söndag 28 februari 2010

Röda korset världens främsta varumärke !

Idag vill jag skriva lite om Röda korset och dess grundare Henri Dunant som föddes 1828 i Geneve. Han var Bankir och affärsman, av någon anledning gick han i konkurs. Han kom att leva under mycket små omständigheter. Dunant gjorde i det tysta så stora insatser att trots allt en journalist kom att uppmärksamma underverken i hans arbete.
Detta kändisskap ledde då till att han fick Afred Nobels fredspris 1901.
Trots sin fattigdom gav han bort sina pengar till välgörenhet.
Kanske något att tänka på i dessa tider för människor som tror " Att bara Du har pengar duger Du."
Man kan vara en lyckosam och lycklig person utan att ha en fasad av rikedommar att dölja sig bakom.
Hade Henri Dunant levt idag hade han troligtvis haft kronofogdar och det så kallade rättssamhället i hälarna och detta med med hjälp av mediadrevet.
Vem tänker då på Dunants skapelse "Röda korset" världen kanske bästa varumärke.
Orsaken till hans obestånd kan ju rent av ha berott på fordringsägarnas girighet och människors tillåtelse att få överträda lagen för den egna vinningen.
Det konstiga är väl ändå att fordringsägarnas fordringar aldrig blir presskriberade, men väl att notera deras brott!
Jag ber; Tänk till! Innan vi dömmer! För mig är det en ära att få deltaga i Röda Korsets både nationella och internationella arbete.
Dessutom känner jag en ära i att ha så många människor med civilkurage i min innre vänskapskrets.

Kom nyss hem från kyrkan; Björn och Karin höll en pianomässa. Den var fin.

Jan Dolk

lördag 27 februari 2010

Min vän Kenta Eriksson

De självvalda M-tribunalen får inte än en gång sprida rykten via sitt medlemsregister.
Jag säger ifrån !
Detta är i särskilda fall åtalbart.
Är Kent Eriksson en brottsling?
För mig blir han inte ens det som dömd.

Vårt domstolväsende har för länge sedan i hög grad havererat.
Domstolarna går tyvärr i allt för hög grad att "köpa" om inte med pengar så med ohederliga argument.
Än värre blir det när falska människor döljer sig bakom uttal och ageranden som man sedan inte vill eller kan stå för.
Jag vill påminna om förra valets utnämningar, då var det många ekonomiska brottslingar som hade utsetts till ministrar. Dom blev tydligen inte dömda i domstol, men dom blev dömda av ett "kontrollerande" media. Tack till alla duktiga journalister.
Jag är lite snabb ut med en kommentar, men det beror på att jag anser att ärendet är angeläget.
För mig är det minst lika mycket en fråga om medmänsklighet som människors rättssäkerhet..
I Sverige av idag finns det än värre och större ekonmiska brottslingar än vad man påstår att Kent Eriksson är. Inte minst i den allra högsta toppen av den politiska eliten.
Bäva månde talmannen om rättsväsendet fokuserade på SOU 98:1998 som man bort göra på ett tidigare stadium.
(Konkurrensverk och Marknadsdomstol i samarbete med näringslivsminister i mening att "fixa" livsmedelskartellens hjältinna Fru Ennerfelt som vid ögonblicket stod på konkursens brant.)
Herr talman (tidigare näringslivsminister):Tala om ekonomisk brottslighet. Säg ifrån nu!

Jan Dolk

"Friendly fire"

Idag är det minst sagt dimmigt ute, det är så kallad Lútzendimma min förfader som var med vid slaget i Lútzen, lär ha frågat, "vilka slåss vi emot Gustaf?"
Gustaf lär ha svarat; fienden.
Min förfader tänkte efter lite grann, och svarade; "jaha men jag ser ju dom inte".
"Spelar ingen roll" sa Gustaf "döda på", strax därefter hördes ett skott i dimman och Gustaf föll till marken, dödligt sårad av en rostig kula.
Troligtvis var det "friendly fire".
Tillbaka till Sverige; en annan släkting på långt håll vid namn Johan Skytte, Gustafs tidigare lärare, sägs ha försökt lära Gustav att se skillnaden på vän eller fiende.
Kanske Gustaf hade levt idag om Johan som var en förståndig man, hade lyckats samla alla som tror sig vara bildade till en inspirationsdag, ty då hade det säkert visat sig att en hel del samsyn kunde ha nåtts även under trettioåriga kriget.
Trehundrasjuttioåtta år efter det stora kriget, samlas ett antal begåvade människor till en ispirationsdag på Siggesta i Värmdö kommun och vad jag förstår åtminstone för tillfället lägger ned stridsyxan och helt plötsligt får samsyn i kommunens så viktiga skolfrågor. Tänk om livet även i fortsättningen kunde vara så.
Men risken är ju alltid att nya dimmoln dyker upp och att människor dör av "friendly fire".
Ha en bra dag och tillåt er själva "att bara vara".
I morgon skall jag vara kyrkvärd i Sveriges mest välkomnande församling.

Jan Dolk

fredag 26 februari 2010

Inspirationsdag fredag 26 feb 2010

Tack Peter Bondesson!
för en fantastisk dag och tack alla tjänstemän från när och fjärran som gjorde denna betydelsefulla dag till den dag det blev. Oerhört nyttig och gav skäl till både eftertanke och framtida möjligheter till goda förändringar av skolan inom Värmdö kommun.
Jag vet inte om någon av föräldrarorganisationerna var med, om så inte var fallet, tycker jag att det är synd. Jag ser att i en framtida förankringsprocess inom ramen för ett förändringsarbete är det nödvändigt att involvera även föräldrarorganisationerna.
Men åter igen ett varmt tack till utbildningsansvariga för en mycket bra dag.

Skriver Jan Dolk

Stallkraft och kompisar

Jag hann inte mer än skriva färdigt, innan jag fick ett mail från en bloggvän.
Han tycker att det här projektet är riktigt bra som visar vad människor med initiativkraft och medmänsklighet kan göra för varandra.
Tack min vän Stefan Mårtensson!

Stallkraft Vision häst i Värmdö

Igår torsdag 25 februari, var jag som jag ofta är på lunch med min Rotaryklubb Värmdö Skeppslag. Vid våra luncher har vi nästan alltid intressanta föredrag. Igår träffade jag bl a Eva Bergström och Johnny för första gången. Det blev ett intressant föredrag om ungdommar som arbetar med häst och övrig djurskötsel. Det här arbetet betyder mycket för Johnny även för min kompis Sussi som arbetar på stallet två gånger i veckan.
Vi människor är olika, det gillar jag, speciellt om man inser att alla människor är resurser.
Det var det föredraget handlade om att inse att alla människor har en inneboende resurs som vi gemensamt kan ta vara på, ty varje människa har ett egenvärde och ett behov av att känna sig stolt.
Sussi, hon som jobbar på stallet två gånger i veckan, gör mig stolt för hon säger att jag är hennes kompis. Jag hoppas att jag igår fick en till kompis i Johnny.
Tack Eva och alla ni andra som jobbar med projektet Stallkraft

torsdag 25 februari 2010

Igår var jag med om något underligt

Igår var jag kallad till ett produktionsstyrelsemöte, det blir jag elva gånger om året i normalfallet. Det här mötet skulle vara i en timme vilket innebär en halv timmes förberedelser med sina allierade och sedan en halv timmes möjlighet att komma överens med sina oppositionskamrater.
Det var väl inget märkvärdigt med det här mötet hade jag tänkt innan det tog sin början, möjligtvis hade jag inte tillräckligt noga läst igenom agendan som bifogats med kallelsen, eller möjligtvis hade jag gjort något annat fel?
Ärendet som skulle behandlas på en halvtimme var PRO-Värmdös verksamhetsberättelse och vid mötet fick jag reda på att vi bara skulle acceptera två attsatser menade kamreraren för alliansen Anders Bergman.
Naiv som jag är, gav jag vid förmötet accept till förslaget,inte minst genom
min egen erfarenhet som kamrerare i unga år vet jag ju hur noga det är med en kamrers arbete innan man lämnar det noggrant genomgågna materialet för beslut.
Dröm om min "naiva" förvåning när ordförande Hans-Ove Görtz, bad närvarande tjänstemän om en redovisning över förra årets händelser på fem minuter. Det funkade naturligtvis inte. Någon accept från våra oppositionskamrater fick vi ju inte heller och det kunde jag förstå och röstade följdaktligen med oppositionskamraternas förslag,om att vi vid ett senare tillfälle nära i framtiden skulle få en gemensam och noggrannare genomgång av materialet.
Alliansens kamrerare Bergman blev då något arg på mig och sa att det här skall vara klart till 26 februari, men nu var det ju också så att det inte var så många från alliansen där, så våra oppositionskamrater hade kört över oss i vilket fall som helst.
Från att vara ung och naiv kamrerare kom jag så småningom upp herarkin och fick då kalla mig Financial manager och då om inte förr visste jag att: Det här är bolagets viktigaste ögonblick på året att på historiska siffror skapa ett gemensamt avstamp inför framtiden, där samtliga styrelseledamöter i möjligaste mån ges samma villkor för framtida beslut för bolagets eller nämndens bästa.Jag vill passa på att tacka de underbara tjänstemän som under det första gågna året arbetat under PRO-Värmdös nya styrelse.

Ha den bästa av världar
Jan Dolk

onsdag 24 februari 2010

Lars-Erik Alversjö skyll inte på Dina allianspartners.

Hej alla vänliga människor!
Gjorde ni som jag, läste Nacka-Värmdöposten igår ?

Dröm om min förvåning när jag läste Lars-Erik Alversjös kommentar
till Jonas Nilssons comeback inom Värmdöpolitiken.
För mig är det en självklarhet att Jonas har rätt att kandidera i vilket parti han vill och till de poster han önskar. Sådan är demokratin.
Men snälla Lars-Erik har inte Moderaterna tillräckligt med problem, utan att Du skall förvanska verkligheten genom att skylla på Dina allianspartners beträffande händelserna runt Jonas Nilssons avhopp. Som dåvarande Moderat och styrelseledamot hade Du och jag en del samtal om Jonas ledarstil, då skrädde Du inte orden, ej heller andra inom Moderaterna. Kommentarer som jag fick, var ofta "Janne Du har rätt, men skulle jag hålla med Dig så är jag rökt".
Lars-Erik Alversö, Du var en av Jonas största belackare när det begav sig, min vän var vänlig stå nu för det Du då tyckte. Ditt arbete kräver seriositet.Skyll inte på Dina allianspartners i och med detta ser även jag fram mot Jonas Nilssons politiska arbete för kommunen.

På mina och alliansens vägnar önskar jag samtliga medborgare i Värmdö en bättre framtid.
Jan Dolk

Sagt av lars Erik,"Det är aldrig för sent att ge upp."

Ett stort tack !

Efter bara en dags blogande kan jag med glädje notera att det är många som redan nu besökt min blog, dessutom har jag fått både ett antal mail och telefonsamtal där man visat sin uppskattning för mig i en cyberrymd som jag inte riktigt förstår ännu.
Jag hoppas att jag genom min blog även kan svara på många ställda frågor från vår kommuns innevånare
Det är ingen hemlighet att jag i mina uppgifter inom kommunen ser det som naturligt med ett bredare och därmed även ett blocköverskridande samarbeta för våra medborgares bästa, faktiskt inte bara det jag ser det även som möjligt att våra engagerade medborgare, under själva mandatperioden skall i processer få möjlighet att löpande påverka kommunens politik.
Jag har även den stora glädjen att få delta i Värmdö församlings kyrkoarbete, inom ramen för det engagemanget vill jag vara med att bidra till att vår församling blir "Sveriges mest välkomnande församling"

Ha den bästa av värladar
Jan Dolk

tisdag 23 februari 2010

Munkmora Värmdös framtid

Jag är så glad över alla engagerade människor i Munkmora, jag vill speciellt tacka Birgith Olsson och Börge Hellström för ett härligt engagemang för de boende i området.
Jag menar att vi här kommer att ha ett framtida boende, där människan står i centrum och därmed redan från början får möjlighet att delta i det planarbete som pågår.
Därför är det av största betydelse att det i området bor människor som är beredda att ta ansvar och initiativ för ett fullgott byggande med hög kvalitet i samarbete med kommunen.

Grattis Munkmora

Välgörenhetskonsert

Jag kommer att gå på välgörenhetskonsert i Värmdö kyrka den 21 mars kl 16.00 och ser fram emot att lyssna till Hans Edler. Kommer Du också att vara där?

Nilsson närmar sig

Jag läser i dagens Nacka Värmdöposten att Jonas Nilsson, den tidigare kommunstyrelseordföranden är tillbaka in i politiken, länk. I denna ruskiga kyla är denne man på väg i värmen. Det är naturligtvis upp till moderaterna att välja sida kandidater, men jag undrar?
Vad är det för signaler som moderaterna vill sända ut genom detta?
Uppenbarligen kommer Nilsson att komma högt upp på listan. Det innebär sannolikt att han också får ett tungt uppdrag om Alliansen vinner valet, kanske som ordförande i en nämnd.

Jag tror inte att hans återinträde i Värmdöpolitiken främjar ett konstruktivt Allianssamarbete.

söndag 21 februari 2010

Listan klar

Nu är det klart vem som är de tre främsta på kristdemokraternas lista till kommunfullmäktige. Det är Stefan Dozzi, Clarence Örhammar och Barbro Modin Svensson, länk.

Själv finns jag på plats nummer 6.

tisdag 9 februari 2010

Kristdemokraterna startar valkampanjen

Kristdemokraterna har snart årsmöte. Då ska det faställas vem som ska finnas på plats två och nedåt. På första plats finns vårt kommunalråd Stefan Dozzi.