måndag 19 december 2011

Marknadsekonomi eller inte? Det är frågan.Sandhamn en vanlig stump mark? Ibland tror man inte att det är sant! Ett antal kommunalt ägda tomter föreslås nu försäljas till priser av halva txeringsvärdet med andra ord tjugofem procent av marknadsvärdet av de kommunalt ägda tomterna. Är det någon människa som tror att dett skulle skett under en ledning med marknadsekonomi som ideologi. Oavsett ägarskap svarar jag nei. Idag vill man jämföra tomterna med tomter i Gustavsberg som i sintur jämförs med de avyttrande lägenheter som skett Stockholm. Jag menar att man gjort fel hela vägen, självklart är det politikernas uppgift och skyldighet att arbeta för ägarnas intressen det vill säga medborgarna och dess skattebetalare och inte efter enskilda intresse eller hela sfärer därav. Att dessutom jämföra ett fåtal tomter på Sandhamn med ett flertal tomter i Gustavsberg alternativt Stockholm är även det ett katastrofalt misstag ur skattekollektivets synpunkt. Här måste man ju ta hänsyn till efterfrågan och tillgång samt Sandhamns attraktionskraft. Allt för att "försvara" skattebetalarnas tillgångar. Som sagt ibland tror man ju inte att det är sant, när många normalt sett kloka människor även dristar sig till att lura skattekollektivet på dess tillgångar.

Jag tillåter mig dessutom att få återkomma med och om våra kommunalpolitikers hantering av Willeroy & Boch och dess eventuella lager i vår kommun, klantigt så det räcker. Till att börja med, bör man ställa sig frågan: Varför skall W&B ha sin lagerhantering i Gustavsberg, en ort som ur logistiksynpunkt måste anses ligga vid världen ände. Hoppas kan man ju alltid, men det är på tiden att även Värmdös politikerkår inser att de bör arbeta i en verklighet, där kapitalet styr, kanske alltför ofta kan många tycka så även jag.

Hälsar Jan Dolk

PS. Bänke på bänken frågade mig en gång: Du Janne Du som alltid trott att allt går att köpa för pengar, hur är det nu för tiden ställt? Ja Du Bänke svår fråga: Jag tror aldrig att någon någonsin kan påsta att det går att köpa sin egen spegelbild.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar