torsdag 6 maj 2010

Skolan igen !!


En skola för 2000 elever

Här är fyra.
Snälla ni stopp och belägg, skolan är viktigare än så !!
Det är med stor förvåning jag läser en del insändare beträffande vår skola. Någon säger: Gör inte skolan till en valfråga. Skolan tillhör faktiskt regelverket i allmänhet och är därför en valfråga. Detsamma gäller våra övergripande regelverk.
Alltså frågan blir: Vilket samhälle vill vi ha?
Låt oss nu fokusera på vår utbildning i Värmdö: Vi har skolplikt, den skall utföras av två parter leverantör och kund med fokus på kundens bästa. I det här fallet gillar jag inte kundbegreppet. Kund för mig är man frivilligt i skola måste man gå och därför har man även rätt till kvalitetssäkrade leveranser.
Inom Värmdö kommun har det så länge jag kan minnas, alltid utretts i våra skolor, tyvärr är det så att den ena utredningen har följt på den andra, vilket inneburit att utredningarna aldrig givigts möjligheter till att ge utslag i det praktiska arbetet.
Jag var vid senaste styrelsemötet inom PRO-v. tydlig med att de uppdrag våra lärare och rektorer erhållit genom tidigare utredning nu skulle genomarbetas utan att störas av ytterligare utredningar och politisk klåfingrighet.
Vid mötet kunde faktiskt avläsas viss framgång både vid Brunns skola och Värmdö gymnasium. Rektorn vid Värmdö gymnasium visade bland annat på statistik, där våra elever i bl a svenska och engelska låg bra mycket över det nationella snittet, matematiken låg på snittet. I övriga skolor pågår det fullt arbete i samma anda, men snälla Du som förälder ge nu lärare och rektorer en möjlighet att genomarbeta framlagda strategier i sitt dagliga lärararbete.
Det är viktigt med föräldrarengagemang!
Kanske det mest betydelsefulla "styrmedel" vi har för våra skolor.
Personligen skulle jag gärna vilja avläsa resultaten av skolans pågående arbete redan under kommande höst innan jag åter går till beslut om ytterligare korttidsutredningar.
Inom Alliansen kom vi däremot med ett förslag att tillsätta en framtidsutredning som påbyggnad till nuvarande arbete inom våra skolor, i mening att bli en av de ledande skolkommunerna inom Stockholmsområdet. Det menar jag är bra ,länk
Många kritiserar den organisation som genomfördes för snart fyra år sedan. Den kritiken menar jag är berättigad. Detta köp/säljsystem har inte fungerat fullt ut. Därmed har jag inte sagt att en mordenisering av Kommunens organisation och styrsystem inte har varit berättigad.
En självklarhet för mig är däremot att förändringar av den här karaktären skall förankras både hos personal och i möjligaste mån även hos politiker och varför inte hos medborgarna.
Skolan är en mycket viktig fråga och jag ser fram mot ett blocköverskridande samarbete för att lösa de frågor och krav vi skall ha på vår utbildning.

Med hälsningar

Jan Dolk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar