torsdag 2 september 2010

Skolan igen !

Skolinspektion, centralstyrning ?
Är det nödvändigt?
I min värld är allt av inspektionskaraktär, lite tveeggat. Inte minst tänker jag på Landsfiskalen i Hedebyborna som alltid kommer med kommentaren "Brandsyn tjänsteförrättning" och efter det blir han oftast bjuden på en liten snaps. Nåja så är det naturligtvis inte i det här fallet.
På de frågetecken jag ställt överst, är svaret: Ja det är nödvändigt!
Vi som arbetar med skolfrågor och inom skolan, ser fram emot denna inspektion, själv är jag helt övertygad om att Värmdö i sitt skolarbete är på rätt väg, i och med de handlings och åtgärdsplaner som utarbetats av den nya produktionsstyrelsen.
Jag är helt överens med Centerns Stefan Mårtensson,länk i hans analys av situationen även om han senare ondgör sig över kompetensen inom andra "inspektionsområden"länk, länk tyvärr kan jag inte göra annat än hålla med även i dessa synpunkter, Dock krävs här en egen mässa!
Tillbaka till inspektionen av Värmdös skolors verksamhet som naturligtvis inte skall överdrivas av den senaste tidens pressinlägg. Oavsett om vad som skrivits i lokalpressen på gott eller ont, har vi en Skolinspektion som med mer eller mindre jämna mellanrum rutinmässigt inspekterar våra skolor. Lagen säger så. Möjligtvis infördes Skolinspektionen redan 1842 då utbildningen blev lagstadgad och folkskolan fick sin start, har inte kollat detta men jag tror att det var så.
Jag hoppas bara att själva inspektionsarbetet inte går rutinmässigt till "typ ovannämnda landsfiskal" utan att arbetet tas på största allvar. Naturligtvis är det för de flesta av oss en självklarhet. Men trots allt får jag ofta känslan av att människors förtroende för interna utredningar och inspektioner inte är det högsta, varför jag ändå vill påpeka inspektionens stora betydelse för Värmdös skolor och dess arbete.
Jag hoppas och önskar att Värmdös skolarbete får fortsätta i den riktning som under de senaste två åren har utstakats och att ett konstruktivt politiskt arbete med att göra våra skolor än bättre kan fortsätta in i framtiden oavsett politisk majoritet.
Låt oss tänka på våra elever!
Jan Dolk
PS
Värt en repris!
Årets höjdare: Sagt av en Värmdömoderat "Demokrati och frihet är att få säga och skriva vad man vill och tänker, men man får ta konsekvenserna." Hoppsan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar