onsdag 31 oktober 2012

Italien ett land att ta efter!?

En av männen bakom eurokrisen. Frågan är om han är ett gott exempel?
Berlusconi en människa utan moral? Men ändå ett exempel på aktör inom den fria marknadens arena . Spelar ingen roll, hur man bär sig åt bara man bär sig åt, tycks vara ett av hans ordspråk.
Efter många år av ekonomiskt kvacksalveri har nu någon form av rättvisa hunnit i kapp honom.
Frågan är nu; Bryr han sig som över 80-åring och självgod över huvud taget om vad rättvisan med dess regelverk innebär.
Tydligt är ju att han under årtionden lyckats dupera inte endast Italiens befolkning utan hela vårt gemensamma Europa.
Kriser har skapats i Grekland, Italien, Spanien och i många övriga länder av just sådana herrar och damer som han är ett exempel på. Intressant är dock att han nu blivit dömd till fängelse; Huruvida domen blir effektuerad eller inte kvarstår att se. Jag menar dock att Italien här måste vara ett exempel att ta efter, deras korruptions- och ekobrottsmyndighet, tycks ju trots allt fungera, långsamt men ändå fungerande
Korruptionen som det är frågan om tillåts dagligen att utvecklas och flöda över i våra samhällen inte minst i det svenska, där politiker både på regional- och riksnivå använder sin politiska makt att tillfredsställa släktingars och vänners behov av tillgång till marknader och pengar på skattebetalares och konsumenters bekostnad.
Är det inte dags att se över hela vårt ekonomiska rättssystem, där alltför ofta människor utan större förmögenheter blir till en handelsvara i vardagen, för att tillfredsställa samhällets behov av skattemedel, medan de människor som har skot sig på genom politiska och andra kontakter, satt regelverket ur spel och därmed kunna lägga undan större belopp i skatteparadis, utan risk för påföljd. Frågan är om det från myndigheternas sida är en medveten handling till ickevilja eller i bästa fall brist på kompetens.
Skriver Jan Dolk
PS.
Bänke säger följande: Janne är det inte dags att kräva återbetalning av dom som orsakat krisen? Måste vi skattebetalare alltid ta smällarna? Kloka synpunkter.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar