fredag 5 augusti 2011

Oro världen över!!!

Global frustration!!

I avvaktan på kloka politiska beslut råder för närvarande en frustration över hela vår värld alltifrån oss som enskilda individer till världens börsers maktapparater. Inte att förglömma våra kommuner. Här på Värmdö, kan vi nog alla konstatera att världen minst sagt är upp och ner. I veckan kunde vi läsa om "höga" tjänstemäns lönetutveckling så kallade chefer över våra olika förvaltningar. Inte nog med att att dessa chefstjänstemän tidigare hade fallskärmar, om och ifall dom skulle få sparken på grund av tvivelaktiga beslut, nu har man bättrat på detta med löneökningar på upp till tjugo procent. Enligt min och mångas meningar var lönerna plus fallskärmarna höga nog. Jag bara undrar; Försöker nu den politiska ledningen köpa våra chefstjänstemän till lydnad och i värsta fall tystnad. Nåja det får väl framtiden utvisa. Min uppfattning är dock att våra skattemedel skall gå till verksamheterna och människor i behov av vårt gemensamma stöd och inte till redan välbetelda tjänstemän. Jag menar att det slöseri som nu sker med våra gemensamma medel sker i svindlande fart. Tyvärr ser vi detta symtom worldwide. Det finns kloka regenter som menar att vi gemensamt både i Europa och övriga världen, trots allt har ett gemensamt ansvar för varandra och den jord vi lever på och av. Tyvärr är det väl så att den som vågar höja rösten i denna så angelägna fråga, oftast tystas och i värsta fall elimineras från debattaernas arena. Det gäller ju att vara JA-sägare för att till varje pris skydda sig själv och sina politiska kompisar, inte minst kan vi notera detta i Belusconis Italien. Ett Italien som även det står på ruinens brant medan härskaren får gräddfil inom sin egen korruption, snart är det väl dags att vi övriga EU-länder skall gå in och rädda Berlusconi och hans regim med stödpaket som kommer att hamna långt över de grekiska, irländska och portugisiska. Det känns idag bra att jag röstade för EU men mot den monetära unionen. Vem som helst borde ha begripit att en gemensam valuta på den nivå det är frågan om och i den tid som då rådde, inte skulle vara lyckosam. Det mest fantastiska i hela denna cirkus måste väl ändå Kinas situation vara,länk ett land som man knappast kan beskylla för att vara marknadsekonomiskt men som trots allt tycks ha en stark ekonomi, så pass stark att många länder och stater har blivit beroende av dess kapital och investeringar.

Kanske det trots allt är så att det nu är på tiden att kapitalismen faller, likt den en gång förhatliga kommunismen. En gyllene medelväg vore nog inte så tokig, varför då inte se på en ny modell att sträva efter. Finns den ? Kan vi ju fråga oss.

Ha en fortsatt bra sommar

Jan Dolk

PS Det är en underlig värld vi lever i. Dom som står för vad dom säger, sitter inne för vad dom säger. Slutsats KSO Lars-Erik Alversjö i Värmdö kommer inte att åka fast för detta, men kanske för ölsmuggling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar