onsdag 8 februari 2012

Den svenska korruptionen!!!

Hennes försvarstal!!
Fantastiskt ekobrottsmyndigheten har börjat att fungera!länk; Åtminstone enligt media.

Har ekobrottsdirektör Göran Berglund pensionerat sig?
Det vore en "Gud allsköns gärning!!!"
Kan vi nu räkna med att anmälda ekobrott blir utredda på ett opartiskt och för samhället demokratiskt sätt? "Fan tro´t" eller kommer det även fortsättningvis att vara tillåtet för en ekonomisk elit att hota sina kokurrenter till livet på en allt hårdnade marknad?
En hårdnande marknad som trots allt skall leda till konsumenters och medborgares bästa.
Skall det fortfarande vara möjligt för inkassobolag att arbeta med svarta medel för att därigenom klara sina suspekta verksamheter,länk
Det är en rättsstats plikt genteomot sina medborgare tillse att offentliga förvaltningar hålls rena från korruption i form av nespoti och annan brottslighet. Det är ingen nyhet att våra valda representaner ofta, kanske oftast håller varandra om ryggen i stället för att tillse medborgarnas rätt- och skyldigheter. Vi i Sverige kan knappast mena att vi är mer fria från korruption än något annat land på denna jord. Vi måste se till att rensa upp i träsket!
Den svenska korruptionen ett allt hetare ämne. Jag har upprepade gånger skrivit om den svenska korruptionen inte minst inom det ekobrottsliga området. Alltifrån större företag med sin lobbyingverksamhet i det här fallet kan jag nämna Antonia Ax-Johnssons företag Ax:foods samröre med tidigare näringslivsminsiter Per Westerberg i hopp om att klara sig från konkurs tog denna Antonia kontakt med dåvarande näringslivsminister och kunde genom denna manipulation få igenom en fusion som skadade svenska konsumenter med c:a 4.5 miljarder under det år det bagav sig. Se statens offentliga utredningar 98:98. Det är några år sedan. Samma Antonia tilläts förskingra delar i fastigheter för Stadsmissionen där hon satt som ordförande. Även det gällde milliontals kronor och dessa pengar tillhörde de sämst lottade i vårt samhälle, men ingenting annat hände än att hon fick lämna sitt ordförandeskap. Hon lyckades även denna gången går fri.
Vi som vågar påtala korruption och andra brott exempelvis stora skatte och ekobrott, skall icke göra oss besvär, ty inom våra förvaltningar finns alltid någon Göran Berglund som är för lat för att göra ett riktigt arbete eller möjligtvis kan det ju vara så illa att människor inom våra ekobrottsförvaltningar är vad man kallar "mutkolvar". En del av oss människor har ju civilkurage och vågar säga ifrån. Till vilken nytta. Ett bevis på det är när en människa som följt lagen och på grund av det råkat illa ut får till svar av kronofogdemyndigheten: Att det är bättre att Du bryter mot lagen och arbetar svart och betalar Dina skulder då slipper Du oss. Men de som orsakar andras elände är just dessa "svartmicklare". Om dom hade varit svåra att få tag på, hade även jag och min kompis Bänke kunnat ha fördragsamhet med våra fiskaliteter, men tyvärr tillåts dessa svart korrumpöser alltför ofta arbeta öppet och till och med finner dom medarbetare inom förvaltningar och det politiska livet. "Herre Gud! möjligtvis är vi alla lika inför Dig," men däremot inte inför lagen och de som utövar vårt "förmynderi", inte minst visar det sig genom Högsta Domstolens flathet inför arbetet med den svenska korruptionen som alltför ofta är kopplade till vår lagstiftande församling, Regering och Riksdag. Jag är tacksam över att nu EU uppmärksammar korruptionen även i vårt land.länkDen är än värre i vårt land än exempelvis i Italien. Vi kan förmoda att i Italien och varför inte Thailand ses den ingå som en del av systemet, men i Sverige är korruptionen en slags gräddfil för en form av en myglande överklass. Hälsar Jan Dolk PS. Bänke i Västervik tog kontakt med mig innan jag skrev: "Janne om Du och jag hade fått som vi velat, det vill säga att alla betalar en "rättvis"skatt då skulle vi ju kunna behålla pensionsåldern vid 65 år" Detta sagt av en kompis som var entreprenör redan vid femton års ålder då han på femtiotalet köpte sig en vattenhink och fönsterputs och började putsa fönster åt företagare på Söder i Stockholm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar