måndag 22 augusti 2011

Sänkt restaurangmoms
Sänkt restaurangmoms skall rädda svensk ekonomi!!!


Ja Du Fredrik, jag gillar Dig men; att Du skulle vara så naiv att Du tror att sänkt restaurangmoms skulle bidra till fler anställda i en bransch av den karaktär som resturangnäringen idkar, vågar jag inte tro. Dock kommer det att bli så att färre arbeten kommer till stånd genom att momsen sänks. Du Fredrik, ofta är det så att inom restaurang och färskavarusektorn utgör momsen till stor del en marginalförstärkning utanför regelverket, vilket i sin tur i hög grad möjliggör svart atbetskraft. Ingen tvekan kommer den delen av arbetskraften att minska och den mätbara delen av arbetskraften att öka, dock kommer den sänkta momsen inte att betyda någon prissänkning, risken är den motsatta. Vi får vänta och se. Självfallet är det så att det finns undantag, men tyvärr allt för få.

Ha det så bra Jan Dolk

PS

I det här fallet skulla jag bli glad över att ha fel!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar