måndag 21 november 2011

Vem äger Dig?

Vem äger Din fastighet?

Staten och kapitalet,länk är de ägare av Din fastighet, båt eller varför inte bil ? Vi kan idag konstatera att kapitalet i Sverige aldrig har legat så nära regeringsmakten, om det är bra eller dåligt vill jag inte uttala mig om. Det mystifika är trots allt att regeringsmakten vill att folk skall själva kunna äga sina lägenheter och fastigheter, vilket jag menar kan vara en god princip mot ett gott mål. Dock är det nu så att när staten och kapitalet i alltför hög grad tillåts arbeta tillsammans, uppstår gärna ett manipulerande av våra marknader vilket för en regering kan leda till kortsiktiga och för en regering önskvärda mål. Däremot kan vi som medborgare och konsumenter konstatera att vi inte alls når sina önskade mål i form av hög kvalitet till bästa priser, vare sig det gäller service eller varor. Kortsiktigt kan säkert en konsument mena att bara den får pengar till sitt leverne så är allt OK även om kapitalet tillåts finansiera kalaset. Nu är det inte så lätt! Vem säger att Du alltid har Din hälsa eller möjligtvis blir Du arbetslös av andra skäl vilket leder till att Du blir utlämnad till ägandets(bankernas) makter utan att Du själv har möjlighet att påverka Din situation. Vi kan nog konstatera att det inte är många av oss som av egna medel kan betala sina försäkringskostnader för alla "faror" i världen. Dessutom finns det människor som redan från sin födsel inte har lika möjligheter på en marknad som genomsnittsmänniskan har.länk Vad nu en genomsnittsmänniska är? Här menar jag spelar kollektivet en mycket stor roll för att respekten för individen skall bedömas någorlunda rättvist. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi som kollektiv har ett gemensamt ägande på en öppen marknad, där vi slåss på lika villkor som kapitalet. Vi som medborgare i ett land kan inte prostituera oss själva på en marknad som till slut helt styr våra liv efter dess behag. Jag menar att kraften skall komma från oss som individer och inse att det är vi som är marknaden och genom denna kraft kan vi både styra våra liv, våra gemensamma intressen med instrument som både stat och kapital utan att gå i alla lockande fallgropar som dessa två incitament kan utgöra.

Lätt är det inte heller när vi har ett parti som försöker stjäla ett annats parti historiebeskrivning och dessutom stjäl samma parti, ett allianspartis idéer när det gäller vår så viktiga äldreomsorg.

Säkert är det så att Den ende Du kan lita på är Dig själv, men det behöver ju inte innebära att Du blir egoistisk och utan känsla för Dina medmänniskor. En känsla som säkert inte kapitalet har, men som sagt medkänslan ligger i marknaden och den utgörs av Dig och glöm inte att det är Du som skall styra landet och inte staten och kapitalet.

Ha nu en bra dag

Jan Dolk

PS Hört på stan! Bra var det när en Sosse var en Sosse och en kapitalist en kapitalist och efterrätten var att skälla på en kommunist. Det var lättare på nogot sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar