onsdag 20 oktober 2010

I bloggarnas värld sägs sanningar.

Ja, Jag vet kostymen är lite för stor
Och ibland hittar man lite guldkorn, påpassligt och bra,
Borde det inte vara som i några andra länder?
Man får inte sitta hur länge som helst på den politiska baken, kanske borde maxtiden för en KF-plats vara just 8 år.
Inte ens en duktig amerikansk president får ju göra det och han har ju lite att säga till om.
Här i Sverige kan man ju sitta hur länge som helst, förutsättningen är kanske att man har de rätta kontakterna som man inte sällan får genom olika smörjmedel.
, tacka vet jag en sann amatör,länk
Men möjligt är att många av våra politiker inte kan annat än just vara politiker och då blir det naturligtvis som det blir.
Nu när värnplikten, blott är ett minne, borde man då inte inrätta en viss värnplikt, jag menar en plikt om att värna vår demokrati, ett system där alla våra medborgare på gott och ont får insikt i hur det skall eller inte skall gå till i en demokrati.
Något att tänka på kanske.
Ha det nu
Jan Dolk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar