fredag 29 juni 2012

Nattis nödvändigt för många!

Nattis en jämnställdshetsfråga för alla!
Jag vill att alla skall ha möjlighet till försörjning.
Ingen skall lämnas utanför på grund av att de inte har möjlighet till barntillsyn.
Det gäller även för nattarbetande.
En självklarhet för mig är att alla människor har lika värde och skall behandlas därefter. Vi har idag en lagstiftning som kräver tillgång till Dagis (slang för Daghem) men nu är det så att alla inte har möjlighet, eller alltid vill arbeta dagtid. Många, speciellt ensamstående ser en möjlighet att tjäna lite mer genom att arbeta på natten. Detta ger exempelvis en ensamstående mamma möjlighet att tjäna lite extrapengar.
Extra pengar som många gånger krävs för att ge sina barn möjligheter till samma livskvaliteter som barn med föräldrar i ett parförhållande. Jag vill därför att man inför samma möjligheter för nattarbetande som för dagarbetande.
Nattis är till skillnad mot dagöppen förskola inte lagstadgad och därför inget som kommunen måste erbjuda. Dock i den nya skollag som började gälla efter årsskiftet 2011 står i lagen att kommunerna ska ”sträva efter” att erbjuda nattis. Enligt barnomsorgsminister Nyamko Sabuni innebär detta att ingen kommun kan säga nej utan att handlägga ärendet och därmed även ta hänsyn till om behoven finns.
År 2003 erbjöds nattis i 150 av Sveriges kommuner alltså drygt hälften av samtliga kommuner. Mellan år 2005 till 2010 ökade antalet barn inskrivna vid nattis med nästa 500 under samma period minskade antalet kommuner som erbjöd tjänsten.

Jag som aktiv Kristdemokrat i Värmdö vill att vi blir en föregångskommun för människor som vill arbeta oavsett om det gäller natt- eller dagarbete, anställd eller företagare.

Alla människor skall känna sig välkomna till Sveriges mest välkomnande kommun Värmdö.
Skriver
Jan DolkInga kommentarer:

Skicka en kommentar