torsdag 25 februari 2010

Igår var jag med om något underligt

Igår var jag kallad till ett produktionsstyrelsemöte, det blir jag elva gånger om året i normalfallet. Det här mötet skulle vara i en timme vilket innebär en halv timmes förberedelser med sina allierade och sedan en halv timmes möjlighet att komma överens med sina oppositionskamrater.
Det var väl inget märkvärdigt med det här mötet hade jag tänkt innan det tog sin början, möjligtvis hade jag inte tillräckligt noga läst igenom agendan som bifogats med kallelsen, eller möjligtvis hade jag gjort något annat fel?
Ärendet som skulle behandlas på en halvtimme var PRO-Värmdös verksamhetsberättelse och vid mötet fick jag reda på att vi bara skulle acceptera två attsatser menade kamreraren för alliansen Anders Bergman.
Naiv som jag är, gav jag vid förmötet accept till förslaget,inte minst genom
min egen erfarenhet som kamrerare i unga år vet jag ju hur noga det är med en kamrers arbete innan man lämnar det noggrant genomgågna materialet för beslut.
Dröm om min "naiva" förvåning när ordförande Hans-Ove Görtz, bad närvarande tjänstemän om en redovisning över förra årets händelser på fem minuter. Det funkade naturligtvis inte. Någon accept från våra oppositionskamrater fick vi ju inte heller och det kunde jag förstå och röstade följdaktligen med oppositionskamraternas förslag,om att vi vid ett senare tillfälle nära i framtiden skulle få en gemensam och noggrannare genomgång av materialet.
Alliansens kamrerare Bergman blev då något arg på mig och sa att det här skall vara klart till 26 februari, men nu var det ju också så att det inte var så många från alliansen där, så våra oppositionskamrater hade kört över oss i vilket fall som helst.
Från att vara ung och naiv kamrerare kom jag så småningom upp herarkin och fick då kalla mig Financial manager och då om inte förr visste jag att: Det här är bolagets viktigaste ögonblick på året att på historiska siffror skapa ett gemensamt avstamp inför framtiden, där samtliga styrelseledamöter i möjligaste mån ges samma villkor för framtida beslut för bolagets eller nämndens bästa.Jag vill passa på att tacka de underbara tjänstemän som under det första gågna året arbetat under PRO-Värmdös nya styrelse.

Ha den bästa av världar
Jan Dolk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar