tisdag 27 april 2010

Elever mår bra i skolan


Läst i Mitt i Värmdö ! Elever mår bäst i Brunns skola.
Jättekul att något positivt skrivs om våra skolor som många vet, pågår det ett mycket kvallificerat och framtidsinriktat arbete i våra skolor. Ett stort grattis till rektor och lärare till ett gott arbete. I de möten jag deltagit med skolans folk, anar jag en positivitet, inför framtiden. Mycket arbete har lagts ned på att få fram styr- och kontrollinstrument för kommunens kvalittetssäkring inom olika förvaltningar, inte mins gäller detta skolan.
För mig är det självklart att rektorernas gemensamma arbete även leder till erfarehetsutbyten som är nödvändiga, för att nå uppställda mål för samtliga våra skolor. Det har varit och är fortfarande en tuff tid av vandring fram mot den "önskeskola" som vi alla vill ha.
Jag tror att instrumentet "Våga visa" är ett av de hjälpmedel som kan komma att leda fram till en skola med bättre resultat, både vad gäller elevers hälsa och betyg.
När lärarna väl får möjlighet att "brottas" med de problem som skolan skall lösa, kommer även resultaten. Min övertygelse är att resten av Värmdös skolor kommer att följa i Brunns skolas kölvatten.
Det blir intressant att följa det fortsatta arbetet.
Jan Dolk
PS.
Det finns anledning att tro på en god framtid, men vägen dit är sällan rak.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar