fredag 22 juni 2012

Svensk korruption ökar i raketfart.Tjatig? Knappast!!
Sedan årtionden tillbaka har den svenska korruptionen tilltagit och under senare tid med raketfart. Jag frågar nu våra politiker: Är det inte dags för att samla sig mot detta symtom? Finns det inget parti som vågar gå emot strömmen och säga; Nej!!!
För mig som uttalad Kristdemokrat, är det en självklarhet att jag både vill och önskar att "mitt" parti går i fronten mot den politiska korruptionen i vårt annars så vackra land. Önskvärt är att något av riksdagspartierna tar på sig ansvaret att vara garant för att våra offentliga förvaltningar fungerar efter det regel- och lagverk som utgör vår demokratiska grund.
Det får inte vara så att tjänstemän inom de offentliga ansvarsområden som exempel ekobrottsmyndigheter och pensionsfonder brukar sina ställningar för egna syften på skattebetares och andra enskildas bekostnad. Upprepade gånger har och kan vi genom media fortfarande ta del av en ökad svensk korruption.
För min egen del, är det här inget nytt vilket visas i mina tidigare blogginlägg.

Nu är det Midsommar och vi får väl alla önska varandra en trevlig och glad sådan.
Hälsar
Jan Dolk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar