lördag 28 augusti 2010

Motionera, mera !!

Vilken motion är bäst?
Det finns många sätta att motionera på, ibland är det viktigt att motionera lite mer och vid andra tillfällen är det viktigare att ta till sig motionens innehåll.
Jag gillar att motionera mycket, Det gör att jag har relativt god kondition. I kommunalfullmäktige har det motioneras en hel del under de gångna fyra åren, möjligtvis har det visat sig att den typ av motionering inte varit så framgångsrik, men jag menar att den ändå är nödvändig om inte annat så för demokratins skull. Det är ju mycket sällan en motion inte får ställas, men å andra sidan är det likaledes mer sällan att den hörsammas av den sittande församlingen, mindre för motionens innehåll som många gånger kan vara bra, däremot är motionsställarens politiska hemvist avgörande oavsett om motionen är bra eller dålig.
Det tycker jag är konstigt. En bra motion är en bra motion oavsett vem den kommer ifrån.
Jag hoppas och önskar att vi i framtiden mer kommer att ta hänsyn till varandras motioner, oavsett partifärg. Jag tror rent utav att det kommer att bli nödvändigt inom den kommunala sfären.
Jag har precis kommit hem efter att ha motionerat och det gör att jag känner mig lycklig och glad för den här dagen.
Jag motionerar varje dag och det tror jag är bra, oftast har jag någon kompis med mig när jag motionerar. Det är jättekul!
Tänk att motionera tillsammans, vilken motivation det ger och resultaten bli riktigt bra.
Med tanke på kommunalfullmäktige, oj vad trevliga människor jag träffar i motionsspåret i Storskogen, ni vet den där skogen, kommunen skulle få köpa för 25 millar, men efter en mans nej kunde sedan skogen köpas av andra för 33 millar.
Det är någon som inte kan räkna menar jag.
Ha det nu så bra
Jan Dolk
PS
När jag inte motionerar spelar jag golf. Hoppsan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar