lördag 28 augusti 2010

Motionera, mera !!

Vilken motion är bäst?
Det finns många sätta att motionera på, ibland är det viktigt att motionera lite mer och vid andra tillfällen är det viktigare att ta till sig motionens innehåll.
Jag gillar att motionera mycket, Det gör att jag har relativt god kondition. I kommunalfullmäktige har det motioneras en hel del under de gångna fyra åren, möjligtvis har det visat sig att den typ av motionering inte varit så framgångsrik, men jag menar att den ändå är nödvändig om inte annat så för demokratins skull. Det är ju mycket sällan en motion inte får ställas, men å andra sidan är det likaledes mer sällan att den hörsammas av den sittande församlingen, mindre för motionens innehåll som många gånger kan vara bra, däremot är motionsställarens politiska hemvist avgörande oavsett om motionen är bra eller dålig.
Det tycker jag är konstigt. En bra motion är en bra motion oavsett vem den kommer ifrån.
Jag hoppas och önskar att vi i framtiden mer kommer att ta hänsyn till varandras motioner, oavsett partifärg. Jag tror rent utav att det kommer att bli nödvändigt inom den kommunala sfären.
Jag har precis kommit hem efter att ha motionerat och det gör att jag känner mig lycklig och glad för den här dagen.
Jag motionerar varje dag och det tror jag är bra, oftast har jag någon kompis med mig när jag motionerar. Det är jättekul!
Tänk att motionera tillsammans, vilken motivation det ger och resultaten bli riktigt bra.
Med tanke på kommunalfullmäktige, oj vad trevliga människor jag träffar i motionsspåret i Storskogen, ni vet den där skogen, kommunen skulle få köpa för 25 millar, men efter en mans nej kunde sedan skogen köpas av andra för 33 millar.
Det är någon som inte kan räkna menar jag.
Ha det nu så bra
Jan Dolk
PS
När jag inte motionerar spelar jag golf. Hoppsan!

fredag 6 augusti 2010

Värmdö Sveriges vackraste kommun?

Visst är Värmdö vackert! Men vilken kommun säger sig inte vara det. Håller vi oss inom länet? Kanske vi är vackrast?
Med Skärgård och allting.
Men det är väl med det som med det gamla teaterstycket Skönheten och Odjuret.
Det vill säga; Skönheten kommer inifrån
Hur står det då till med Värmdö? Hur är det internt, hur har vår vackra kommun omhändertagits under de senaste åren? Är det något vi kan vara stolta över?
Politikers hantering av gymnasieavtal och övriga skolfrågor
,länk har väl inte alltid varit så genomtänkta och bra. Skurubroseländet svårt att veta hur vi egentligen vill ha det. Jonas Nilsson sa en sak och Alversjö en annan.
Jonas är på väg tillbaka! länk
Vad då då? Jonas är en ärlig och uppriktig karl. Det är hans tankar och beteende jag inte gillar. Skurubroar, Hemmestatorp och en icke förankrad organisationsförändring. Ekbacksfrågan på Fågelbro och hans inställsamhet till NCC inte att förglömma.
Vad Lars-Erik Alversjö är,länk? Hoppas jag har framgått under hans "regeringstid".
Beträffande ekonomin, bör analys noga genomföras. Tyvärr har det ju blivit så att vi alltför ofta tar till försäljning av förmögenhets- och fastighetstillgångar för att förbättra resultatet.
Och sedan har vi ju det här med familjen Pettersson på Möja; Är det inte gymnasieavtal så är det sprittillstånd till Pizzabussar och misstänkt rättsjäv. Trots familjen Petterssons benägna hjälp, fick Pizzabussinnehavaren,
länk sitt sprittillstånd indraget, men innan dess hann ännu en kompetent tjänsteman (jurist) säga upp sig på grund av politiska trakaserier.
Dessutom har vi det här med upphandlingen av äldreboendet på Ljung
,länk
Tro mig! Jag är för alternativ och menar att konkurrens är bra och även nödvändig.
Alla seriösa offerter är värda att behandlas på ett tillika seriöst sätt. Jag menar att det personalkooperativ som önskade delta i anbudsgivningen blev förfördelade av NÄF-nämnden med dess ordförande Monica Pettersson i spetsen. Jag skall inte bara gnälla; Monica Pettersson har i övrigt som ordförande i Näf-nämnden utfört ett mycket gott arbete, trots att hon ibland tar till en icke önskad självpåtagen maktfullkomlighet.
Kommunen har ju även en del bolag; Tillåt mig småle kommunalfullmäktiges ordförande Per Naess ordförande i Värmdöbostäder och tillika i Porslinsmuseet.
Han som vill att man ska ljuga på beställning. Han som skulle bli så lyckosam! Hur blev resultaten? Inget vidare! Han bör sopas ut! Per sanningen är inte till salu!
Vi har även liberalerna Anders Bergman, vad har han fått uträttat? För att inte tala om Peter Bondesson? Ja ni vet han som har burit ansvaret för vår utbildning under de senaste fyra åren?
Inom Fp finns det dock en väl anpassad takhöjd och många stämmor som ges utrymme, jag hoppas dessa stämmor kommer att ges mer utrymme i ett framtida Värmdö.
Hans Lindqvist, den populära Hemmesta Hasse vad hade han varit utan Stefan Mårtensson och Henrik Paulsen?länk Internt tycks Värmdöcentern trots allt må bra, inte minst genom att interndebatt tillåts vilket är oerhört betydelsefullt för allas vår gemensamma demokrati, i och med att basen för vår demokrati, till stor del ligger i de olika partiernas internarbete.
"Min egen" Stefan Dozzi,länk som i bästa mening har handhaft de sociala frågorna inom vår kommun har skött sitt arbete med mycket gott betyg.
I ett Moderatstyrt Värmdö är denna, kanske den mest otacksamma uppgiften. Enligt min uppfattning har Dozzi inte gjort bort sig utan fortsätter att värna om dem som har det lite mindre bra.
Med tanke på den fråga jag ställde från början; Skönheten lär ju komma inifrån och med ovanstående snabbanalys som grund. Kan jag då fortfarande tycka att Värmdö är vackert?
Det är ju som alltid, betraktarens kunskaper och ögon som får avgöra.
Sedan är det ju det här med oppositionen, kan vi tycka att den har varit annat än gnällig och destruktiv?
Ja jag tycket faktiskt det. Visserligen har det gågna fyra åren varit belastade med en icke förankrad organisationsförändring och med svidande kritik från oppositionen som följd, ibland utan att vara alltför konstruktiva själva.
Jag menar att ett nytänk runt kommuners och övriga politiska organisationer är nödvändigt. Här bör naturligtvis ett gemensamt tänk över parti och blockgränser äga rum innan beslut fattas.
I övrigt menar jag att oppositionen många gånger visat vilja till att vara konstruktiva inte minst när det gäller Miljöpartiets intresse för Ekobacken, Annika Anderssons engagemang i Det modiga högstadiet och varför inte Lasse Bryntessons omedelbara engagemang i Skurubrosfrågan, för att nämna några exempel.
Som medborgare i Värmdö bör vi ha rätt att kräva ett samarbete över block- och partigränser.
Jan Dolk
PS
Per Naess oförmåga till övertalning tog inte på mig.onsdag 4 augusti 2010

Miljöpartiet/enfrågeparti?

Nog kan det vara vackert med en blomma mitt i stan och visst behövs den.
Miljöpartiet ett enfrågeparti? Nej så lätt är det inte !
För mig har även miljöpartiet,länk den självklara rätten till politisk existens.
Vad jag förstår emanerar Miljöpartiet från en mer tyst folkrörelse,
än Socialdemokratins mer lyhörda under början av förra seklet.
När andra partier teg stilla, påkallade De Gröna, världen över uppmärksamhet för mänskligheten i en livsavgörande fråga.
I De Grönas fall kom det att röra sig om "en" fråga! Miljön!
Min undring blir; Vad är då miljö, vad ligger i ordet miljö?länk Jaha nu sprack teorin om att Miljöpartiet skulle vara ett enfrågeparti, borde vara förargligt för mig som alliansare kan man tycka, men icke sa Nicke ty jag menar att Miljöpartiet och dess förespråkare har drivit och gått i spetsen för ett mer internationellt fokuserat miljöarbete, där jag menar att övriga partier misslyckats, mer på grund av ointresse än av kompetens. Visserligen begränsades miljöfrågan under de första åren till Djur och Natur, men som synes betyder ordet miljö mycket mer än det.
Miljöpartiet är väl utan tvekan vårt modernaste parti, men dess lösningar till våra miljöproblem verkar minst sagt urmodiga.
Här talar man om Vindkraft, vattenkraft, vedpellets och solkraft; Krafter som funnits sedan vår planets tillblivelse. Det verkar rent ut sagt vara lite väl konservativt eller?
Ja nu är det ju även så att ett modernt samhälle "måste" ha möjlighet till kärnkraft, olja och andra miljöförstörande bränslen. För att vi skall klara våra tillväxtprognoser måste vi ha en rationell och effektiv energislukande industri, ja så är det nog. Men till råga på allt elände så ifrågasätter allt som oftast Miljöpartiets förespråkare tillväxtbegreppet; Tillväxt för vem, vilka eller varför? Det får dom väl inte göra!
Då måste man ju börja tänka och det är jobbigt.
Ta Nigeria en stor naturkatastrof,länk är under uppsegling med ett svenskt företag som medskyldig aktör, en liten tidning tar upp problemet, medan det i övrig press och media är förhållandevis tyst, dock dristar sig då några gröna att ta upp frågan, bra tycker jag.
Yvonne Blombäck,länk Värmdös "egen" miljöpartist och tillika mycket kunnig i sina frågor, är en självskriven ledamot i mitt eget tänkta parlament på Värmdö. Den mer djuplodande ekonomin bör hon emellertid överlämna till någon annan.
Miljö är ju även en internfråga för oss människor! Vad matas vi med? Miljövänlig mat förhoppningsvis!
Kloka kunskaper förhoppningsvis! Kunskaper oavsett vad de handlar om är i högsta grad en miljöfråga för att den enskilde individen skall få möjlighet till ett meningsfyllt liv vilket för mig innebär att skola vård och omsorg även omfattas av en klok miljöpolitik.
I brist på något bättre ord skulle jag vilja kalla det "individmiljö". En miljö som rör vårt inre både fysiskt och psykiskt.
Därmed har jag åtminstone för mig själv, klargjort att ett modernt miljöparti inte är ett "enfrågeparti". Personligen ser jag miljöpartiet som en mycket intressant samarbetspartner, emedan jag anser att det även behövs ett lite mer blåare inslag i partiets politik.
Ingen kan väl säga att de båda språkrören Maria, länk och Peter,länk är helt ute och cyklar, verkar vettiga i sina övertygelser menar jag.
I och med detta lilla inlägg önskar jag allas våra maskrosor en god sensommar.
Jan Dolk
PS
Min hustru som är torparflicka från Huddinge kallar mig asfaltsunge, när vi "grälar" men även den vackraste blomma kan slå rot i asfalten, apropå bilden. Ja vet: Nu tycker Du att jag tog i.

söndag 1 augusti 2010

Socialdemokratin/ett historiskt måste?

Eduard Bernstein,länk
Den europeiska socialdemokratins fader.
Massornas arbete blev till ett nödvändigt kollektiv!
Vad hade annars hänt?
Ja även den frågan är berättigad, vad hade hänt om vi inte haft den äldre tidens socialdemokrati, vad hade hänt om vi inte haft en Kata Dahlström,
länk folkbildarens moder? Eller varför inte mäster Palm skräddaren som for land och rike kring och agiterade efter sin övertygelse? länk, Båda två var faktiskt födda i borgliga miljöer. Kan vara värt att tänka på, vi skall heller inte glömma Hjalmar Branting, länk kanske den störste folktalare vi haft i Sverige och möjligt den nödvändigaste. Även han uppväxt i borgerlig miljö. Med tanke på dessa människors bakgrund och deras revolt mot "sina egna" ställer jag mig själv frågan: Vad gjorde dåtidens borgerlighet för fel? Något måste det väl varit eftersom hela det kulturella etablissemanget och praktiskt taget hundra procent av det arbetande svenska folket gjorde revolt mot dåtidens dekadens och sanning. Kanske hade arbetarna tröttnat på att bidra med sitt arbete till klasssamhällets överleverne och frosseri på andras bekostnad. Vad vet jag? Det är nog ingen tvekan om att Socialdemokratin var ett måste i början av förra seklet, min personliga övertygelse är att med de stora och minst sagt omvälvande förändringar som kom i Industrislimens spår det behövdes ett parti som tog hand om flertalens intressen utan att teoretisera sönder frågorna som exempelvis liberalismens förespråkare ägnade sig åt vid den tiden.
Det var då, på den tiden Socialdemokratin verkligen behövdes "Ord utförda i praktisk handling", självklart kan och får man ha vilken uppfattning man vill i denna nu för tiden så ömtåliga fråga.
Nåja, vad gick då snett med Socialdemokratin? Snett måste det ju ha gått eftersom vi numer fått ytterligare ett arbetarparti.
Det gamla arbetarpartiet levde på löften om höga skatter och ökade bidrag, medan det nya arbetarpartiet lovar låga skatter och högre avdrag.
Jag bara undrar hur dessa ekvationer till slut kommer att gå ihop?
Kan vi inte bara få ett enkelt och väl genomarbetat skattesystem med så lite inblandning av särintressen som möjligt?
Vi lever här och nu med ett ansvar för framtiden och varandra, kan inte det få vara den enkla affärsidén i ett framtida skattearbete? Enkelt och naivt? Då ber jag tänk!
Värmdö har vi enligt min mening inte så många duktiga politiker, men en av de duktiga är socialdemokraten Lasse Bryntesson,
länk
Personligen tror jag att Värmdö som kommun skulle må bra av att arbeta över parti och blockgränser.
Som den alliansare jag är, kommer jag att vilja arbeta för detta mål.

Ha det nu så bra resten av sommaren.
Jan Dolk

PS
Livet är som golf: Ibland gör man det enkla svårt.