måndag 25 juni 2012

Dags för en ny Skurubro


En av de vackraste vägar vi har här i landet, sträcker sig från centrala Stockholm ut till vår vackra skärgård. Ibland sägs det att Stockholms skärgård börjar vid fönsterbordet på den gamla krogen Zum Franziskaner på Skeppsbron i Gamla stan.
Det äger sin riktighet om man tar båt.
Nu är det ju så att många av oss är utlämnade till en alltmer ökande biltrafik och då är det Värmdöleden som gäller, en vacker väg mellan Stockholm och dess Skärgård, tillika måste vi färdas över en väldigt vacker Skurubro som byggdes 1915 och då var den Nordeeuropas största betongbro och ersatte då en flottbro som gick mellan fastlandet och Orminge- och Värmdölandet. Bron kom att utvecklas och renoveras under åren 1953 till 1957, alltså för snart över femtio år sedan. Vägen på Skärgårdssidan av bron har utvecklats till en mycket vacker och praktisk väg för Skärgårdsbefolkningen.
Många är vi som på sextio- och sjuttiotalen satt i många långa miljöslösande bilköer med timtals väntan att når våra arbeten i centrala Stockholm. Allt vore bra om vi som komplement till vår gamla trotjänare från femtiotalet fick en ny och om möjligt en lika vacker bro över Skurusundet, en bro byggd efter moderna krav på arkitektur och miljö, en bro byggd för kollektivtrafik både för räls- och väg.
Det är dags för vägverket att öppna plånboken för denna enorma mängd människor som bor i området, betalar sina bil- och tjänsteskatter. Det är dags för vägverket och våra ansvariga politiker att förstå att denna enda fasta väg ut till våra Skärgårdsområden skall vara säker färdled för de människor som lever och verkar här, med det menar jag även för utrycknings- och andra räddningsfordon. Det går inte an att man lägger det finansiella ansvaret beträffande vår infrastruktur på invånarna i berörda regioner. 
Vår infrastruktur är i allra högsta grad en samhällsfråga och faktiskt en tillsynsfråga som skall betalas med statliga och till infrastrukturen avsatta medel.

Skriver
Jan Dolk
Bänke skriver:
Men Janne hur var det där med biltullar som sossarna införde, men tog bort och som borgarna sedan införde efter att ha lovat ta bort dom.
Ja Du Bänke bra fråga! Nästa?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar