torsdag 23 augusti 2012

Rättsstat eller inte!?

SVEA HOVRÄTT
Göran Lambertz, kan man göra bort sig mer än Du har gjort?
Nu är det ju inte bara Quick det gäller, många äro de domslut som passerat både
Svea hovrätt och Högsta domstolen samt även andra rättsinstanser, beslut som genom indolens och icke kompetens behandlats felaktigt. Göran Lambertz; Vad hjälper en kommission i Quickfallet? Det kan ju rent av bli prejudicerande och då kan vi redan nu börja rulla igång ytterligare några hundra kommissioner, ty många är de fall som behandlats med föga intresse och indolens från Dig och Dina kollegor icke minst de inom  ekobrottsroteln
Nu menar moderaternas Finn Bengtsson, Andreas Norlén och Gunnar Axén att vi i Sverige inrätta en resningsdomstol för de människor som som blivit våldtagna och misshanterade av den svenska rättsstaten. En rättsstat som har sina domstolar, troligtvis mer för att utåt bevisa att Sverige torde vara en rättsstat än att människors rätt i själva verket kommer till tals. Denna fasad är ytterst olycklig. Många är de fall som medvetet har behandlats felaktigt på grund av politikers och domstolars översitterier mot enskilda människor.
Bara för att ta ett fall ur massan, vill jag här nämna Geijeraffären, ett fall där högt uppsatta politiker utnyttjade unga flickor i vetskap om att de var just ungaoch då möjligtvis lite mer oförstående. Till slut önskade de få sin rätt prövad! Fick dom det? Nej!
Nåja nu vill nämnda tre moderater inrätta en resningsdomstol, tanken kan tyckas god, åtminstone mot att jämföra med kommissioner. Tyvärr är det nu så att människor som blivit misshandlade av rättsstaten, en stat som alltid oavsett skall ha rätt, inte alltid har varken mental styrka eller finanser att klara av resningar i sina mål, utan de ser sig tvingade att ge upp utan att ens försöka.
Den svenska rättstaten ser säkert detta som ett plus i sin självgodhet.
Människor vill med säkerhet inte än en gång låta staten svika och bedraga dem.
Personligen vill jag ha ett rättssamhälle! Ett samhälle som ställer högre krav på sina rättsinstanser, där politiken helt kopplas bort från våra domstolar, ett samhälle där människor rätt prövas, inte efter deras politiska värderingar, kontakter i rättsväsendet eller deras banktillgodo havanden.
Jag vill inte ha en rättsstat med dess självgodhet!
Skulle man idag fråga tidigare diktatorer som ex Stalin, Hitler eller Mao huruvida de ansåg att deras stater var rättsstater?
Skulle dom med all säkerhet säga ja! "Visst hade dom rätt och rent av skulle de även påstå att de hade blivit demokratiskt tillsatta." 
I stället för en betongiserad rättsstat önskar jag mig ett samhälle som garanterar varje människas rätt att föra sin talan inom ramen för de regler- och lagverk som ligger till grund för ett rättssamhälles värderingar.
Den självgodhet som så ofta råder inom det politiska systemet och som genomsyrar våra domstolar borde vara ett minne blott.

2012 08 26 ändrat.
"En mycket god vän ringde mig idag, meddelade att min blogg kunde misstolkas, varför jag redigerat texten efter min andemening.
Människor bygger samhällen där medlen är demokrati genom en folkvilja och inte genom politikers manipulerande av just demokratin."  

Hälsar
Jan Dolk
PS
Bänke meddelar, "Janne både Du och jag gillar ju Leif G W, Du måste stötta honom i hans arbete." Ja Du Bänke det är väl så att Leif stöttar både Dig och mig och många andra svenska medborgare i deras försök att få rätt, men alltför ofta sitter svinen i vägen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar