torsdag 29 december 2011

Italien igen!!

Ser han inte seriös ut?

Berlusconi med sitt Italien; skall nu vara en av de stater som får uppbära miljardlån från EMU,s fonder. Fastän svenska folket sa nej till EMU, tycker vår regering att man har rätt att gå in med storlek 100 miljarder för att rädda EMU,s krisade länder. Faktum är att de pengar som har "försvunnit" måste ju ändå finnas såvida man inte eldat upp dem. Den solklara frågan måste ju då bli: Var finns pengarna ? Har de blivit uppbrända ? Eller rent av sitter de på något av Belusconis konton runt om i världen ? Eller varför inte fråga sig: Vart befinner sig Greklands hela underskott? Det brukar ju vara så att får någon ett underskott så är det ju alltid så att någon eller några får ett överskott. Frågan är enkel: Hur har detta gått till eller snarare ; "Varför är det på detta viset?" Borde inte de länder som ingår i EMU först fråga sig detta och dessutom på något sätt kräva pengarna tillbaka från de ansvariga som ställt till det. innan man går in med skattebetalares pengar oavsett var vi befinner oss i världen.

Vi, borgeligheten i Sverige säger oss att vi alltid har varit och skall vara försiktiga med skattekollektivets pengar. Dock nu är vi beredda att skicka miljardtals kronor till något vi röstade emot. Jag bara undrar Jan Dolk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar