måndag 4 oktober 2010

Födslovärkar eller ?

Värmdö en kommun värd att samarbeta för !
Det får ta sin tid !
Ja nu har det gått fjorton dagar sedan valet och tystnad råder inte längre i kommunhuset. Det var som med ketchupflaskan, allt kom på en gång. Frågan är om detta är bra eller dåligt? Mig spelar det mindre roll, bara resultatet blir bra, Men enligt mig skulle det ju innebära att de senaste fyra årens styre skulle brytas och en samarbetsregering skulle göras möjlig. Tänk er ett samarbete över block och partigränser. Det vore något det.
En samlad kompetens som Värmdö har inom de politiska leden, kan inte vara helt vanlig. Ej heller är det så vanligt med den icke vilja till samarbete som några av de politiska partierna lider av. Eller skall vi säga att det rör sig om människor som blockerar varandra, för att själva få mesta möjliga utrymme runt köttgrytorna som en god vän sade till mig. Jag vill ju inte tro att det är så, men tanken föresvävar mig faktiskt. Detta med tanke på vad som har hänt i kommunen under de senare åren, då lögnerna varvat varandra i hopp om att nå egna framgångar.
Jag bytte själv parti under pågående mandat period, normalt sett är jag relativt behärskad av mig. Människa av ordning måste ju förstå att när jag eller någon annan tar till en sådan åtgärd, då är det något som har hänt.
Det gläder mig därför när jag efter valresultatet ser att några av potentaterna i Värmdös ledande parti kom att hamna långt ner på listan. Tyvärr är det ju så att den här typen av uppstickare hinner förstöra så mycket under kort tid. Ja jag menar förstöra, både inom det egna partiet och för våra kommunmedborgare där ofta stora ekonomiska värden går till spillo.
Nu är det ju så att inte allt är ekonomi, det finns även något som heter humankapital, ett kapital som är nog så viktigt som pengar. Jag menar att humankapitalet till delar består av människors vilja att leva och verka tillsammans, förmåga till samförstånd och samarbete, jag hoppas att samtliga nu valda kommunal fullmäktigeledamöter tänker efter och gör allt för att finna breda samförståndslösningar.
Lycka till
Jan Dolk
PS
Fel ! Jag ? Aldrig i livet !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar