måndag 30 januari 2012

Vi får aldrig tillåtas glömma!Den 27 januari har blivit en dag viktig för oss alla. Det är en dag vi aldrig skall tillåtas glömma!! För mig är det en dag som inte "bara" rör förintellseoffrens Tyskland. Det är för mig även en dag som berör alla förföljda minoriteter oavsett hudfärg och tro. Jag är i ordets egentliga mening inte pacifist själv, men en önskan kan jag ändå ha: Det är att samtliga människor på vår jord var det. Tyvärr är vi inte skapta så. Varje dag året runt känner sig människor tvingade att slåss för att finna frid och frihet i sina länder och så länge dessa strider existerar så får vi acceptera att människor tar till våld, i önskan att nå något som kan menas som rättvisa och frihet. De folkmord som dagligen förekommer i vår värld och det våld och fängslande mot de försvarslösa och oliktänkande, får inte accepteras eller på något sätt försvaras såväl i det tysta som det öppna rummet.

Det som kommit att bli mer än symbol för detta vansinne; är förintelsens Europa. Jag tror att det är fler än jag som har svårt att förlåta, men vi måste. Däreomot får vi aldrig glömma.

Jan Dolk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar