onsdag 24 februari 2010

Ett stort tack !

Efter bara en dags blogande kan jag med glädje notera att det är många som redan nu besökt min blog, dessutom har jag fått både ett antal mail och telefonsamtal där man visat sin uppskattning för mig i en cyberrymd som jag inte riktigt förstår ännu.
Jag hoppas att jag genom min blog även kan svara på många ställda frågor från vår kommuns innevånare
Det är ingen hemlighet att jag i mina uppgifter inom kommunen ser det som naturligt med ett bredare och därmed även ett blocköverskridande samarbeta för våra medborgares bästa, faktiskt inte bara det jag ser det även som möjligt att våra engagerade medborgare, under själva mandatperioden skall i processer få möjlighet att löpande påverka kommunens politik.
Jag har även den stora glädjen att få delta i Värmdö församlings kyrkoarbete, inom ramen för det engagemanget vill jag vara med att bidra till att vår församling blir "Sveriges mest välkomnande församling"

Ha den bästa av värladar
Jan Dolk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar