måndag 16 januari 2012

Hyreslägenheter.

Bortslumpade lägenheter!
Realiserandet av våra hyreslägenheter, har skapat en kaotisk bostadsmarknad. Alltför ofta har vår majoritet, vilken jag i och för sig tillhör, ensidigt tagit beslut om att förändra marknadsvillkoren för oss medborgare och tillika ägare av våra gemensamma tillgångar. Till oss väljare går man ut och bekänner sig till marknadsekonomin, men när det väl gäller kör man het över marknadens parter med ensidiga politiska beslut. En marknad kräver stabilitet för att den skall kunna fungera på lika villkor. När det gäller kommunernas hantering av exempelvis de kommunalägda bostadsbolagen har man oftast kört över sina ägare (kommunmedborgare) genom att politikerna (oftast helt okunniga) höjt upp fingret i luften och frågat sig; Vartåt vinden blåser och agerat både fegt och okunnigt därefter. Eftersom detta agerande per automatik innebär att marknaden för hyreslägenheter har strypts. Under en mycket kort tid uppstår därför enligt lagen om tillgång och efterfrågan en osund efterfrågan på hyreslägenheter vilket i sin tur har kommit att innebära en "guldmarknad" inom detta område. Om man tänker bara lite, jag ber, så förstår man ju att det är vi skattebetalare som via politikers bortslumpande av våra tillgångar, ekonomiskt bidragit till detta, att en borgerlig majoritet skulle anpassa en marknadssituation via medborgares och skattebetalarnas pengar kunde väl ingen människa ha trott eller räknat med. Att ombilda fastigheter efter marknadens villkor är något som jag kan stödja, men att realisera ut skattebetalares tillgångar kan jag aldrig acceptera.
Hälsar Jan Dolk
PS: Bänke från Bänken påminde mig om vad en marknad är. "Janne glöm inte att en marknad uppstår när två eller flera möts för i mening att träffa en överenskommelse" Ja, Du bänke hade denna tes gält? Hade både Du och jag varit ägare till stora bostadsbestånd. Bänke våra barnbarn studerar, men blir tvingade att vara uteliggare för dom har inte råd att köpa lägenhet, numer inte ens att hyar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar