lördag 27 februari 2010

Min vän Kenta Eriksson

De självvalda M-tribunalen får inte än en gång sprida rykten via sitt medlemsregister.
Jag säger ifrån !
Detta är i särskilda fall åtalbart.
Är Kent Eriksson en brottsling?
För mig blir han inte ens det som dömd.

Vårt domstolväsende har för länge sedan i hög grad havererat.
Domstolarna går tyvärr i allt för hög grad att "köpa" om inte med pengar så med ohederliga argument.
Än värre blir det när falska människor döljer sig bakom uttal och ageranden som man sedan inte vill eller kan stå för.
Jag vill påminna om förra valets utnämningar, då var det många ekonomiska brottslingar som hade utsetts till ministrar. Dom blev tydligen inte dömda i domstol, men dom blev dömda av ett "kontrollerande" media. Tack till alla duktiga journalister.
Jag är lite snabb ut med en kommentar, men det beror på att jag anser att ärendet är angeläget.
För mig är det minst lika mycket en fråga om medmänsklighet som människors rättssäkerhet..
I Sverige av idag finns det än värre och större ekonmiska brottslingar än vad man påstår att Kent Eriksson är. Inte minst i den allra högsta toppen av den politiska eliten.
Bäva månde talmannen om rättsväsendet fokuserade på SOU 98:1998 som man bort göra på ett tidigare stadium.
(Konkurrensverk och Marknadsdomstol i samarbete med näringslivsminister i mening att "fixa" livsmedelskartellens hjältinna Fru Ennerfelt som vid ögonblicket stod på konkursens brant.)
Herr talman (tidigare näringslivsminister):Tala om ekonomisk brottslighet. Säg ifrån nu!

Jan Dolk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar