måndag 7 mars 2011

Med Sverige i tiden!

Sverige, länk
Det går bra för Sverige, tillväxttakten slår alla rekord!!
Men hur är det med medborgarana?
Till att börja med är jag ytterst positiv till att det går bra för vårt land, men tyvärr blir jag väldigt förvånad när jag varje morgon läser och lyssnar på media. Alltid är det några människor som far illa, människor som upplever att dom har fått det sämre. Troligtvis är det även så att vi genom brottsstatistiken kan konstatera att brotten ökat, både vad gäller vålds- som ekobrott vilket jag menar kan tyda på att trots att det går bra för Sverige så går det inte så bra för våra medborgare. Vi mår helt enkelt inte bra om man nu skall tro på medierna, kanske det är så att allt inte rör sig om pengar.
Lycka och Glädje kan kanske inte mätas i BNP. Vad vet jag?
Nåja det går bra för Sverige, Det gläder mig, men jag skulle bli dubbelt så glad om det gick lika bra för svenskarna.
Vad som skulle vara mindre bra, är om pengar i huvudsak verkligen kopplas ihop med lycka och välfärd. Då måste man ju fråga sig om eländet som beskrivs i media är sanning eller om det möjligtvis är så att våra medel kanske inte fördelas rättvist? Vad nu rättvisa är i sammanhanget?
Rätt är ett lätt ord att förstå, men när det där lilla ordet visa kommer till och bildar ordet rättvisa, då blir det svårare.
För mig är rättvisa ett relativt ord "Rättvist i förhållande till vad?"
Allt hade varit enkelt om vi alla hade fötts lika, men tack och lov är vi inte alla lika, men på något sätt måste vi nog försöka att med våra gemensamma resurser göra livet drägligt för de människor som kom till livet med annorlunda resurser än den så kallad "normala" människan. Jag upplever idag någon form av uppluckring av den modell som lett Sverige till en av de mest välmående stater på denna jord. Visst våra skatter har varit alldeles för höga, det har slarvats för mycket med vår gemensamma ekonomi under årtionden, därom råder ingen tvekan.
Men att från det; Svänga pendeln näst intill 180 grader tror jag inte på.
Jag tror heller inte på klyschan att "Alla ska med", lite får man allt anstränga sig om man vill vara med.
Detta skrivet av just den anledningen att de som har det sämst i vårt samhälle skall genom våra gemensamma insatser känna att just dom är med.

Ta hand om varandra! Våren är på väg åtminstone i Skåne.

Jan Dolk
PS
Någon frågade "vilken partifärg har Du? Troligtvis 80 procent av samtliga partier. Det intressanta är hur jag placerar de övriga 20
procenten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar