onsdag 5 maj 2010

Budget mot Budget !!

Här hade rotavdraget behövts!
Från bidrag till avdrag!!
Hej alla ni bloggare som nu skriver om det ena mot det andra när det gäller oppositionens budgetförslag. Jag blir glad när jag läser det rödgröna alternativet, jag tror inte att det är så mycket sämre än Alliansens.
Ett av de större felen är att det tycks som båda"lägren" vill ha kvar ROT-avdraget.
Det menar jag är skrot!
Jag har tidigare på min blog skrivit om behovet av en renodling av skattesystemet, där så mycket som möjligt av avdrag- och bidrag tas bort. Ett system uppbygt på "styrmedel" av den här typen kostar oerhörda pengar i byråkrati även i IT-tider.
Inte bara det; avdrag och bidrag bidrar till ett mycket konstigt beteende hos folk, ett beteende som kallas mygel. Vid tillämpning av ROT och Rut har inte sällan bräder och material blivit arbetstid och Rut-avdraget används alltför ofta till släktingars och sitt eget välbefinnande.
Viktigt för mig är att vi med kunniga människor inom förvaltningar, universitet och högskolor arbetar fram ett modernt och från grunden "rättvist" skattesystem som bygger på den moderna människans "tänk" och inte ett "tänk" från början av förra seklet.
Idag har vi ett annat sätt att tänka och dessutom helt andra behov.
Jag menar att vi har ett skattesystem som är ett lapptäcke från ett hundraårigt "tänk", vilket inte kan vara förenligt med ett "Sverige i Tiden".
Nåja ärligt talat har jag inte läst igenom hela det rödgröna förslaget så jag bör väl vara lite försiktig med mina yttranden.
Men är det trots allt inte så att det är vad skattepengarna går till som är avgörandet alltså "Value for Money" för det svenska folket i deras moderna "Tänk"??
Ur mitt perspektiv och under förutsättning att en väl fungerande fördelningspolitik med moderna värderingar ligger i grunden, anser jag att människan själv skall foga över sina tillgångar.
Innan jag fäller ytterligare kommentarer kommer jag att läsa igenom förslagen mycket noggrant.
Något naivt kanske men ha ändå en bra dag.
Jan Dolk
PS.
Vi övertrasserade faktiskt inte vår budget. Det var bar det att anslagen helt enkelt inte räckte till våra utgifter. sa Bonde Peterson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar