket även visat sig i ett historiskt valresultat. Vi "vanliga" partier måste lita oss till våra medborgares omdömen och agera därefter. Jag menar att vi själva genom att våga vara transparenta i våra arbeten visar den öppenhet som behövs för att motverka de ytterlighetstendenser som ett parti som Sverige Demokraterna vill göra gällande.
Att tillåta närvaro i en demokratiskt vald församling är inte detsamma som att samarbeta.
I min värld skall varje människa behandlas med respekt för den han eller hon är. Varje tendens till mobbing skall beivras ! Vi skall värna om och försvara vår rätt till yttrandefrihet med argument, inte med piska, slag eller andra former av mobbing.
Jag välkomnar inte Sverige Demokraterna, men jag ser med intresse fram mot de förslag man kommer att lägga i våra lagenligt valda församlingar.
Ta nu hand om er
Jan Dolk
PS
Du kan antingen hålla med mig eller ha fel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar