lördag 21 juli 2012

Ett nygammalt Gustavsberg!

Gustavsbergs hamn ett kulturcentrum med inbyggd idyll och en stad i park?
Det är Du som bestämmer!
Dags att sluta med kommunens småplottrande centrumbebyggelser!
Jag ser gärna ett gemensamt arbete över blockgränser, med närdemokrati och samrådsgrupper i centrum för att få igång ett arbete med hamnen som den plats där historien sitter i väggarna och traditionen lever vidare i ett Gustavsberg under förändring.
Gustavsberg skall i framtiden vara ett centrum för kultur, byggt på de arv som porslinsfabriken har satt oss att förvalta och utveckla. Jag ser i framtiden ett kulturellt centrum med möjlighet till samlingsplatser som sträcker sig över generations- och etiska gränser, där forum för debatter och konst skall ges möjlighet till uttryck.
Detta förslagsvis i kombination till småskalig hantverk och handel inom hamnområdet. Varför inte se en avlastningshamn för fiske och närodlade produkter som utan mellanhänder ges möjlighet att säljas i en levande hamn. Vi kan även i en framtid se den vackra byggnaden på Katt holmen restaureras och kanske nyttjas som den kulturbyggnad den är, varför inte som restaurang kombinerat med ett skärgårdsmuseum.
Tanken får och skall vara fri men låt oss nu tillsammans göra något riktigt bra av vårt hamnområde.
Förändringen av centrala Gustavsberg kommer även att innebära stora möjligheter för ett välplanerat hamnområde både vad gäller trivsel för våra medborgare, givande förutsättningar för våra småföretagare: konsthantverkare, fiskare och odlare på orten kan här få avsättning för sina produkter.
Hamnen skulle leva upp och bli ett kulturellt skärgårdscentrum för såväl Värmdös innevånare som de turister som årligen gästar vår kommun.
Bara ett litet krav! Låt oss tänka efter före!

Hälsar
Jan Dolk


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar